Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Νεκροταφείο’ Category

Τα πήρε και τα έπεσε…!!!

Posted by koszig στο 18 Ιανουαρίου 2018

Η θεομηνία με πρωτοφανείς ανέμους έπληξε και το παλαιό νεκροταφείο. Ένα κυπαρίσσι  έπεσε και έκανε μεγάλες καταστροφές σε μνήματα.

     

     

Είναι μια καταστροφή που τελικά η επαναφορά στην προτέρα κατάσταση θα επιβαρύνει το δήμο Αχαρνών.

Posted in Νεκροταφείο | Leave a Comment »

Νεκροταφείου συνέχεια!!

Posted by koszig στο 1 Μαρτίου 2017

Την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο δύο από τα θέματα για συζήτηση ήταν:

7  Χάραξη 40 τάφων τριετούς χρήσης στο Νέο Κοιμητήριο Δήμου Αχαρνών (Τετράγωνο 1)

8 Έγκριση παραχώρησης χρήσης τάφων  για σύσταση οικογενειακών στο Νέο Κοιμητήριο.

Στο πρώτο από τα θέματα υπήρξε εισήγηση:

Χάραξη 40 τάφων τριετούς χρήσης στο Νέο Κοιμητήριο Δήμου Αχαρνών

Στο κείμενο της εισήγησης αναφέρεται:

Όπως είναι γνωστό τα Κοιμητήρια Δήμου Αχαρνών αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με την έλλειψη χώρων ταφής τριετούς χρήσης.

Σύμφωνα

α) με το άρθρο 1 παρ.2 του Α.Ν. 582 της 28/28 Σεπτ. 1968 (ΦΕΚ Α 225): «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων» οι δήμοι και αι κοινότητες υποχρεούνται να φροντίζουν εγκαίρως, δια την εξασφάλισιν των απαιτουμένων χώρων

β) με το άρθρο 7 παρ. γ του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αχαρνών (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 188/2011) δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη τάφου, εκτός εγκεκριμένου ταφολογίου, χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο ταφολόγιο με απόφαση δημοτικού συμβουλίου.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθη στο Τετράγωνο 1 του Νέου Κοιμητηρίου Δήμου Αχαρνών διαπιστώθηκε η δυνατότητα χάραξης 40 νέων τάφων τριετούς χρήσης στην ανατολική πλευρά του τετραγώνου.

Αυτό είναι το τετράγωνο 1:

%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%87%ce%ac%cf%81%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%ac%cf%86%cf%89%ce%bd

Αν δεν υπάρχει εγκεκριμένο ταφολόγιο πως διαπιστώνεται η δυνατότητα χάραξης νέων τάφων στην ανατολική πλευρά του τετραγώνου 1;

Αυτός είναι ο χώρος που θα χαραχτούν οι νέοι τάφοι,  είναι ο διάδρομος δίπλα στο Τετράγωνο 1.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Σύμφωνα με  Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 424 τ. Β’ 10-5-1978

%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%8c%cf%81%cf%89%ce%bd-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%b7%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%cf%89%ce%bd

Σε ένα τέτοιο  διάδρομο  αναφέρεται ο νόμος. Έπρεπε να περιβάλει τους τάφους γύρω στο νεκροταφείο. Όπως φαίνεται στις αεροφωτογραφίες μόνο σε αυτό το τμήμα του νεκροταφείου υπάρχει ο διάδρομος όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση.

Στο Τετράγωνο 1 υπάρχουν μόνο οικογενειακοί τάφοι. Στο διάδρομο μήκους 45 περίπου μέτρων αποφασίστηκε να σχεδιαστούν 40 τάφοι τριετούς ταφής.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας  του νεκροταφείου οι τάφοι πρέπει να έχουν διαστάσεις 2.20 μ. Χ 1.10 μ. , ανά δύο να εφάπτονται και ο κενός χώρος μεταξύ τους να είναι 0,60 μ. Επομένως για κάθε δύο τάφους απαιτείται χώρος 2.80 μ.  Σε μήκος 45 μ. μπορούν να σχεδιαστούν 32 τάφοι και όχι 40.

Στην άλλη εισήγηση  αναφέρεται ο λόγος που πρέπει να χαραχτούν 40 νέοι τάφοι:

Εισήγηση για παραχώρηση τάφων

Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών 32 αιτήσεις γονέων και λοιπών ευαίσθητων περιπτώσεων ενδιαφερομένων των οποίων  η τριετής ταφή  των οικείων τους έχει ήδη λήξει και υποχρεώνονται να καταβάλουν δυσβάστακτα ποσά σε παρατάσεις προκειμένου να μην γίνει η εκταφή του παιδιού τους.

Όπως αναγράφεται στην ανωτέρω εισήγηση ο λόγος που πρέπει να  χαραχθούν οι 40 τάφοι είναι να καλυφθεί το γράμμα του νόμου που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισμού λειτουργία του νεκροταφείου.

Στο άρθρο 8 η μόνη σχετική αναφορά  είναι:

Η ευχέρεια  παραχώρησης είναι εξαιρετική και ανάλογη με τη δυνατότητα της εξασφάλισης χώρου ταφής.

 

Τι προκύπτει από τα μέχρι τώρα δεδομένα:

  1. Γονείς που στο νεκροταφείο έχουν ταφεί τέκνα τους σε τάφους τριετούς ταφής και έχει περάσει η τριετία  καταβάλουν, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του νεκροταφείου, 45 €+75 €+135 €+195 € για τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, δηλαδή 450 € το πρώτο έτος και τα επόμενα έτη 900 € ανά έτος!!
  2. Το Νεκροταφείο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την έλλειψη χώρων ταφής τριετούς χρήσης

Αυτό το πρόβλημα σε γονείς που θέλουν να μη γίνουν εκταφές μετά τα τρία χρόνια θέλουν να λυθεί το πρόβλημά τους με την παραχώρηση τάφων διαρκούς χρήσης. Προφανώς με αγορά τάφων με τιμή 4.500 €.

Επειδή στο νεκροταφείο υπάρχει έλλειψη κενών τάφων ζητούν ως αντιστάθμισμα στο πρόβλημα τη χάραξή νέων τάφων!!

Αυτή είναι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα της χάραξης 40 τάφων τριετούς ταφής

63Ο8ΩΨ8-ΚΛ1 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για χάραξη 40 τάφων

Αυτή είναι η απόφαση:

ΟΜΟΦΩΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Την σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης του χώρου.
Β) Την χάραξη 40 τάφων τριετούς χρήσης Α΄ Κατηγορίας.
Γ) Τέλος το Δ.Σ. αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον Κο Δήμαρχο.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή κάποιο τμήμα του δήμου θα συντάξει μελέτη διαμόρφωσης του χώρου και θα χαράξει στο σχέδιο 40 θέσεις τάφων. Αυτή η ενέργεια σημαίνει ότι μετά τη μελέτη το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να την εγκρίνει και ακολούθως θα πρέπει η απόφαση να υποβληθεί αρμοδίως για έγκριση.

Το ερώτημα είναι αν θα βρεθεί υπηρεσία να εγκρίνει μελέτη χάραξης τάφων πάνω σε διάδρομο, σε ένα νεκροταφείο που δεν έχει εγκεκριμένο ταφολόγιο, δεν έχει άδεια λειτουργίας.

Τα Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης επιλήφθηκε των προβλημάτων του Νέου Νεκροταφείου και κατέληξε σε σχετικό πόρισμα. Αυτά είναι τα συμπεράσματα σχετικά με τη διαχείριση των τάφων και των ταφών.

Γ. ΣΥΜΠΕΡ ΑΣΜΑΤΑ
1. Το Νέο Κοιμητήριο Αχαρνών λειτουργεί χωρίς αρχική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ενώ δεν έχουν εκδοθεί και σχετικές άδειες για τις χωρικές επεκτάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε επόμενα έτη κατά παράβαση του άρθρου 1 του ν.1128/80 (ενότητα B.l των Διαπιστώσεων της παρούσας) .
2. Τα υπάρχοντα κτίρια εντός του κοιμητηρίου δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια με εξαίρεση το κτίριο του οστεοφυλακίου και του κυλικείου (ενότητα B.l των Διαπιστώσεων της παρούσας).
3. Στο πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Αχαρνών και την τροποποίηση αυτού δεν αποτυπώνεται στο υπόμνημα του χάρτη Π-1 το Νέο Κοιμητήριο Αχαρνών (ενότητα Β.1 των Διαπιστώσεων της παρούσας).
4. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 582/1968 σχετικά με την περιμετρική δόμηση του νέου κοιμητηρίου, τη ζώνη πρασίνου και την περιβάλλουσα το κοιμητήριο οδό (ενότητα Β.1 των Διαπιστώσεων της παρούσας).
6. Οι τροποποιήσεις του Κανονισμού των Δημοτικών Κοιμητηρίων δεν συνοδεύονται από τεκμηρίωση της ανταποδοτικότητας των επιβαλλόμενων δικαιωμάτων και τελών κατά παράβαση των άρθρων 4 παρ . 2 του Α.Ν. 582/1968 και 25 παρ. 12 (14) του ν. 1828/1989 (ενότητα Β.3 των Διαπιστώσεων της παρούσας).
7. Στον ισχύοντα Κανονισμό των Δημοτικών Κοιμητηρίων, παρά το οξυμένο πρόβλημα εξεύρεσης χώρων ταφής, δεν περιλαμβάνεται ρητή απαγόρευση πώλησης τάφων άνευ νεκρού και δεν καθορίζεται χώρος ταφής αλλόθρησκων πολιτών, κατά παράβαση του άρθρου 6 του Α.Ν. 582/1968 (ενότητα Β . 3 των Διαπιστώσεων της παρούσας).

10. Δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Β.Δ. 542/1961, βιβλία για τη διοίκηση και διαχείριση των δημοτικών νεκροταφείων. Δεν υπάρχει ταφολόγιο.
Ο χειρόγραφος τρόπος τήρησης των βιβλίων του νέου δημοτικού κοιμητηρίου δυσχεραίνει την οργάνωση της υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση των πολιτών (ενότητες Β.5, Β .6 και Β.7 των Διαπιστώσεων της παρούσας).
11. Δεν τηρείται το άρθρο 8 του Κανονισμού ως προς τη διαδικασία παραχώρησης οικογενειακών τάφων καθώς και το άρθρο 26 ως προς τη διαδικασία κατασκευής μνημείων (ενότητα Β.5 των Διαπιστώσεων της παρούσας).

Σε ένα νεκροταφείο με τόσα προβλήματα λειτουργικότητας τίθεται θέμα μετατροπής τάφων τριετούς ταφής  σε οικογενειακούς τάφους.

Παρακολουθείστε τι έγινε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, όπου δημότες του δήμου Αχαρνών είχαν διατυπώσει σχετικό αίτημα μετατροπής 32 τάφων τριετούς ταφής σε οικογενειακούς.

 

Εισηγητής ο δήμαρχος, ο οποίος αναφέρει ότι η χάραξη θα γίνει στο ΣΤ’ τετράγωνο!! Φαίνεται ότι ο δήμαρχος είτε είχε άγνοια των ανωτέρω προβλημάτων, είτε αναλαμβάνει την υποχρέωση να προχωρήσει σε ενέργειες που σίγουρα δε θα εγκριθούν.

Στην επόμενη ανάρτηση η απόφαση μετατροπής τάφων τριετούς ταφής σε οικογενειακούς και παραχώρησή τους σε δικαιούχους.

Posted in Νεκροταφείο | Leave a Comment »

Στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ, διαρκώς στην επικαιρότητα.

Posted by koszig στο 12 Φεβρουαρίου 2014

Αρκετές αναφορές έχουν γίνει για την κατάσταση των εγκαταστάσεων σεισμοπλήκτων του σεισμού της 7/9/1999. Λίγες μέρες μετά το σεισμό δημιουργήθηκαν χώροι για να υποδεχτούν τούς σεισμοπαθείς, (κλικ εδώ).

Ένας καταυλισμός σεισμοπλήκτων στον Πλάτωνα διαλύθηκε το έτος 2011, (κλικ εδώ) και το έτος 2012  το » Άξιον Εστί «, (κλικ εδώ).

Ο μεγαλύτερος Καταυλισμός έμεινε στο χώρο του πρώην στρατοπέδου ΚΑΠΟΤΑ.

Kapota map

Κανονικά μετά το έτος 2002 ή το 2003 έπρεπε ο καταυλισμός να διαλυθεί. Οι περισσότεροι που είχαν χάσει τα σπίτια τους από το σεισμό έχτισαν τα σπίτια τους και αποχώρησαν από τον καταυλισμό. Ξέμειναν μερικοί που είτε δεν έχτισαν τα γκρεμισμένα σπίτια, είτε διαχειρίστηκαν με άλλο τρόπο το πρόβλημα της στέγασης και παρέμειναν στον καταυλισμό.

Στον καταυλισμό υπήρχε δωρεάν ρεύμα από τη ΔΕΗ και νερό από την ΕΥΔΑΠ. Με την αποχώρηση από τον καταυλισμό  κάποιοι διέκοψαν τη σύνδεσή τους με τη ΔΕΗ, άλλοι δεν προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια.

Στα εγκαταλελειμμένα οικήματα οι δημοτικοί άρχοντες και και άλλοι»διαχειριστές» εγκατέστησαν νέους κατοίκους. Διαμορφώθηκαν οι χώροι και μερικοί κάτοικοι έχτισαν οικήματα.

Παλιννοστούντες, γύφτοι, Αλβανοί, Βούλγαροι εγκαταστάθηκαν στα οικήματα.

Το Δεκέμβριο του έτους 2007 σε ανάρτηση του δημοσιογράφου Γιώργου Κουβαρά υπάρχει δήλωση του τότε δημάρχου Παναγιώτη Φωτιάδη σχετικά με τον καταυλισμό στο στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ.

———————-

Στις 13  Μαΐου 2013 το δημοτικό συμβούλιο  με εισήγηση του δημάρχου συζήτησε έκτακτο θέμα που αφορούσε στην απομάκρυνση όσων είναι στο στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ.

————–

—————–

2200 «Συζήτηση και λήψη  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την απομάκρυνση του καταυλισμού σεισμοπλήκτων (Στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ) από τον Δήμο μας ».

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του κ. Δημάρχου, τις τοποθετήσεις των ομιλητών και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με ψήφους 21 ΝΑΙ 3 ΟΧΙ ΚΑΙ 2 ΛΕΥΚΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1)   Την απομάκρυνση του καταυλισμού σεισμοπλήκτων από το Στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ του Δήμου μας.

2)   Να ληφθεί μέριμνα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες των κατοίκων του καταυλισμού μετά την απομάκρυνση των καταυλισμών..

3)   Η Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου να εξετάσει τυχόν αναξιοπαθούντες και να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για αυτούς.

4)   Τις παραπέρα ενέργειες αναθέτει στον κ. Δήμαρχο.

Εννέα μήνες μετά το δημοτικό συμβούλιο  στη συνεδρίαση της 23/1/2014 συνεδρίασε και πάλι για το θέμα του καταυλισμού.

Επειδή τα κακά μαντάτα είχαν φτάσει η «Λαϊκή Συσπείρωση»  έφερε θέμα μη διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ σε κατοίκους του καταυλισμού.

———————–

Ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης, ο Στέλιος Ελευθεριάδης και ο δήμαρχος διατυπώνουν τις απόψεις τους.

Ακολουθεί ο Παντελής Γρηγοριάδης.

——————-

Τελικά και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι πήραν το λόγο

————-

Και κατέληξαν σε απόφαση:

ΒΙΡ2ΩΨ8-Δ0Ζ-Ορισμός επιτροπής έρευνας

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του :
α.) Την εισήγηση της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»
β.) Την αντιπρόταση του κου Δημάρχου
γ.) Τις τοποθετήσεις των ομιλητών.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (με ψήφους 31 υπέρ 1 κατά) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από μέλη των Δημοτικών Παρατάξεων η οποία με επιτόπου έρευνα θα εξακριβώσει την νομιμότητα της παραμονής ή όχι και στην συνέχεια της ηλεκτροδότησης ή μη όσων
έχουν άμεση και πραγματική ανάγκη παραμονής στον καταυλισμό του «ΚΑΠΟΤΑ»
Ορίζει ως μέλη της επιτροπής τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Γκίκα Χρήστο, Γρηγοριάδη Παντελή, Γρηγοριάδη Παναγιώτη, Κοπαλά Σταύρο την κα Λιόλιου Μαρία (Δημότη) και ένα δημοτικό υπάλληλο του δήμου από την Κοινωνική Πολιτική.
2. Αναθέτει τις παραπέρα ενέργειες στον κο Δήμαρχο.

Η απόφαση ελήφθη στις 23/1/2014 και δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια στις 7/2/2014. Από την ημέρα αυτή έχει ισχύ η απόφαση.

Τη Δευτέρα στις 10 Φεβρουαρίου υπάλληλοι της ΔΕΗ, υποστηριζόμενοι από μονάδα της ΕΛ.ΑΣ. εισήλθαν στον καταυλισμό και άρχισαν να κόβουν το ρεύμα από  όσα ρολόγια της ΔΕΗ υπήρχε πρόβλημα εξόφλησης του λογαριασμού. Όσοι από τους κατοίκους είχαν πληρώσει το λογαριασμό ή ήταν σε ρύθμιση δεν έγινε διακοπή του ρεύματος.

Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος Αχαρνών δεν πληρώνει το ρεύμα των κατοίκων του καταυλισμού.

Για το νερό που παρέχει η ΕΥΔΑΠ δεν έχει αναφερθεί κάποιο χρέος που έπρεπε να τακτοποιηθεί με τα ληξιπρόθεσμα. Τα χρέη στην ΕΥΔΑΠ ήταν από καταναλώσεις σε Σχολεία. ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Πολυμενέας ζήτησε στην Οικονομική Επιτροπή κατάσταση εκείνων  που έχουν δημιουργήσει χρέη στην ΕΥΔΑΠ και απάντηση δεν πήρε.

Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου στις 9:00 εμφανίστηκε στον καταυλισμό συνεργείο της ΔΕΗ με υποστήριξη δυνάμεων της αστυνομίας και άρχισε να κόβει την παροχή ρεύματος σε όσους δεν είχαν πληρώσει ή δεν είχαν κάνει διακανονισμό στο λογαριασμό ρεύματος. Φυσικό ήταν να ξεσηκωθούν οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι και να κινηθούν κατά του συνεργείου της ΔΕΗ να σταματήσουν την αποσύνδεση των ρολογιών που υπήρχαν σε κατοικίες. Και έγινε το » έλα να δεις».

Μετά από λίγο ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης, δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος Δήμαρχος Αχαρνών για τις προσεχείς δημοτικές εκλογές, στα σίδερα, στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών άρτι αφιχθείς από το Νοσοκομείο που του έραψαν το τραύμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με εκδοχή της Αστυνομίας προσπάθησε να εμποδίσει τα συνεργεία της ΔΕΗ με όχι ακαδημαϊκό τρόπο!! Αποτέλεσμα δύο αστυνομικοί τραυματισμένοι, και δύο περιπολικά της αστυνομίας με σπασμένα τζάμια.

Απέναντι από το Αστυνομικό Τμήμα κάτοικοι του καταυλισμού με υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Παναγιώτη Γρηγοριάδη «Νέα Δύναμη»

DSC05365    DSC05366

Αυτή είναι η δική τους εκδοχή για τα γεγονότα.

Μετά από λίγη ώρα ακούστηκαν και απόψεις των κατοίκων στον καταυλισμό.

——————-

Λίγες ώρες μετά τα γεγονότα έγινε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Σε αυτό δημοτικοί σύμβουλοι και εξωθεσμικοί παράγοντες επανέλαβαν τις πρότερον διατυπωμένες απόψεις τους.

Ενδιαφέρον έχει η άποψη που διατύπωσαν κάτοικοι του καταυλισμού.

——————-

—————

Και οι απόψεις του δημάρχου Αχαρνών Σωτήρη Ντούρου.

——————

Όπως είπε ο δήμαρχος αύριο είναι του Αγίου Βλασίου και ο δήμος είναι κλειστός. Δε μπορεί να γίνει τίποτα για την επανασύνδεση των συνδέσεων που διακόπηκαν. Λες και στο Περιστέρι, που από τη ΔΕΗ δόθηκε η εντολή για τις διακοπές των συνδέσεων, επεκτείνεται η αργία για την εορτή του Αγίου Βλασίου.

Την επόμενη μέρα, εορτή του Αγίου Βλασίου, μετά την περιφορά της εικόνας, δόθηκε επίσημη δεξίωση για το συμπατριώτη μας Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος Ησύχιο, και τους άλλους Μητροπολίτες στο Λεωνίδα στη Βαρυμπόμπη.

Στο menu υπήρχαν σαλάτες, τυριά, πρώτο πιάτο παστίτσιο, δεύτερο  πιάτο διάφορα κρέατα, τρίτο πιάτο παϊδάκια, και τέλος φρούτα και γλυκό. Έτσι γίνεται στα επίσημα γεύματα προς τιμή σημαντικών ανθρώπων.  Φυσικά και ζωντανή μουσική, με γαλλικά τραγούδια και κλασικά κομμάτια.

SONY DSC

Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, στο στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ, μερικοί δεν είχαν ούτε το πρώτο πιάτο. Ζωντανή μουσική το κλάμα των παιδιών.

—————-

Αυτό που παρατηρεί κανείς όταν περιδιαβαίνει τον καταυλισμό είναι τα αυτοκίνητα και μάλιστα όχι τα φτηνά Lada, αλλά ακριβότερα. Αν ζούσαν τόσα χρόνια μέσα στην αθλιότητα πως κατάφεραν να αποκτήσουν αυτά τα αυτοκίνητα;

Αύριο το πρωί τα συνεργεία της ΔΕΗ θα εμφανιστούν πάλι στον καταυλισμό. Ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης δε θα είναι εκεί. Θα είναι στο δικαστήριο. Στο σκαμνί, περιμένοντας την ετυμηγοριών των δικαστών.

Θα εισπράξει τα παράσημα του αγώνα ή της αφροσύνης. Οι κάτοικοι του καταυλισμού εκεί, στη μοίρα τους. θα βλαστημάνε αυτούς που σε καλύτερες εποχές τους έπαιρναν το νοίκι και τους κράτησαν στη μιζέρια.

Και μέσα στον καταυλισμό κάποιοι  τον έχουν άσυλο, για να καλύπτουν τις παρανομίες τους.Είναι η σφραγίδα του καταυλισμού.

Αυτές είναι οι διαπιστώσεις. Πολλοί είναι εκείνοι από τους απέξω που έχουν την ευθύνη. Οι μέσα είναι τα θύματα της εκμετάλλευσης.

Υπάρχει λύση; Υπάρχει λύτρωση από την υποβάθμιση της ζωής τους;

Την επόμενη μέρα από τα γεγονότα τα μισά περίπου παιδιά δεν πήγαν σχολείο. Αν συνεχιστεί αυτό, τότε δεν υπάρχει ελπίδα.

Να δούμε πως θα ξημερώσει η αυριανή μέρα

Posted in Νεκροταφείο | Leave a Comment »

Έτσι τιμάμε τους νεκρούς

Posted by koszig στο 19 Οκτωβρίου 2012

Δώρησε τα βιβλία του πατέρα του στο Δήμο ο Θανάσης Κατσιγιάννης

 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΞΕΦΡΑΣΕ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ Τη βιβλιοθήκη του αείμνηστου πατέρα του Χρήστου, που αποτελείται από 33 σειρές τόμων, με ιστορικό και πολιτικό περιεχόμενο, δώρησε στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, ο πρώην Βουλευτής Θανάσης Κατσιγιάννης. Τις θερμές του ευχαριστίες, για την ευγενική και συμβολική, όπως την χαρακτήρισε, χειρονομία εξέφρασε ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας, Γιάννης Μίχας. «Η δωρεά του Θανάση Κατσιγιάννη έχει συμβολική και συναισθηματική αξία. Ο αείμνηστος πατέρας του υπήρξε μια εξέχουσα φυσιογνωμία της πόλη κι επέδειξε, ως Υπουργός και Βουλευτής, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Η προσφορά των βιβλίων του θα ευαισθητοποιήσει όλους τους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ευχαριστώ, εκ μέρους όλων τους, τον Θανάση Κατσιγιάννη και θα προσπαθήσω να αξιοποιηθεί η δωρεά του με τον καλύτερο τρόπο», δήλωσε στον ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ ο Γιάννης Μίχας.
khkjhkjhk
Ο δήμος Αχαρνών τιμάει το Χρήστο Κατσιγιάννη μετά θάνατο!!
  Με αυτό τον τρόπο, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).
Σήμερα η κατάσταση βελτιώθηκε!!
Την εποπτεία του νεκροταφείου έχει αναλάβει ο ίδιος ο δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος.

Τι να πω; Άι σιχτίρ.

Posted in Νεκροταφείο | Leave a Comment »

Ο σεβασμός στους νεκρούς

Posted by koszig στο 20 Αυγούστου 2012

Αναπόσπαστο μέρος του αξιακού συστήματος του ελληνικού πολιτισμού είναι ο σεβασμός προς τους νεκρούς.

Αυτό φαίνεται δεν το έχουν  καταλάβει οι διαχειριστές του Νεκροταφείου. Σε ανάρτηση πριν ένα χρόνο έγινε αναφορά για ‘ “Επώνυμοι” και μη -Ίδια αντιμετώπιση‘ ,   (κλικ εδώ).

Οι υπεύθυνοι είτε είναι βαρήκοοι, είτε απόντες.

Η κατάσταση είναι ίδια από τότε μέχρι σήμερα.

Και δίπλα ένας τάφος για πούλημα, αν δεν πουλήθηκε ήδη!!

Θα γίνει κάτι;

Posted in Νεκροταφείο | Leave a Comment »

Μια νύχτα με φεγγάρι οι βάνδαλοι ξαναχτύπησαν

Posted by koszig στο 5 Ιουνίου 2012

Χτες βράδυ, με το φως του φεγγαριού, οι γνωστοί- άγνωστοι βάνδαλοι  μπήκαν στο Νεκροταφείο, άδειασαν όλα τα καντήλια από το λάδι που περιείχαν πάνω στους τάφους και τα πήραν.

Στις 17/5/2012 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τη φύλαξη του Νεκροταφείου το βράδυ με βάρδια δύο ατόμων.

24ωρη βάρδια φύλαξης Νεκροταφείου

Τι μπορούν να κάνουν οι δύο φύλακες, από το να περιπολούν όλη τη νύχτα στο νεκροταφείο; Ποιος εγγυάται την ασφάλειά τους;

Ο ημιτελής μεγαλοπρεπής τάφος ήταν και αυτό θύμα της κλοπής και του βανδαλισμού; Οι γύφτοι χτύπησαν και τους δικούς τους;

Η μάστιγα του δήμου Αχαρνών και όχι μόνο

 

Νεώτερα!!

Τα φανάρια που περιέχουν τα καντήλια, που εικονίζονται στις παραπάνω φωτογραφίες τη γλύτωσαν!!

Πίσω από αυτά τα μνημεία έγινε το ρεσάλτο!!

       

       

       

Στις παραπάνω φωτογραφίες φαίνονται οι βάσεις από τα φανάρια που λείπουν, τα χυμένα λάδια από τα καντήλια στο μνημεία και στους διαδρόμους.

       

Στις φωτογραφίες αυτές φαίνεται το κομμένο συρματόπλεγμα στη δυτική Μάντρα του Νεκροταφείου και ίχνη από βάσεις έξω από το Νεκροταφείο. Πέταγαν τα μπρούτζινα φανάρια έξω από το Νεκροταφείο και στη συνέχεια γινόταν η περισυλλογή του ακίνδυνα!!

Μερικές μέρες πριν έγινε απόπειρα διάρρηξης και του Ιερού Ναού του Αγ. Παντελεήμονα, που απετράπει από τις φωνές που έβαλαν οι φύλακες. Τα ίχνη διάρρηξης φαίνονται στην πλαϊνή πόρτα του Ναού.

   


Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες και σε παλαιότερες κλοπές καντηλιών και άλλων μπρούτζινων αντικειμένων ήταν χρήστες ναρκωτικών και τσιγγάνοι.

 

Posted in Νεκροταφείο | Leave a Comment »

Νεκροταφείου Αχαρνών Συνέχεια!!

Posted by koszig στο 29 Ιανουαρίου 2012

Στις 5/10/2011 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακύρωσε την τροποποίηση του άρθρου 25 του Κανονισμού Λειτουργίας των Νεκροταφείων.

45Ο1ΟΡ1Κ-ΛΧΧ-κατάργηση απόφασης 262/2011 του δημοτικού συμβουλίου

Στις 25/10/2011 ο γενικός γραμματέας του δήμου Νικόλαος Κρημνιανιώτης εξέδωσε μια απόφαση για συγκρότηση ομάδας εργασίας.

45ΟΗΩΨ8-ΖΝΔ-Συγκρότηση ομάδος εργασίας για την κατάργηση της απόφασης 262

Η απόφαση λέει:

Αποφασίζει
Α. Την συγκρότηση Ομάδας Εργασίας αποτελούμενη από πέντε μέλη οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
Β. Η Ομάδας Εργασίας θα μελετήσει – εξετάσει εκ νέου την υπ’ αριθ. 262/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών που αφορά την «Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων ως προς το άρθρο 25».
Γ. Η Ομάδα Εργασίας θα λειτουργήσει εντός και εκτός ωραρίου εργασίας εξετάζοντας εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη της παρούσης, το υπ’ αριθ. 35129/31962/5.10.11 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά «Την ακύρωση της υπ’ αριθ. 262/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών»
Δ. Ορίζει τον Συντονιστή και τα Μέλη της Ομάδας Εργασίας ως εξής:
1. Κρημνιανιώτη Νικόλαο του Περικλή, Γενικό Γραμματέα Δήμου Αχαρνών, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.2102415538, email: general@acharnes.gr, ως Συντονιστή.

Ο κ. Κρημνιανιώτης, επικεφαλής της ομάδας δεν έκανε τίποτα, εφόσον δεν συζήτησε το δημοτικό συμβούλιο για τροποποίηση του άρθρου 25.

Προφανώς ήταν απασχολημένος με τη διοργάνωση Ελληνοϊορδανικής συνάντησης για τη δημιουργία Ελληνοϊρδανικού Κέντρου Επενδύσεων και τη διοργάνωση Ελληνοϊορδανικού Επιχειρηματικού Συνεδρίου, (κλικ εδώ), μετά την επιτυχία του επιχειρηματικού συνεδρίου για επενδύσεις στο Κουρδιστάν!! (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 29/12/2011, τρεις μήνες μετά την ακύρωση της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, έγινε συζήτηση για το νεκροταφείο. Το θέμα δεν υπήρχε στην ημερήσια διάταξη, αλλά συζητήθηκε ως έκτακτο, παράνομα, μετά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στις 28/12/2011 δημοσιεύτηκε απόφαση δημάρχου με την οποία αφαιρέθηκε η εποπτεία από τον Θεόδωρο Χαραλαμπίδη και αναλήφθηκε από το δήμαρχο.!

Αφαίρεση αρμοδιότητας εποπτείας του νεκροταφείου από τον αντιδημάρχου Θ. Χαραλαμπίδη και ανάληψη αρμοδιότητας  από το δήμαρχο

Η ανάθεση στον κ. Χαραλαμπίδη ήταν από 1/1/2011, ανανεώθηκε την 1/12/2011, (κλικ εδώ) αλλά αφαιρέθηκε στις 28/12/2011. Ο λόγος αυτής της ενέργειας δεν έγινε γνωστό, αν και στο παρασκήνιο γίνεται λόγος για παρατάσεις παραμονής νεκρών σε τάφους, για πώληση τάφων κ.α.

Όπως παρατηρείται στο ανωτέρω βίντεο γίνεται τροποποίηση επουσιωδών  σημείων του κανονισμού για να διευκολύνουν χειρισμούς του δημάρχου για αντιμετώπισης των προβλημάτων με την κατασκευή μνημείων και του ανάματος των καντηλιών.

2413.Τροποποίηση της απόφασης 188 του Δ.Σ. στα άρθρα 23 και 25

Το πρώτο μέρος της τροποποίησης αναφέρεται σε:

Η είσοδος των οχημάτων των εργολάβων επιτρέπεται μόνο τις ώρες 07:30–10:00. Πριν την είσοδο του οχήματος θα ενημερώνεται το τηρούμενο από την υπηρεσία βιβλίο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία του εισερχόμενου οχήματος και των επιβαινόντων σε αυτό, οι οποίοι υποχρεωτικώς θα το συνυπογράφουν. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) η οποία θα βαρύνει αποκλειστικά το υπεύθυνο εκτέλεσης των εργασιών θα συνιστά δε πειθαρχική παράβαση σε βάρος του υπαλλήλου που ενήργησε τον έλεγχο σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις.

Σύμφωνα με την απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών35535/14-12-2011:

35535_14122011 Επιβολή εργολαβικού δικαιώματος

δε μπορεί να επιβληθεί εργολαβικό δικαίωμα. Αν επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο θα γελάσει κάθε πικραμένος γιατί θα ακυρωθεί!! Θυμηθείτε το.

Γ. Κατά τα λοιπά ο Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων όπως αυτός ψηφίστηκε με την υπ’ αρ. 188/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών παραμένει ως έχει.

Δεν έγινε κατανοητό από το δήμαρχο ότι αρκετά σημεία του Κανονισμού έχουν ακυρωθεί με το  υπ’ αριθ. 35129/31962/5.10.11 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως διευκρινίστηκε με το 42352/39180/24-11-2011 έγγραφό της.

Μάγος δεν είμαι, αλλά θα ακυρωθεί όλος ο κανονισμός σύντομα.

Οι αναταράξεις στο νεκροταφείο συνεχίστηκαν ή έξω από το νεκροταφείο ή στο αστυνομικό τμήμα! Έτσι αναγκάστηκε ο δήμαρχος να φέρει θέμα και στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο.

Έκτακτο όπως πάντα και να συζητείται, παράνομα, μετά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ακούστε την εισήγηση της κυρίας Χριστοπούλου, προέδρου της Επενδυτικής Αχαρνών.

Στην ομιλία της υποστηρίζει ότι πρέπει να τηρείται ο νόμος και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει εγκρίνει την απόφαση 188/2011 του δημοτικού συμβουλίου.

Θα συμφωνούσε κανείς με την κ. Χριστοπούλου για την εφαρμογή του νόμου, αν και η ίδια εφάρμοζε την 42352/39180/24-11-2011 απόφαση της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής που καταργούσε κάποια σημεία του Κανονισμού που υποστηρίζει ότι πρέπει να εφαρμόζει.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής έκανε ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για το εργολαβικό τέλος και το υπουργείο απάντησε με την 35535/14-12-2011, με την οποία καταργεί την επιβολή εργολαβικού τέλους. Συνεπώς εφαρμόζει έγκριση του Κανονισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής για διατάξεις που έχουν καταργηθεί από την υπερκείμενη της Διοίκησης Αρχή.

Αναφέρθηκε σε παραβάσεις που έκαναν στο παρελθόν και κάνουν μέχρι σήμερα εργολήπτες κατασκευής τάφων. Τους τελευταίους μήνες της περιόδου Φωτιάδη η κ. Χριστοπούλου ήταν δημοτική σύμβουλος  τυπικά της παράταξης Φωτιάδη. Δεν αναφέρθηκε στο παρελθόν καθόλου για παραβάσεις όταν η τότε δημοτική αρχή πούλησε τότε παράνομα όλους τους τάφους τριετούς ταφής και επέκτεινε παράνομα το νεκροταφείο, ενέργεια για την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο στο δήμο. Από τον Ιούνιο του 2011 είχε αναφερθεί σε παρανομίες στο νεκροταφείο χωρίς να φέρει στο δημοτικό συμβούλιο μέχρι σήμερα στοιχεία.

Για το θέμα της αφής των καντηλιών η κ. Χριστοπούλου επικαλείται την απόφασηΣτΕ 1334/2003.

Η σύμβαση μεταξύ Δήμου και τρίτου για την αφή των κανδηλιών στο δημοτικό νεκροταφείο, αφορά παραχώρηση δημοσίας υπηρεσίας, και είναι διοικητική. Η διαφορά από την αμφισβήτηση της νομιμότητας πράξεων αναγομένων στη διενέργεια σχετικού διαγωνισμού, αποτελεί ακυρωτική διαφορά, για την οποία είναι αρμόδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας. (ΣτΕ 1334/2003)

Η κ. Χριστοπούλου  αναφέρεται σε διαγωνισμό που κάνει ο δήμος για παραχώρηση υπηρεσίας σε τρίτους. Αυτό όμως δεν ισχύει στο δήμο Αχαρνών, γιατί δεν έχει γίνει ανάθεση με διαγωνισμό για την αφή των καντηλιών. Αντιθέτως η Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής με το  υπ’ αριθ. 35129/31962/5.10.11 έγγραφο της για το θέμα της αφής των καντηλιών αναφέρει:

Επειδή καθορίζεται δικαίωμα αφής κανδηλιών, η οποία ωστόσο αφή αποβλέπει στην απόδοση τιμής προς τους νεκρούς, υπόθεση αυστηρά προσωπική και προαιρετική που δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό δημοσίου συμφέροντος και συνεπώς δεν συνιστά παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας, άρα δεν μπορεί να περιέλθει στην αρμοδιότητα διοικητικού οργάνου και να αποτελέσει αντικείμενο κανονιστικής ρυθμίσεως (ΣτΕ 758/2006 & 2929/2006).

Αυτή είναι η άποψη του Συμβουλίου της Επικρατείας τρία χρόνια αργότερα από την απόφαση του ΣτΕ του 2003 που επικαλείται η κ. Χριστοπούλου, η οποία σημειωτέον αναφέρεται σε άλλο αντικείμενο.

Η κ. Χριστοπούλου αναφέρεται στο άρθρο 18 του νόμου 2523/77, ο οποίος σημειωτέον έχει τροποποιηθεί :

Η παρ. 1 του άρθρου 18 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 2δ του Ν 3943/2011 (ΦΕΚ Α’ 66/31.3.2011), ισχύς από τη δημοσίευση του νόμου στην ΕτΚ. Η αντικατασταθείσα περίοδος όριζε: «1. Αδίκημα μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης στο Δημόσιο του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου – εργασιών και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών διαπράττει ο φορολογούμενος ο οποίος προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή αυτών δεν απέδωσε ή απέδωσε ανακριβώς τους άνω φόρους, τέλη ή εισφορές ή συμψήφισε ή εξαπατώντας τη φορολογική αρχή έλαβε επιστροφή ΦΠΑ, τιμωρούμενος:»

Προφανώς η αναφορά γίνεται για εκείνους που ασχολούνται με την αφή των καντηλιών με αμοιβή. Πράγματι αν κάποιος ασχολείται επαγγελματικά με κάποιο έργο οφείλει να τηρεί βιβλία εσόδων – εξόδων και να κόβει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, εισπράττοντας και αποδίδοντας το σχετικό ΦΠΑ.

Αυτή την απόδειξη που έχει εκδώσει η Επενδυτική Αχαρνών :

Στο ποσό που εισπράχθηκε από μια Ανώνυμη Εταιρεία περιέχεται ΦΠΑ;

Είναι μέσα στις δραστηριότητες της εταιρείας η ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων;

Σε ποιο άρθρο του 2523 εμπίπτει αυτή η περίπτωση; Έχει εφαρμογή το άρθρο 20 σε αυτή την περίπτωση για αυτές τις παραβάσεις; (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Σ.Ελευθεριάδης και Π. Πολυμενέας.

Ακούστε και την άλλη άποψη από τον Πασχάλη Βραμπάκη, που κατασκευάζει μνημεία τάφων στο νεκροταφείο Αχαρνών.

Από την ομιλία του κ. Βραμπάκη προέκυψαν κάποια θέματα που θα τα εξετάσει η ΕΔΕ που έχει προκαλέσει ο κ. δήμαρχος, όπως ανακοίνωσε.

Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο δημότισσες Αχαρνών που ασχολούνται με την αφή των καντηλιών που εξιστόρησαν τα συμβαίνοντα στο νεκροταφείο.

Τελικά το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

ΒΟΧ7ΩΨ8-7ΦΜ-Απόφαση για αφή καντηλιών

β) Να επανεξετασθεί το θέμα της αφής των καντηλιών.
Η αφή των καντηλιών να γίνεται με κάρτα από τους συγγενείς ή από υπαλλήλους της Επενδυτικής που η σχέση εργασίας τους θα είναι καθορισμένη και απόλυτα νόμιμη.
γ) Το Δ/Σ της Επενδυτικής Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Αχαρνών, να
ενημερώσει το Δημ. Συμβούλιο σχετικά με το θέμα της αφής καντηλιών και των
τάφων τριετούς ταφής.

Προσπαθώ να φανταστώ τη σκηνή, μια μέρα μετά από μια κηδεία, που συγγενείς ενταφιασμένων θα επιχειρήσουν να ανάψουν τα καντήλια των δικών του ή και φίλων τους. Θα είναι σε μια ουρά για να λάβουν «κάρτα αφής καντηλιών» ή αν δε γνωρίζουν την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και επιχειρήσουν να ανάψουν το καντήλι θα συλλαμβάνονται ή θα τους επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο;

Αν εγώ δώσω γραπτή εντολή σε κάποιο πρόσωπο να ανάβει το καντήλι στον οικογενειακό μας τάφο θα ζητήσει η δημοτική αρχή να συλληφθεί ή θα παρέμβει ο ΣΔΟΕ;

Και για να μην κάνουμε μόνο κριτική κατά πάντων, αλλά ως δημότες να διατυπώνουμε σκέψεις ή προτάσεις και ας αποφασίσει η δημοτική Αρχή τι θα πράξει.

Το νεκροταφείο μέχρι σήμερα ήταν μια εστία μόλυνσης, όχι του περιβάλλοντος. Πρόσωπα που διοικούσαν το νεκροταφείο το έκαναν παζάρι!! Έδιναν ή πούλαγαν τάφους ή παρατάσεις παραμονής νεκρών στον τάφο και ένα σωρό άλλα, όπως διαδίδονται και υπονοούνται στο δημοτικό συμβούλιο. Επειδή όμως η λάσπη πέφτει επί δικαίων και αδίκων είναι θετική ενέργεια του δημάρχου να προκαλέσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση να καταγραφούν τα γεγονότα και να εντοπιστούν πρόσωπα και καταστάσεις.

Τα προβλήματα στο νεκροταφείο θα λυθούν αν εφαρμοστεί αυστηρά ο νόμος. Αν ο κανονισμός λειτουργίας του νεκροταφείου είναι σύννομος. Το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να ψηφίζει κανονισμούς που να είναι συμβατοί και με το νόμο και τα έθιμα και το θρησκευτικό συναίσθημα των συγγενών των νεκρών.

Δε μπορεί ένας κανονισμός λειτουργίας να στήνεται στα μέτρα των δημοτικών αρχόντων και της Επενδυτικής, που ενώ δημιουργήθηκε να μη χάσουν τη δουλειά τους 10 εργαζόμενοι, έγινε παραμάγαζο και της προηγούμενης δημοτικής αρχής και της παρούσας.

Το νεκροταφείο, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να έχει ανταποδοτικά τέλη, πράγμα το οποίο καμία δημοτική αρχή δεν έλαβε υπόψη.

Στα νεκροταφεία των πόλεων υπάρχει σοβαρό πρόβλημα χώρων ταφής. Σύμφωνα με το νόμο πρέπει να υπάρχουν τμήματα νεκροταφείου, όπου να γίνονται ταφές ανάλογα με το θρήσκευμα των θανόντων. Για παράδειγμα στους μουσουλμάνους δεν είναι νοητή η εκταφή του νεκρού. Δεν κατασκευάζουν πολυτελή μνημεία. Σε άλλες θρησκείες υπάρχουν άλλα ταφικά έθιμα. Στους πολίτες ποντικής καταγωγής ο τάφος είναι σημαντικός για τη ζωή τους. Όταν ήρθαν οι πρώτοι Έλληνες ποντιακής καταγωγής, πρώτα αγόρασαν τάφο και μετά έχτισαν σπίτι. Υπάρχουν πολλοί, που για λόγους  δικούς τους δε δηλώνουν οπαδοί καμίας θρησκείας, Επιθυμία τους συγγενών τους είναι να γίνει πολιτική κηδεία, όπως γίνονται και πολιτικοί γάμοι. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη αίθουσα στο νεκροταφείο, κατ’ αντιστοιχία με την εκκλησία. Όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουν υπόψη οι δημοτικές αρχές και να κάνουν τους αναγκαίους σχεδιασμούς.

Γύρω από το θέμα του θανάτου και της ταφής, υπάρχουν μεγάλα ή μικρά οικονομικά συμφέροντα. Τα γραφεία κηδειών που σήμερα λέγονται γραφεία τελετών. Η κηδεία (φροντίδα) για το νεκρό έγινε τελετή!! Το νεκροταφείο με το στολισμό της εκκλησίας, τη χορωδία ή μη, την ιεροτελεστία με παπά, αρχιμανδρίτη ή Μητροπολίτη. Και τελικά ο τάφος.  Ένας μεγάλος αριθμός προσώπων ή θεσμών συντηρείται από το γεγονός του θανάτου.

Κοντά σε αυτά η δήμος που νοικιάζει χώρο ταφής για τρία ή κάτι χρόνια και επ’ αόριστο με οικογενειακούς τάφους. Και αυτός μέσα στο παιχνίδι της συναλλαγής και του κέρδους, αντί της ανταποδοτικότητας.

Για το θέμα των ταφικών μνημείων ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ο δήμος παραχωρεί έναντι μισθώματος το χώρο ταφής σε συγγενείς του νεκρού. Για την παραχώρηση αυτή υπάρχει ένα τέλος, το οποίο πρέπει να υπάρχει για την διαχείριση του περιβάλλοντος χώρου και τη λειτουργικότητά του. Επίσης πρέπει να υπάρχει τέλος για τα ετήσια λειτουργικά έξοδα του νεκροταφείου.  Αυτά πρέπει να προσδιορίζονται κάθε χρόνο από τη δημοτική αρχή με τεκμηριωμένα στοιχεία και με βάση αυτά να ορίζονται τα ανταποδοτικά τέλη, προκειμένου να είναι σύννομα.

Για λόγους αισθητικής του χώρου, που να μην προσβάλλεται το θρησκευτικό συναίσθημα και η καλαισθησία τού χώρου  πρέπει να καθορίζονται τύποι ταφικών μνημείων με περίπου ενιαία εμφάνιση. Το ποιος θα κατασκευάσει το μνημείο, μέσα στις εγκεκριμένες προδιαγραφές, είναι σύμφωνα με το νόμο δικαίωμα των συγγενών των ταφέντων.

Ο καλλωπισμός των τάφων και η αφή των καντηλιών είναι υποχρέωση των συγγενών των νεκρών. Δικαίωμά τους είναι, σύμφωνα με το νόμο να αποφασίζουν ποιος θα αναλάβει αυτό το καθήκον με αμοιβή ή χωρίς. Αν τα έθιμα του λαού είχαν παραμείνει όπως παλιά που υπήρχαν οι μοιρολογίστρες και θα πήγαιναν να κλαίνε στον τάφο θα ζήταγε δικαίωμα («μίζα» ) μοιρολογίστρας ο δήμος;

Επειδή όμως η αφή των καντηλιών έχει γίνει επάγγελμα, όπως το γραφείο τελετών, είναι νόμιμο η πολιτεία, όχι ο δήμος, να ζητάει ότι απαιτείται για κάθε επάγγελμα, την καταβολή φόρων. Επειδή το επάγγελμα ασκείται στο χώρο του νεκροταφείου ο δήμος οφείλει να τηρεί μια τάξη, να μην υπάρχει διαγκωνισμός ποιος θα «χτυπήσει» τον πελάτη, ποιος θα χρησιμοποιεί το λάδι του διπλανού τάφου για την άσκηση του επαγγέλματός του. Αναγκαίο λοιπόν είναι να θέσει κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς. Τη συμπεριφορά αυτή πρέπει να την ελέγχει με το κατάλληλο προσωπικό του δήμου. Επομένως είναι λογικό να υπάρχει ένα ανταποδοτικό τέλος για εκείνους που ασκούν το επάγγελμα.

Αν υπάρχουν εκτός από μεμονωμένα άτομα και εταιρίες,  ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού που είναι από το ρόλο της  θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και εγγυάται την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού, ως ανεξάρτητη αρχή, δε μπορεί να έχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

Ειδικά στην περίπτωσή του νεκροταφείου η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτική Αχαρνών, παρότι  μόνος μέτοχος είναι ο δήμος Αχαρνών, δεν πρέπει, σύμφωνα με το νόμο, να έχει διαφορετική μεταχείριση από τους ιδιώτες.

Η σπουδή της στο νεκροταφείο, προφανώς από καλή διάθεση,  να βάλει τάξη το χάος του νεκροταφείου, χωρίς να τηρεί το γράμμα του νόμου, επικαλούμενη ένα μη νόμιμο  κανονισμό λειτουργίας του νεκροταφείου έφερε την αναστάτωση στο νεκροταφείο.

Τι κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνει.

Ο δήμαρχος σωστά ανέλαβε την ευθύνη εποπτείας του νεκροταφείου και έχει σκοπό να αλλάξει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ώστε και τυπικά να έχει την εποπτεία του και οργανωτικά. Άμεσα πρέπει να μελετήσει με ειδικούς σε νομικά θέματα και θέματα διαχείρισης του νεκροταφείου την αλλαγή του Κανονισμού Λειτουργίας του Νεκροταφείου. Επίσης πρέπει να κοστολογήσει τη διαχείριση του νεκροταφείου και να προσδιορίσει σωστά τα ανταποδοτικά τέλη. Τέλος η σωστή λειτουργία του νεκροταφείου δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη μηχανοργάνωσή του νεκροταφείου και τη σύνδεσή του με την οικονομική υπηρεσία του δήμου.

Το νεκροταφείο είναι ένας χώρος που ανασταίνει πολιτικά αυτούς που κάνουν χρηστή διαχείριση και θάβει αυτούς που θεωρούν ότι είναι χώρος πολιτικής εκμετάλλευσης

Posted in Νεκροταφείο | Leave a Comment »

Νεκροταφείο Αχαρνών. Θα μπει επιτέλους τάξη;

Posted by koszig στο 27 Ιανουαρίου 2012

Στο δήμο Αχαρνών υπάρχουν δύο νεκροταφεία ή κοιμητήρια, το παλαιό στην οδό Λιοσίων και το νέο στην περιοχή του Πλάτωνα.

Με την 621/1972 απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών συνέταξε τον πρώτο κανονισμό λειτουργίας του Νέου Νεκροταφείου στην περιοχή του Πλάτωνα. Για το παλαιό νεκροταφείο δεν αναφέρεται κάποιος κανονισμός. Πιθανόν ο κανονισμός αυτός αναλογικά να ίσχυε και για το παλαιό νεκροταφείο.

Ο κανονισμός λειτουργίας του νεκροταφείου τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 182/77, 693/79, 244/85, 162/91, 303/2002, 698/07 και επί δημαρχείας Ντούρου τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 188/2011 και 262/2011.

Η διαχείριση του νεκροταφείου γίνεται σύμφωνα με τους νόμους:

A.N. 445_68 (ΦΕΚ 130 τ΄. Α) Περί ενταφιασμού νεκρών 

Α.Ν. 582_68 Περί δημοτικών κοιμητηρίων

Π.Δ. 210_75 Ταρίχευση και μεταφορά νεκρών

Ν. 547 _77 τ.Α΄ Διοίκηση μη ενοριακών ναών κοιμητηρίων

ΦΕΚ 424_78 Όροι ιδρύσεως νεκροταφείων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 8_1979

και το νόμο 3463/2006 («Καποδίστριας»)

Άρθρο 75
Αρμοδιότητες

Ι. Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή
βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς:

……………………..

II. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες ασκούν, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Οι αρμοδιότητες αυτές είναι, ειδικότερα, οι ακόλουθες:

8. Η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και η χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.

Άρθρο 254
Σύσταση

1. Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να συστήσει δημοτική ή κοινοτική κοινωφελή επιχείρηση με σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητές τους, που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος, με εξαίρεση την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων
και την αποκομιδή των απορριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση πρασίνου και τη λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.

Το άρθρο 36 του Π.Δ. 410/95  (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) επέτρεπε την ανάθεση ασκήσεως αρμοδιοτήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα. Στη διάταξη αυτή στηρίχτηκε η δημιουργία της ΔΕΝΔΑ
Αυτή ήταν η δράση της ΔΕΝΔΑ, όπως έχει καταγραφεί μεταξύ 2007-2010, την περίοδο δημαρχείας Παναγιώτη Φωτιάδη.

Για όλα αυτά καμία αναφορά από την παρούσα δημοτική Αρχή. Δεν άκουγε, δε διάβαζε, δε μίλαγε. Στο προεκλογικό της πρόγραμμα δεν υπήρξε η λέξη Νεκροταφείο, δεν έγινε αναφορά για τις αθλιότητες που είχαν γίνει στο νεκροταφείο.

Ευκαιρία με τις παρακάτω αναφορές να ενημερωθούν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι.

(κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ),

Να έρθουμε τώρα και στη δημοτική Αρχή του Σωτήρη Ντούρου.

(κλικ εδώ), (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Το «κουμάντο» στο νεκροταφείο έκανε η Δημοτική Επιχείρηση Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών, έπειτα η Επενδυτική Αχαρνών. Πάντοτε κύριο λόγο είχαν άνθρωποι ποντιακής καταγωγής. Το νεκροταφείο έδινε ψήφους και όχι μόνο!!

Η διαχείριση του νεκροταφείου είναι υπόθεση του δήμου Αχαρνών. Αυτό προβλέπεται από το άρθρο 75 του νόμου 3463/2006. Το όργανα που είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία του νεκροταφείου καθορίζονται στον πρόσφατο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αχαρνών (ΦΕΚ  τ. Β΄2709/11 Νοεμβρίου 2011).

Για το οικονομικό μέρος της διαχείρισης του Κοιμητηρίου:

3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3.2 Τμήμα Εσόδων
i.    Μεριμνά για την είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού Νεκροταφείου.

3.2.2 Γραφείο Διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητηρίων
i.    Συντάσσει τις απαραίτητες καταστάσεις των εισπραχθέντων, τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία, συμβόλαια κτλ. των Δημοτικών Κοιμητηρίων .
ii.    Εκδίδει τις άδειες ταφής των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
iii.    Μεριμνά για την βεβαίωση των τελών και δικαιωμάτων των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
iv.    Μεριμνά για την ακριβή και νόμιμη βεβαίωση των εσόδων των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
v.    Βεβαιώνει κάθε τέλος από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
vi.    Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται µε τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων και συνεργάζεται µε τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
vii.    Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων και την απόδοση των εισπραττομένων ποσών σύμφωνα με τις διαχειριστικές διαδικασίες του Δήμου.

Για το μέρος της διαχείρισης του περιβάλλοντος των κοιμητηρίων:

1.    Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
1.1.4. Γραφείο Συντήρησης Κοιμητηρίων
i.    Επιμελείται για την πιστή εφαρμογή του κανονισμού των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
ii.    Ευθύνεται για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου σχετικά με τα Δημοτικά Κοιμητήρια.
iii.    Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των Δηµοτικών Κοιµητηρίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισµούς λειτουργίας του ∆ήµου.  
iv.    Μεριµνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.  
v.    Συγκροτεί, οργανώνει και συντονίζει τα συνεργεία του Τµήµατος.  
vi.    Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των Δηµοτικών Κοιµητηρίων.
vii.    Μεριµνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσµηση των χώρων των Δημοτικών Κοιµητηρίων καθώς, για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των Δημοτικών             Κοιµητηρίων και για την εκτέλεση εργασιών ταφής – εκταφής
viii.    Μεριμνά για τη σύνταξη ή συμμετοχή στη σύνταξη κανονισμών λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Νεκροταφείου  ψηφίστηκε στις 14/6/2011.

Στο άρθρο 4 αναφέρεται:

β) Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου, αποτελεί  διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος, οι δε σχετικές προς τούτο πράξεις του Δήμου συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις.

γ) Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσεως δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση και δεν είναι επιδεκτικός οποιασδήποτε μεταβίβασης προς τρίτους με πράξεις ζωής ή αιτία θανάτου.

Στο άρθρο 18 (Οστεοφύλαξη)

μεταξύ άλλων αναφέρεται΅:

Σε κάθε μαρμάρινη οστεοθήκη επιτρέπονται να τοποθετούνται τα οστά μόνο ενός νεκρού. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση οστεοθήκης σε δύο ή περισσότερα ταυτοχρόνως πρόσωπα

Σε τάφους τριετούς ταφής νέου τύπου επιτρέπονται στον ίδιο τάφο να θάβουν ένα πάνω στον άλλο μέχρι τρεις νεκρούς. Τα οστά μελών της ίδιας οικογένειας δε μπορούν να βρίσκονται στην ίδια μαρμάρινη οστεοθήκη!!

Και αν αυτός που έχει τη διαχείριση των μαρμάρινων οστεοθηκών «τα πάρει» και τοποθετήσει τα οστά δύο μελών της ίδιας οικογένειας τι θα γίνει αν αποκαλυφθεί η παρατυπία; Θα ξεχωρίσουν τα οστά του ενός από το άλλο μέλος;; Η χαζομάρα σε όλο της το μεγαλείο. Και η δημιουργία προϋποθέσεων για «λάδωμα». Τα κλειδιά της οστεοθήκης πρέπει να έχει αυτός που την «ενοικιάζει».

Το άρθρο 20 αναφέρει:

1.Η Διοίκηση των Κοιμητηρίων ασκείται από τον Δήμο δια των υπηρεσιών που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας.  Υπεύθυνος για την λειτουργία τους και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος στο οποίο υπάγονται οργανικά τα Κοιμητήρια.
2. Η είσπραξη των τελών και των δικαιωμάτων και λοιπών εσόδων γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους από τον Δήμαρχο.

Όπως θα φανεί στη συνέχεια τέλη και δικαιώματα αναφέρονται στα άρθρα 21, 25 και 26.

Από την 14/6/2011 μέχρι 30/12/2011 εισπράχθηκαν στο νεκροταφείο τέλη ή δικαιώματα 1018.

Σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο 20 η είσπραξη των τελών και των δικαιωμάτων και λοιπών εσόδων γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους από τον Δήμαρχο. Ποιος είναι ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος από το δήμαρχο. Ποιος έδωσε το νόμιμο δικαίωμα, μετά την 11 Νοεμβρίου που ψηφίστηκε ο ΟΕΥ, στην Επενδυτική Αχαρνών να εισπράττει τέλη από το νεκροταφείο;

Γιατί εισπράττει η Επενδυτική Αχαρνών τέλη και δικαιώματα για τη φύλαξη οστών; Ποιος αρμόδιος δημοτικός  υπάλληλος όφειλε να τα εισπράξει;  Τι άλλα περιέχουν τα 37 γραμμάτια που εκδόθηκαν τις πέντε πρώτες μέρες του 2012.

Πόσες τέτοιες αποδείξεις έχουν κοπεί; Και 137 αντιστοιχούν σε άδεια εισόδου και δικαίωμα κατασκευής τάφους. Ποιο είναι το ονοματεπώνυμο του εισπράξαντος;

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 8_1979

Άρθρον 14
Ιεροί Ναοί Κοιμητηρίων

3) α) Οι υπό την διοίκησιν και διαχείρισιν των Δήμων τελούντες Ιεροί Ναοί Κοιμητηρίων διοικούνται υπό πενταμελούς Επιτροπής αποτελουμένης εκ του Εφημερίου του Ναού ή επί πλειόντων Εφημερίων εκ του υπό του οικείου Μητροπολίτου οριζομένου, ως Προέδρου και τεσσάρων λαϊκών μελών, εκ των οποίων το μεν εν διορίζεται υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, τα δε έτερα τρία υπό του Δημοτικού Συμβουλίου επί τριετεί θητεία.
β) Η Επιτροπή αύτη, καλούμενη Κοσμητεία του Ναού, επιμελείται της ευκοσμίας και ευπρεπείας αυτού και των εν αυτώ.
γ) Τα έσοδα των Ναών τούτων, των οποίων η διαχείρισις γίνεται κατά τας περί διοικήσεως και διαχειρίσεως της Δημοτικής και Κοινοτικής περιουσίας κειμένας διατάξεις, διατίθενται αποκλειστικώς και μόνον δια την λειτουργίαν και συντήρησιν και εις καλήν κατάστασιν διατήρησιν του Ναού και τας ανάγκας αυτού. Εν περιπτώσει, καθ’ ην υπάρχουσι περισσεύματα, ταύτα διατίθενται υπέρ Δημοτικών ή Εκκλησιαστικών Ευαγών Ιδρυμάτων της περιφερείας του Δήμου ή της Κοινότητος, τοιούτων δε μη υπαρχόντων εντός της περιφερείας του Δήμου ή της Κοινότητος, διατίθενται υπέρ των Ιδρυμάτων της Ι.Μητροπόλεως.

4) Ο αριθμός των θέσεων των Εφημεριών, Ιεροψαλτών και Νεωκόρων των υπό την διοίκησιν και διαχείρισιν των Δήμων ή Κοινοτήτων τελούντων μη Ενοριακών Ιερών Ναών των Κοιμητηρίων καθορίζεται δια κοινής αποφάσεως των οικείων Μητροπολίτου και Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας.

5) Η πλήρωσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον θέσεων ενεργείται προκειμένου περί των Εφημεριών και Διακόνων δι’ αποφάσεως του οικείου Μητροπολίτου, προκειμένου δε περί των λοιπών (Ιεροψαλτών και Νεωκόρων) δια κοινής αποφάσεως του Μητροπολίτου και του οικείου Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας. Ο βασικός μισθός μετά των προσαυξήσεων και των επιδομάτων του κατά την παρούσαν παράγραφον προσωπικού καθορίζεται κατά τας εκάστοτε περί μισθοδοσίας Εφημερίων, ιεροψαλτών και νεωκόρων, των ενοριακών Ναών ισχύουσας διατάξεις και καταβάλλεται εκ των εσόδων των Ιερών Ναών των Κοιμητηρίων.


Στο άρθρο 25 του κανονισμού αναφέρεται:

12. Δικαίωμα νεκρώσιμης ακολουθίας ή άλλου τύπου επικήδειας τελετής 120,00 ευρώ.

Στο παραπάνω τιμολόγιο η είσπραξη γίνεται από την Εκκλησία. Ο νόμος λέει ότι την οικονομική διαχείριση την έχει ο δήμος αν έχει πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων. Ποιος κανόνισε αυτό το τιμολόγιο και τι θα παίρνει ο καθένας;

Για τα κεριά και τα λιβάνια για τους ναούς των Κοιμητηρίων το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει σχετική απόφαση!!

Ναοί Κοιμητηρίων. – Ελεγκτικό Συνέδριο

Στο άρθρο 24 του Κανονισμού Λειτουργίας των νεκροταφείων αναφέρεται:

Επιβολή, βεβαίωση  και είσπραξη τελών και δικαιωμάτων.
Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό τέλη και δικαιώματα των Δημοτικών Κοιμητηρίων επιβάλλονται βάσει του άρθρου 19 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958 «περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», βεβαιώνονται και εισπράττονται βάσει του Ν.Δ. 318/69, «περί βεβαιώσεις και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 3-5 του Β.Δ. της 17/5-15/61959. «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», και διατίθενται για την συντήρηση και λειτουργία των Κοιμητηρίων και των Ιερών Ναών.

Ας δούμε τι έχει εισπράξει ο δήμος ως τέλη και δικαιώματα.

Στον κωδικό 0411 «Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου» υπάρχει για το 2011 ποσό 114.165,52 €. Αν για κάθε τάφο Γ’ Κατηγορίας η τιμή είναι 4.500 €, τότε το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 25  τάφους. Προφανώς είναι τάφοι της περιόδου Φωτιάδη που παραχωρήθηκαν και πληρώθηκαν σε σύνολο ή μερικά το 2011. Τρεις από αυτούς πιθανόν να παραχωρήθηκαν το 2011, ένας με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, δύο ή περισσότεροι με απόφαση δημάρχου.

Στον ίδιο κωδικό το 2010 657.309,24 € που αντιστοιχούν σε 146 τάφους.

Στον κωδικό 0412  «Δικαίωμα ενταφιασμού» υπάρχει για το 2011 ποσό 114.165,52 € που αντιστοιχεί σε 480 ταφές περίπου

Στον ίδιο κωδικό το 2010 35. 651 € που αντιστοιχεί σε 324 ταφές περίπου. Φαίνεται ότι το 2011 έπεσε θανατικό, ή ότι δεν πληρώθηκαν όλες οι ταφές το 2010;

Στον κωδικό 0413  «Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)» υπάρχει για το 2011 ποσό 38.637,00 € που αντιστοιχεί σε 350 παρατάσεις ( με υπολογισμό μέσου όρου μεταξύ ανανέωσης ενός εξαμήνου, 45 € και τεσσάρων εξαμήνων 195 €). Το χρόνο αυτό υπεύθυνος του νεκροταφείου ήταν ο αντιδήμαρχος Θεόδωρος Χαραλαμπίδης.

Στον ίδιο κωδικό το 2010 7.801 € που αντιστοιχεί σε 70 παρατάσεις. Το χρόνο αυτό υπεύθυνος του νεκροταφείου ήταν ο Ματθαίος Θεοδωρίδης

Στον κωδικό 0414  «Τέλος ανακομιδής» υπάρχει για το 2011 ποσό 6.676,0 € που αντιστοιχεί σε 148 εκταφές.

Στον ίδιο κωδικό το 2010 3.262 € που αντιστοιχεί σε 72  εκταφές. Τελικά πολλοί μπαίνουν στο χώμα, αλλά λίγοι βγαίνουν!!

Στον κωδικό 0415  «Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων» υπάρχει για το 2011 ποσό 8.028,54 €

Στον ίδιο κωδικό το 2010 ποσό 3.327  €

Στον κωδικό 0416  «Δικαιώματα ιεροπραξιών» υπάρχει για το 2011 ποσό 2.650,0 €.

Αν θεωρηθούν ιεροπραξίες τα δικαιώματα νεκρώσιμης ακολουθίας που από τα 120 τα 95 εισπράττει η Μητρόπολη, τότε με 25 € που μένουν στο δήμο το ποσό που εισπράχθηκε αντιστοιχεί σε 106 κηδείες.  Οι υπόλοιποι 374 πήγαν αδιάβαστοι. Που χάθηκαν τα λεφτά;

Στον ίδιο κωδικό το 2010 βρέθηκαν 2.400   €, δηλ. από τις 324  οι 96 πήγαν διαβασμένοι;

Στον κωδικό 0417  «Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών» υπάρχει για το 2011 ποσό 37.638,87 €.

Στον ίδιο κωδικό το 2010 βρέθηκαν 13.630   €. Το 2010 φαίνεται ότι το νεκροταφείο είχε κεσάτια!!

Στον Ιερό Ναό του νεκροταφείου υπάρχει και το «Παγκάρι»

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού:

1. Η διοίκηση και η διαχείριση των μη ενοριακών  Κοιμητηριακών Ναών:
α) Ευαγγελιστρίας στο Παλαιό Κοιμητήριο,
β) Αγίου Παντελεήμονος, που λειτουργεί στο Νέο Κοιμητήριο,
ασκείται αποκλειστικά από τον Δήμο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Χθες, σύμφωνα με μη διασταυρωμένες πληροφορίες, μια υπάλληλος του δήμου στο νεκροταφείο, μια υπάλληλος της Επενδυτικής στο ανθοπωλείο και ένας υπάλληλος της Επενδυτικής άνοιξαν το παγκάρι και μετέφεραν το περιεχόμενο του σε πλαστική λεκάνη στο γραφείο δίπλα στην είσοδο του νεκροταφείου.

Αυτό με ποιανού εντολή το έκαναν; Είναι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι από το δήμο να κάνουν αυτές τις ενέργειες;

Ο Κανονισμός λειτουργίας του νεκροταφείου ψηφίστηκε στις 14/6/2011. Πριν την ψήφιση του κανονισμού ποιοι άνοιγαν το παγκάρι;

Κανονισμός Λειτουργίας Νεκροταφείου

Ο κανονισμός στο σύνολό του είναι ακυρώσιμος γιατί δεν έγινε νομότυπα η ψήφισή του στο δημοτικό συμβούλιο.

Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν αναφέρει τον τρόπο ψηφοφορίας (ονομαστική ή όχι) , το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που να φαίνονται οι θετικοί ψήφοι και οι αρνητικοί.

Γ) Αναθέτει τις πιο πέρα ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γκίκας Χρήστος ψήφισε κατά. Αιτιολογώντας των ψήφο του αναφέρει σχετικά: Θα ψήφιζα όλον τον κανονισμό, αλλά ένα άρθρο και μόνο είμαι που με κάνει να μην τον ψηφίζω, διότι εγώ σαν άνθρωπος που γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Μενίδι θεωρώ ότι υπάρχουν δύο (2) παράμετροι στο θέμα της ταφής τριών (3) ανθρώπων στον ίδιο διετούς τάφο. Πρώτον ότι δεν το βλέπω σωστό και κατά δεύτερον θεωρώ ότι είναι ένας πλάγιος τρόπος παραχώρησης οικογενειακού τάφου, χωρίς να πληρώσουνε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ           Βρεττός Μιχάλης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        —–

Στην ψηφοφορία έπρεπε να  να υπάρχουν 12 τουλάχιστον θετικές ψήφοι που είναι το ελάχιστο της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού που απαιτείται για την απαρτία (άρθρο 7 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο παρόντες ήταν 11 και ο ένας ήταν κατά.

   

 Αυτή η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε ο κανονισμός από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και εφαρμόζεται από το δήμο Αχαρνών.

Ας έρθουμε τώρα σε κάποια άρθρα του κανονισμού που δημιούργησαν προβλήματα στη λειτουργία του.

Η Επενδυτική Αχαρνών αναλαμβάνει τα παρακάτω άρθρα:
– Άρθρο 22 ια
– Άρθρο 25, παρ. 2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21
– Άρθρο 26
– Άρθρο 28
– Άρθρο 29

Άρθρον 22

1.  Για  τη  διοίκηση  και  διαχείριση  των Δημοτικών Κοιμητηρίων  τηρούνται  τα  παρακάτω βιβλία:

ια) βιβλίο μητρώου κατασκευαστών – μαρμαρογλυπτών
2.  Υπεύθυνος  για  την  ενημέρωση  και  κανονική  τήρηση  των  βιβλίων  είναι  ο  Προϊστάμενος του Τμήματος των Κοιμητηρίων.  

Εδώ υπάρχει αναλογία με το ανεγκέφαλο που είπε ο υπουργός Μ. Χρυσοχοϊδης. » Είχα άλλες υποχρεώσεις και δε διάβασα το μνημόνιο «, (κλικ εδώ)

Μήπως οι ίδιοι χαρακτηρισμοί ισχύουν και για εκείνους τους δημοτικούς συμβούλους που ψήφισαν τον κανονισμό; Πως είναι δυνατόν σε τρία επόμενα άρθρα να αναιρείται το άρθρο αυτό;

2.  Δικαίωμα σφράγισης και αποσφράγισης τάφων:
3. Δικαίωμα ταφής νεκρού σε τάφους τριετούς χρήσεως ορίζεται για δημότες σε όλες τις ζώνες 110,00 ευρώ και για ετεροδημότες 380,00 ευρώ.
5. Μίσθωση Μαρμάρινων Οστεοθηκών για 15 έτη:
6. Δικαίωμα Φιλοξενίας σε τάφους νέου τύπου τριετούς χρήσης 695,00 ευρώ ανά φιλοξενούμενο.
8. Δικαίωμα πλύσης οστών 50,00 ευρώ.
9. Δικαίωμα ετήσιας φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο δικαιούχων 20,00 ευρώ για δημότες και 40,00 ευρώ για ετεροδημότες.
10. Δικαίωμα ημερήσιας παραμονής στο νεκροστάσιο από 1 μέχρι 24 ώρες 25,00 ευρώ για δημότες και 40,00 ευρώ για ετεροδημότες.
11. Δικαίωμα ημερήσιας παραμονής στον ψυκτικό θάλαμο από 1 μέχρι 24 ώρες ορίζεται για τους δημότες σε 50,00 ευρώ και για τους ετεροδημότες σε 65,00 ευρώ προσαυξανόμενα κατά 35,00 ευρώ για κάθε επιπλέον ημέρα.
12. Δικαίωμα νεκρώσιμης ακολουθίας ή άλλου τύπου επικήδειας τελετής 120,00 ευρώ.
13. Δικαίωμα μνημόσυνου 90,00 ευρώ.
14.  Δικαίωμα ιδιωτικής Θείας Λειτουργίας 90,00 ευρώ.
15. Δικαίωμα κατασκευής μνημείου στους οικογενειακούς τάφους:
α) Μονός τάφος                 360,00 ευρώ
β) Κάθε κατασκευή εκτός μονού τάφου     710,00 ευρώ
γ) Τάφου τύπου σπιτάκι                  1.410,00 ευρώ
16. Δικαίωμα άδειας εισόδου εργασίας σε μαρμαρογλύπτες 50,00 ευρώ.
Σε περίπτωση που η δόμηση του τάφου γίνεται από τους οικείους του νεκρού τα ποσά που θα καταβάλλονται  θα είναι τα ίδια.
17. Δικαίωμα αφής καντηλιών για δημότες 20,00 ευρώ και για ετεροδημότες 25,00 ευρώ. Η χρέωση για την αφή καντηλιών είναι μηναία και αφορά αποκλειστικά και μόνο την αφή. Η είσπραξη δικαιώματος αφής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) μηνών.
18. Δικαίωμα Φύλαξης Οστών σε μεταλλικές Οστεοθήκες για 15 έτη, ορίζεται για δημότες 20,00 ευρώ και για ετεροδημότες 40,00 ευρώ ανά έτος. Δικαίωμα χρήσης κιβωτίου οστών για δημότες 15,00 ευρώ και για ετεροδημότες 35,00 ευρώ.
19. Δικαίωμα συντήρησης κοινόχρηστων χώρων οικογενειακών τάφων για δημότες 40,00 ευρώ και για ετεροδημότες 60,00 ευρώ.
20. Δικαίωμα καθαριότητας τάφων τριετούς χρήσεως για τα τρία πρώτα χρόνια ταφής για δημότες 40,00 ευρώ και για ετεροδημότες 60,00 ευρώ.  
21. Δικαίωμα αδιάλυτων 50,00 ευρώ ανά έτος.

Αφού με το άρθρο 25, παρ. 16 δεν επιτρέπεται «Δικαίωμα άδειας εισόδου εργασίας σε μαρμαρογλύπτες» πως η Επενδυτική εισέπραξε άδεια εισόδου, όπως η απόδειξη που έχει αναρτηθεί προηγουμένως;

Όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 25  είναι δικαιώματα και έσοδα του δήμου Αχαρνών. Η παραχώρηση εσόδων του δήμου στην Επενδυτική είναι παράνομη, γιατί είναι έμμεση επιχορήγηση.

Σύμφωνα με το νόμο 3463/2006

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 265
Σύσταση – Λειτουργία

3. Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από Ο.Τ.Α..

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Κοιμητηρίου

ΜΝΗΜΕΙΑ
Άρθρον 26ον

3. Απαγορεύεται η κατασκευή μνημείων τριετούς χρήσεως όπως και οποιαδήποτε άλλη σχετική εργασία στο Κοιμητήριο από ιδιώτες. Οι εργασίες επισκευής των μνημείων εκτελούνται μόνο από την υπηρεσία των Κοιμητηρίων και όπου αλλού έχει αναθέσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

5.  Η τοποθέτηση μνημείου επί του τάφου είναι υποχρεωτική.

Σύμφωνα με την παρ. 5 η τοποθέτηση μνημείου είναι υποχρεωτική. Σύμφωνα με την παρ. 3 απαγορεύεται η κατασκευή μνημείων από ιδιώτες. Ποια υπηρεσία του δήμου Αχαρνών σύμφωνα με τον ΟΕΥ είναι καθορισμένη να κατασκευάζει τάφους; Αν δεν υπάρχει πως συμβιβάζεται η συνύπαρξη των παραγράφων 3 και 5;

Η παράγραφος 5 είναι πέρα για πέρα παράνομη.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού:

β) Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου, αποτελεί  διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος, οι δε σχετικές προς τούτο πράξεις του Δήμου συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις.

γ) Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσεως δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση και δεν είναι επιδεκτικός οποιασδήποτε μεταβίβασης προς τρίτους με πράξεις ζωής ή αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με την απόφαση 35535/14-12-11   του Υπουργείου Εσωτερικών

35535_14122011 Επιβολή εργολαβικού δικαιώματος

Τα επιβαλλόμενα ως άνω δικαιώματα ή τέλη, συναρτώνται με την παραχώρηση ιδιαίτερων ιδιωτικών δικαιωμάτων επί ορισμένου χώρου ταφής, εκ μέρους του διοικούντος το κοιμητήριο δήμου. Ως εκ τούτου, υπόχρεοι προς καταβολή των εν λόγω δικαιωμάτων ή τελών καθίστανται αποκλειστικά οι συγγενείς των νεκρών, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες, όπως η διάθεση χώρου για τον ενταφιασμό των προσφιλών τους προσώπων, για την οποία καταβάλλεται ανάλογο δικαίωμα (σύσταση οικογενειακού τάφου, τριετής ταφή).  Τα επιβαλλόμενα σχετικά δικαιώματα για τη διάθεση του χώρου, συνάπτονται ευθέως με το δικαίωμα κατασκευής μνημείου επί αυτού (του τάφου), ως εκδήλωση θρησκευτικού σκοπού άρρηκτα συνδεδεμένου, ενόψει των ισχυόντων ταφικών συνηθειών και εθίμων, με το δικαίωμα ενταφιασμού, χαρακτηριζόμενα τα μνημεία, όπως άλλωστε και ο χώρος ταφής, ως πράγματα εκτός συναλλαγής (άρθρο 5 Α.Ν. 582/1968).

Επομένως δε μπορεί ο κανονισμός να υποχρεώνει τους συγγενείς τού νεκρού να κατασκευάσουν υποχρεωτικά ταφικό μνημείο.

Επειδή τα επιβαλλόμενα σχετικά δικαιώματα για τη διάθεση του χώρου, συνάπτονται ευθέως με το δικαίωμα κατασκευής μνημείου επί αυτού (του τάφου) δε δίνουν στη διοίκηση το δικαίωμα να απαγορεύει την κατασκευή μνημείου σε όποιον επιθυμεί να αναθέσει ο έχων τα δικαιώματα του τάφου.

Στην ίδια απόφαση αναφέρεται:

Η επιβολή δε του εργολαβικού δικαιώματος σε βάρος των εργοληπτών δεν είναι επιτρεπτή, δεδομένου ότι αφενός αυτοί ενεργούν κατ΄ εντολήν των δικαιούχων ενταφιασμού, οι οποίοι ως προελέχθη έχουν το δικαίωμα κατασκευής του μνημείου, αφετέρου το κόστος των παρεχόμενων σχετικών διευκολύνσεων για την πραγματοποίηση των εργασιών κατασκευής (κατανάλωση νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, αποκομιδή απορριμμάτων) καλύπτεται ήδη από τα καταβληθέντα, εκ μέρους αυτών, δικαιώματα ταφής. Όπως εξάλλου προαναφέρθηκε, το ύψος των επιβαλλόμενων δικαιωμάτων του κοιμητηρίου, καθορίζεται επί τη βάσει εκτίμησης των προϋπολογισθέντων δαπανών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι απορρέουσες σχετικές δαπάνες.

Στην ίδια απόφαση αναφέρεται:

Τέλος επισημαίνεται ότι μέρος των δικαιολογητικών που αθροιστικά απαιτούνται για την εγγραφή στο «Μητρώο εργολάβων του κοιμητηρίου» που, βάσει της  προαναφερόμενης απόφασης, αποτελεί προϋπόθεση για τη δυνατότητα εργασίας εντός αυτού, και συγκεκριμένα η πρόβλεψη υποβολής «άδειας άσκησης επαγγέλματος» και «εγγραφής στο σχετικό επιμελητήριο», ενδεχομένως συνιστά λόγο αποκλεισμού ορισμένων επαγγελματιών που δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες κατασκευής μνημείων ή επιμέρους υπηρεσίες συντήρησης αυτών, για τους οποίους δεν απαιτούνται τα ανωτέρω.  

Η Επενδυτική Αχαρνών στους σκοπούς της δεν περιλαμβάνει δραστηριότητα μαρμαρογλυφείου.

Και αν όμως είχε αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα δε μπορούσε,  σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, δεσπόζουσα θέση στο νεκροταφείο έναντι των ιδιωτών. Να επιβάλλονται τέλη και δικαιώματα μόνο σε ιδιώτες, όπως

Άρθρον 29ον

1. Οι μαρμαράδες που εισέρχονται στα Κοιμητήρια του Δήμου Αχαρνών για την κατασκευή οικογενειακών τάφων πρέπει να εφοδιάζονται με άδεια εισόδου για εκτέλεση εργασίας.
2. Η χορήγηση άδειας εισόδου γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου από τον προϊστάμενο της Δ/νσης. Με την αίτησή του συνυποβάλλεται πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ότι είναι μαρμαρογλύπτης.
3. Για την έκδοση της άδειας, η οποία είναι ετήσια, καταβάλλεται τέλος ποσού 2.000 ευρώ το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατατίθεται κατά την έκδοση της άδειας. Απαγορεύεται η εργασία σε οποιοδήποτε πρόσωπο δεν έχει άδεια εισόδου.

Η άδεια εισόδου πρέπει να χορηγείται και στους ιδιώτες και στην Ανώνυμη Εταιρεία ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.

Για παρόμοιο θέμα έχει γίνει προσφυγή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού από ιδιώτες μαρμαρογλύπτες κατά του δήμου Ηλιουπόλεως, όπου χρησιμοποιούσε για παρόμοιες εργασίες την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Κ.Ε.ΗΛ.).

Γραπτή εισήγηση της Υπηρεσίας ανέφερε ότι πρόταση της Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.) από την  Μαρίνα Σταυροπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών είναι: «Η Δημοτική Αρχή Ηλιούπολης οφείλει να παύσει τη διακριτική μεταχείριση των ιδιωτών έναντι της Δ.Ε.Κ.Ε.ΗΛ. είτε επιβάλλοντας την καταβολή του τέλους και από τη Δ.Ε.Κ.Ε.ΗΛ. και από τους ιδιώτες, είτε καταργώντας την επιβολή του σχετικού εργολαβικού δικαιώματος.

Τελικά ο δήμος Ηλιούπολης συμμορφώθηκε με αυτή την άποψη.

Σε αυτή την εισήγηση, μάλλον στηρίχτηκε η τεκμηρίωση για την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που προαναφέρθηκε.

Στο νεκροταφείο, στην είσοδο και στο εσωτερικό του έχουν αναρτηθεί πινακίδες για αποκλειστικότητα της Επενδυτικής.

       

Πέρα από το πρόβλημα με την κατασκευή μνημείων επί των τάφων υπάρχει πρόβλημα με την αφή των καντηλιών.

Ο δήμος Αχαρνών με τον κανονισμό του νεκροταφείου  παραχώρησε το άρθρο 25, παρ. 17:

17. Δικαίωμα αφής καντηλιών για δημότες 20,00 ευρώ και για ετεροδημότες 25,00 ευρώ. Η χρέωση για την αφή καντηλιών είναι μηναία και αφορά αποκλειστικά και μόνο την αφή. Η είσπραξη δικαιώματος αφής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) μηνών.

Σε αναφορά μου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για επιβολή δεκαπλασίων τελών σε ετεροδημότες ακυρώθηκαν διατάξεις του άρθρου 25 που τροποποιήθηκε.

45Ο1ΟΡ1Κ-ΛΧΧ-Κατάργηση της 262 /11 Απόφασης δημοτικού συμβουλίου

Σε νεότερη αναφορά μου ζήτησα να επεκταθούν οι ακυρώσεις και στον αρχικό κανονισμό.

Αίτημα για τροποποίηση μέρους απόφασης δημοτικού συμβουλίου 1

Σε απάντηση η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής:

Απάντησε ότι τα σημεία του άρθρου 25 της απόφασης 262/2011 που καταργούνται επεκτείνονται αντίστοιχα και στην αρχική απόφαση 188/2011. Παρόλα αυτά ο δήμος Αχαρνών εισπράττει παράνομα διπλάσια τέλη για τους ετεροδημότες!!

Στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με το άναμμα των καντηλιών αναφέρει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ακυρώνουμε την υπ΄ αρ. 262/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

-Επειδή καθορίζεται δικαίωμα αφής κανδηλιών, η οποία ωστόσο αφή αποβλέπει στην απόδοση τιμής προς τους νεκρούς, υπόθεση αυστηρά προσωπική και προαιρετική που δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό δημοσίου συμφέροντος και συνεπώς δεν συνιστά παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας, άρα δεν μπορεί να περιέλθει στην αρμοδιότητα διοικητικού οργάνου και να αποτελέσει αντικείμενο κανονιστικής ρυθμίσεως (ΣτΕ 758/2006 & 2929/2006).

Αυτά για το πρώτο μέρος της αναφοράς για τα συμβαίνοντα στο νεκροταφείο.  Έπεται συνέχεια, γιατί τα πράγματα αγρίεψαν!!

 

Posted in Νεκροταφείο | Leave a Comment »

Νεκροταφείο Αχαρνών

Posted by koszig στο 10 Ιανουαρίου 2012

Γράφει ο κ. Ποθητός:
«Η σημερινή Δημοτική Αρχή, με την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου, διαπιστώνοντας αρκετές παθογένειες και σημαντικές παραλήψεις προηγουμένων διοικήσεων, έθεσε σαν πρώτιστο σκοπό, την σωστή λειτουργία των Κοιμητηρίων
Η σημερινή δημοτική αρχή διαπίστωσε με την ανάληψη των καθηκόντων της αρκετές παθογένειες.  Πριν την ανακάλυψη των καθηκόντων της η Δημοτική Αρχή δε ζούσε στις Αχαρνές. Δεν είχε διαβάσει σε αυτό τον ιστότοπο τα όσα είχαν καταμαρτυρηθεί με πρόστιμα και εισαγγελικέ έρευνες για τα διαδραματιζόμενα στο νεκροταφείο. Η κα. Χριστοπούλου, ο κ. Λαζάρου δε γνώριζαν τίποτα;

Σίγουρα  όμως ο τότε υποψήφιος δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος παρακολουθούσε τον ιστότοπο αυτό. (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). Περίμενε όμως αυτός, όπως και όλες οι άλλες δημοτικές παρατάξεις να βγάλει ο «περίεργος», κατά τον δήμαρχο,  το φίδι από την τρύπα.

Η σωστή λειτουργία των κοιμητηρίων υπάρχει αν τηρούνται οι νόμοι, ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου  και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, όταν είναι σύννομες.

Για τη λειτουργία των νεκροταφείων υπάρχουν βασικοί νόμοι.

A.N. 445_68 (ΦΕΚ 130 τ΄. Α) Περί ενταφιασμού νεκρών 

Α.Ν. 582_68 Περί δημοτικών κοιμητηρίων

Π.Δ. 210_75 Ταρίχευση και μεταφορά νεκρών

Ν. 547 _77 τ.Α΄ Διοίκηση μη ενοριακών ναών κοιμητηρίων

ΦΕΚ 424_78 Όροι ιδρύσεως νεκροταφείων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 8_1979

Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Αχαρνών

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αχαρνών

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αχαρνών:

Για το οικονομικό μέρος της διαχείρισης του Κοιμητηρίου:

3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3.2 Τμήμα Εσόδων
i.    Μεριμνά για την είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού Νεκροταφείου.

3.2.2 Γραφείο Διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητηρίων
i.    Συντάσσει τις απαραίτητες καταστάσεις των εισπραχθέντων, τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία, συμβόλαια κτλ. των Δημοτικών Κοιμητηρίων .
ii.    Εκδίδει τις άδειες ταφής των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
iii.    Μεριμνά για την βεβαίωση των τελών και δικαιωμάτων των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
iv.    Μεριμνά για την ακριβή και νόμιμη βεβαίωση των εσόδων των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
v.    Βεβαιώνει κάθε τέλος από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
vi.    Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται µε τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων και συνεργάζεται µε τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
vii.    Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων και την απόδοση των εισπραττομένων ποσών σύμφωνα με τις διαχειριστικές διαδικασίες του Δήμου.

Για το μέρος της διαχείρισης του περιβάλλοντος των κοιμητηρίων:

1.    Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
1.1.4. Γραφείο Συντήρησης Κοιμητηρίων
i.    Επιμελείται για την πιστή εφαρμογή του κανονισμού των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
ii.    Ευθύνεται για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου σχετικά με τα Δημοτικά Κοιμητήρια.
iii.    Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των Δηµοτικών Κοιµητηρίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισµούς λειτουργίας του ∆ήµου.  
iv.    Μεριµνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.  
v.    Συγκροτεί, οργανώνει και συντονίζει τα συνεργεία του Τµήµατος.  
vi.    Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των Δηµοτικών Κοιµητηρίων.
vii.    Μεριµνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσµηση των χώρων των Δημοτικών Κοιµητηρίων καθώς, για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των Δημοτικών Κοιµητηρίων και για την εκτέλεση εργασιών ταφής – εκταφής
viii.    Μεριμνά για τη σύνταξη ή συμμετοχή στη σύνταξη κανονισμών λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

Αυτά αναφέρονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου για το θέμα των Κοιμητηρίων.

Το άρθρο 4, παρ. 2 του Α.Ν. 582/68 αναφέρει

Αι εκ των κοιμητηρίων πρόσοδοι είναι δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψιν εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και εν γένει λειτουργίας αυτών.

Στις 14/6/2011 με την απόφαση 188 του δημοτικού συμβουλίου τροποποιήθηκε ο από 2009 Κανονισμός Λειτουργίας του Κοιμητηρίου.

Τα τέλη και τα δικαιώματα από τη διαχείριση του Κοιμητηρίου προβλέπονται στο άρθρο 25 του Κανονισμού λειτουργίας του Κοιμητηρίου.

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 188_2011 Άρθρο 25

Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την 262/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Απόφαση 262_2011 Τροποποίηση του άρθρου 25 του Κανονισμου του Κοιμητηρίου

Στη δεύτερη απόφαση με πρόταση του δημάρχου Σωτήρη Ντούρου δεκαπλασιάστηκαν τα τέλη σε ετεροδημότες, αντί διπλασίων που ήταν στην απόφαση 188. Με αναφορές μου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

ακυρώθηκαν τα τέλη, και ειδικότερα (κλικ εδώ) .

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης 35129/31962 δεν πρέπει να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στα τέλη και δικαιώματα για δημότες και ετεροδημότες.

Απόφαση 35129/31962/5-10-2011

Παρόμοιο θέμα δημιουργήθηκε στο Δήμο Πετρούπολης, αλλά εκεί η δημοτική Αρχή έκανε τις αναγκαίες προσαρμογές.

Απόφαση Δ.Σ. Πετρούπολης για επιβολή τελών

Ο δήμος Αχαρνών εισπράττει διπλάσια τέλη για ετεροδημότες από τις αρχές Δεκεμβρίου 2011 παράνομα

Ο δήμος Αχαρνών στα πλαίσια της Χρηστής Διοίκησης πρέπει να επιστρέψει, αν έχουν εισπραχθεί, τα τέλη για τους ετεροδημότες ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Στο κοιμητήριο έχει εμπλακεί και η Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρεία του Δήμου Αχαρνών με τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.»

Η «Επενδυτική» ιδρύθηκε το 2010, προκειμένου να «τακτοποιηθούν» 10 υπάλληλοι της ΔΕΝΔΑ που λύθηκε ένα  χρόνο πριν.

ΦΕΚ Επενδυτικής Αχαρνών

3. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η αξιοποίηση και η πάσης φύσεως και μορφή εκμετάλλευση των παρακάτω ακινήτων του Δήμου Αχαρνών:
• Κτίριο Ανθοπωλείου
• Κτίριο Κυλικείου Νεκροταφείου
• Χώρο κυλικείου του Δημαρχείου
• Κτίριο Μαρμαρογλυφείου
• Πλατεία Βαρυπόμπης και Πλατείες Ακρίτες του Πόντου (Νεάπολη)
• Τους χώρους για την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών
• Τους χώρους για τη διοργάνωση του πανηγυριού για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής
• Κάθε ακίνητο και κοινόχρηστο χώρο για το οποίο ήθελε να αποφασίζει μελλοντικά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου να παραχωρεί προς πάσαν αξιοποίηση και εκμετάλλευση και θα αποδέχεται τούτο η εν λόγω Α.Ε.
δια του Δ.Σ. της, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της.

Προφανώς η Περιφέρεια Αττικής που ενέκρινε το καταστατικό δε γνώριζε ότι το Μαρμαρογλυφείο βρίσκεται μέσα στο χώρο του νεκροταφείου και απαγορεύεται να παραχωρηθεί!

Στις 10/2/2011 το δημοτικό συμβούλιο με την απόφαση 28 τροποποίησε το καταστατικό της εταιρείας και αύξησε τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου από 7 σε 9 σε προσωπικό της επιχείρησης 10 ατόμων!! (κλικ εδώ). Με την 29 απόφαση το δημοτικό συμβούλιο διόρισε Διοικητικό Συμβούλιο, (κλικ εδώ).

Στις 14/6/2011 το δημοτικό συμβούλιο με την απόφαση 210 ανέθεσε την εκμετάλλευση και άλλων χώρων στην «Επενδυτική», (κλικ εδώ)

α) Των κοινόχρηστων χώρων που εκμεταλλεύονται τα περίπτερα
β) Των κοινόχρηστων χώρων που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου)
γ) Των κοινόχρηστων χώρων στους οποίους επιτρέπεται η παραχώρηση και χρήση προς τοποθέτηση τραπεζοκαθιμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
δ) Οποιεσδήποτε άλλες περιοδικές χρήσεις (λούνα παρκ, προσωρινές καταλήψεις για εορταστικές ή άλλες εκδηλώσεις κτλ.).
Εξαίρεση στις ανωτέρω περιοδικές χρήσεις αποτελούν οι άδειες κοινόχρηστων χώρων για τεχνοοικοδομικές εργασίες (τοποθέτηση σκαλωσιών, κάδοι αποκομιδής μπαζών κοκ) για τις οποίες υπεύθυνες θα παραμείνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.
ε) Τους κοινόχρηστους χώρους στους οποίους επιτρέπεται να τοποθετούνται διαφημιστικά πλαίσια και γενικότερα τους χώρους στους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί υπαίθρια διαφήμιση

Στον προϋπολογισμό του 2011 :

Αντίστοιχα στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2012.

Είναι φανερό ότι τα έσοδα των   Κ.Α. 0115,  0121 και 0122 αν παραχωρηθούν στην Επενδυτική είναι στην πραγματικότητα επιχορήγηση

Σύμφωνα με το   άρθρο 34, παρ. 3 του  Ν. 3614/07, ΦΕΚ-267 Α/3-12-07,

3. Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από Ο.Τ.Α..

 

Με την απόφαση 188 που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο στις 14/6/2011: (κλικ εδώ)

Β) Η Επενδυτική Αχαρνών αναλαμβάνει τα παρακάτω άρθρα:
– Άρθρο 22 ια
– Άρθρο 25, παρ. 2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21
– Άρθρο 26
– Άρθρο 28
– Άρθρο 29
Γ) Αναθέτει τις πιο πέρα ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Ο δήμαρχος δεν έδωσε τα άρθρα στην Επενδυτική, πράγμα που δε θα είχε συνέπειες για τη λειτουργία του Κοιμητηρίου, αλλά τις έδωσε και τις σχετικές αρμοδιότητες που ορίζουν τα άρθρα αυτά.

ια) βιβλίο μητρώου κατασκευαστών – μαρμαρογλυπτών

2.  Δικαίωμα σφράγισης και αποσφράγισης τάφων:

3. Δικαίωμα ταφής νεκρού σε τάφους τριετούς χρήσεως

5. Μίσθωση Μαρμάρινων Οστεοθηκών για 15 έτη:

6. Δικαίωμα Φιλοξενίας σε τάφους νέου τύπου τριετούς χρήσης 695,00 ευρώ ανά φιλοξενούμενο.

8. Δικαίωμα πλύσης οστών 50,00 ευρώ.

9. Δικαίωμα ετήσιας φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο

10. Δικαίωμα ημερήσιας παραμονής στο νεκροστάσιο

11. Δικαίωμα ημερήσιας παραμονής στον ψυκτικό θάλαμο

12. Δικαίωμα νεκρώσιμης ακολουθίας ή άλλου τύπου επικήδειας τελετής

13. Δικαίωμα μνημόσυνου

14.  Δικαίωμα ιδιωτικής Θείας Λειτουργίας

17. Δικαίωμα αφής καντηλιών για δημότες

18. Δικαίωμα Φύλαξης Οστών σε μεταλλικές Οστεοθήκες για 15 έτη,

19. Δικαίωμα συντήρησης κοινόχρηστων χώρων οικογενειακών τάφων

20. Δικαίωμα καθαριότητας τάφων τριετούς χρήσεως

21. Δικαίωμα αδιάλυτων

………………….

Άρθρον 26ον ΜΝΗΜΕΙΑ

Άρθρον 28ον (Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται επί των τάφων και τα υλικά από τα οποία αποτελούνται τα μνημεία μετά την εκταφή παραμένουν στα Κοιμητήρια, θεωρούνται περιουσία τους και απαγορεύεται να μεταφερθούν από αυτά. )

Άρθρον 29ον ( Οι μαρμαράδες που εισέρχονται στα Κοιμητήρια του Δήμου Αχαρνών για την κατασκευή οικογενειακών τάφων πρέπει να εφοδιάζονται με άδεια εισόδου για εκτέλεση εργασίας. …κ.α.)
Όλες οι δραστηριότητες που παραχωρήθηκαν με την ανωτέρω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν είναι νόμιμες.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου που εγκρίθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2011 , και είναι νεώτερη απόφαση από την απόφαση 188 του δημοτικού συμβουλίου,το αρμόδιο τμήμα του δήμου (Γραφείο Συντήρησης Κοιμητηρίων )

vii.    Μεριµνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσµηση των χώρων των Δημοτικών Κοιµητηρίων καθώς, για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των Δημοτικών Κοιµητηρίων και για την εκτέλεση εργασιών ταφής – εκταφής

Επομένως τα ανωτέρω 2-21 δεν ισχύουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 29

1.Οι μαρμαράδες που εισέρχονται στα Κοιμητήρια του Δήμου Αχαρνών για την κατασκευή οικογενειακών τάφων πρέπει να εφοδιάζονται με άδεια εισόδου για εκτέλεση εργασίας.

2. Η χορήγηση άδειας εισόδου γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου από τον προϊστάμενο της Δ/νσης. Με την αίτησή του συνυποβάλλεται πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ότι είναι μαρμαρογλύπτης.

Είναι φανερό ότι τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό αναφέρονται σε υπαλλήλους του δήμου και όχι σε υπαλλήλους της Επενδυτικής. Αν το δημοτικό συμβούλιο είχε αυτή την πρόθεση θα τροποποιούσε τα άρθρα αυτά να τα φέρει στα «μέτρα» της Επενδυτικής.

 

Αυτά ως πρώτο μέρος για το Κοιμητήριο και την εμπλοκή της Επενδυτικής με αυτό.

 

Posted in Νεκροταφείο | Leave a Comment »

«Επώνυμοι» και μη -Ίδια αντιμετώπιση

Posted by koszig στο 2 Δεκεμβρίου 2011

Είναι γεγονός ότι ο πολιτισμός ενός τόπου φαίνεται και από τη συμπεριφορά απέναντι στους νεκρούς.

Καθρέφτης της εκάστοτε δημοτικής Αρχής είναι και το νεκροταφείο.

Πολλά έχουν γραφεί και θα γραφούν για το νεκροταφείο. Πρόστιμα επιβλήθηκαν και ίσως στο μέλλον έρθουν και άλλα.

Στόματα συμβούλων και μη άνοιξαν, αλλά έμειναν άφωνα. Το άφησαν για αργότερα. Θα μιλήσουν;

Η κατάσταση σήμερα είναι άθλια.

Οι «Ανώνυμοι«.

   

Έτσι η δημοτική Αρχή, δια των οργάνων της τιμάει τους «Επώνυμους»

Πίσω από το σωρό το χώμα ο τάφος του Χρήστου Κατσιγιάννη, επί 20ετία βουλευτή και υπουργού. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 21 Ιουνίου 2011.

Τι κοσμεί τον περιβάλλοντα χώρο; Αυτό που φαίνεται στο βάθος. Ένας σωρός χώμα από εκταφή!!

  

Αυτή είναι η εικόνα σήμερα!!

Πριν μερικές μέρες αυτός ο τάφος δέχτηκε την Ανδριανή Κατσιγιάννη. Την Τετάρτη το πρώτο μέρος της εκδήλωσης για την οικογενειακή βία ήταν αφιερωμένο στη μνήμη της Αδριανής Κατσιγιάννη, συζύγου του Χρήστου Κατσιγιάννη. (κλικ εδώ)

Στην εκδήλωση αυτή παρέστη και ο δήμαρχος Αχαρνών Σωτήρης Ντούρος. Ακούστε τον εμπνευσμένο λόγο του για την τιμώμενη.

Χωρίς λόγια

Posted in Νεκροταφείο | Leave a Comment »