Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών’ Category

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ   

Posted by koszig στο 9 Μαΐου 2019

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                     Αχαρνές 9/5/2019

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα                                          Αριθ. Πρωτ. 754

Τηλ. 2102415387

ΠΡΟΣ

Μέλη Συλλόγου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1)Δήμαρχο Αχαρνών
2)Επικεφαλής Δημ. Παρατάξεων
3) Ανεξ. Δημ. Σύμβουλους
4) Δημοτ. Σύμβουλους

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί στις 10/5/2019 συμβολική κατάληψη του Δημαρχείου μέχρι να πληρωθούν οι εργαζόμενοι της ΔΗ.Φ.Α. τα δώρα-επιδόματα της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.  Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι από όλες τις υπηρεσίες καθώς και των Νομικών Προσώπων να προσέλθουν αύριο το πρωί στον χώρο του Δημαρχείου.

Καλούμε τον Δήμαρχο, τους επικεφαλής των παρατάξεων και τους Δημοτικούς Σύμβουλους σε συνέχεια της δέσμευσης που ανέλαβαν στην Γενική Συνέλευση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, να συγκαλέσουν Δημοτικό Συμβούλιο με μόνα θέματα, τα παρακάτω:

  1. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ότι οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου της ΔΗ.Φ.Α καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.
  2. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάργηση του Νομικού Προσώπου ΔΗ.Φ.Α και μεταφορά όλων των Δομών και του προσωπικού στον Δήμο Αχαρνών.
  3. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αναγνώριση και συνομολόγηση των αγωγών επιδόματος γάμου των υπαλλήλων ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ και μονίμων του Δήμου Αχαρνών, των Νομικών Προσώπων ΔΗ.Φ.Α. και ΑΡΩΓΗ, καθώς και υπογραφή δικαστικού και εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και για λόγους δημόσιας υγείας θα επιτραπεί η εργασία σε τρία απορριμματοφόρα καθώς και η λειτουργία της ΑΡΩΓΗΣ.

Για το Δ.Σ

Αυτή είναι η ανακοίνωση του διοικητικό συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που έγινε σήμερα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του δημαρχείου. Για τη Γενική Συνέλευση υπήρξε η παρακάτω πρόσκληση:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

    Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αχαρνών μετά από συνεδρίασή του σήμερα 7/5/2019, αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 9/5/2019 και ώρα 12.00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Την ίδια ημέρα κηρύσσει τρίωρη στάση εργασίας από τις 12.00 μ.μ. – 15.00 μ.μ. σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, της ΔΗ.Φ.Α. και της ΑΡΩΓΗΣ. Τα θέματα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής:

  • Ενημέρωση για τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 – Προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου.
  • Μη καταβολή μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών συναδέλφων της ΔΗ.Φ.Α.
  • Μη καταβολή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος παρελθόντων ετών και έτους 2019.
  • Ενημέρωση για τις υπερωρίες του 2019.
  • Λήψη απόφασης για περαιτέρω κινητοποιήσεις.

   Στη Συνέλευση καλούνται να παρευρεθούν: ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος της ΔΗ.Φ.Α., οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, γιατί τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη μη σωστή λειτουργία του Δήμου και της ΔΗ.Φ.Α. δεν αφορούν μόνο τους εργαζόμενους αλλά όλο το Δημοτικό Συμβούλιο

   Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει με την μισθοδοσία των εργαζομένων.

Σχετικά με τη μισθοδοσία των εργαζομένων.

Άρθρο 160
Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού

2. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν:
α) τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών,
β) την καταβολή των χορηγούμενων από τους δήμους προνοιακών επιδομάτων και
γ) την καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους.

 

Posted in Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών | Leave a Comment »

Ανακοίνωση Συλλόγου εργαζομένων Δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 8 Μαΐου 2019

Posted in Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών | Leave a Comment »

Σύλλογος εργαζομένων δήμου Αχαρνών – Καταγγελία

Posted by koszig στο 18 Μαρτίου 2019

Posted in Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών | Leave a Comment »

Αίτημα για συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Posted by koszig στο 9 Νοεμβρίου 2018

Άρθρο 3
Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

3. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται:
• τουλάχιστον μία φορά το μήνα,
• όποτε το απαιτούν οι τοπικές υποθέσεις, καθώς και όταν υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις που δικαιολογούν την άμεση σύγκλισή του,
• όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο ( 1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Τα θέματα εισηγείται ένας εκ των Δημοτικών Συμβούλων που υπέβαλαν την αίτηση.
Το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών του συμβουλίου είναι στα 45μελή συμβούλια οι 15.

Συγκεκριμένα, αναφέρουμε τα παρακάτω θέματα τα οποία θα πρέπει να είναι στην ημερήσια διάταξη:
1) Οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου .
2) Μη καταβολή μέχρι σήμερα των επιδομάτων-δώρων στους εργαζόμενους παρά την ομόφωνη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου στις 23/1/2018 και τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
3) Λήψη απόφασης για άρση απαλλοτριώσεων.
4) Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των καταστάσεων και ενταλμάτων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που επιχορηγήθηκε η πληρωμή τους από το Υπουργείο Εσωτερικών για το χρονικό διάστημα από 1/9/2014 μέχρι και σήμερα.
5) Ανάκληση αποφάσεων του Δημ. Συμβουλίου περί ανάληψης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και οφειλών των πρώην Δημ. Επιχειρήσεων .
6) Λήψη απόφασης για έλεγχο πληρωμών της πρώην Δημ. Επιχείρησης ΔΕ.ΤΕ.Δ.Α.
7) Μετακινήσεις προσωπικού οι οποίες δεν συμβάλουν στην καλή  λειτουργία των Τμημάτων του Δήμου.
8) Ενημέρωση για τους εργαζόμενους στα Προγράμματα «Ξενώνας κακοποιημένων γυναικών», « Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου καθώς και την εγκατάσταση και λειτουργία του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας σε χώρο που θα μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του.

 

Μήπως τα θέματα 3-6 θα έπρεπε να έχει ζητήσει η αντιπολίτευση με δική της πρωτοβουλία; Είναι θέματα που ενδιαφέρουν όχι μόνο τους εργαζόμενους αλλά όλους τους δημότες των Αχαρνών.

Οι οικονομική βιωσιμότητα του δήμου αφορά και τους εργαζόμενους στο δήμο Αχαρνών, γιατί πιθανά μέτρα αντιμετώπισης οικονομικών προβλημάτων ενδεχομένως μπορεί να έχουν άμεση συνέπεια στην παραμονή τους στο δήμο Αχαρνών.

Τα οικονομικά θέματα και οι συνθήκες εργασίας ενδιαφέρουν κυρίως τους εργαζόμενους στο δήμο Αχαρνών.

Ας ελπίσουμε ότι θα τηρηθεί η διαδικασία και θα γίνει η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών | Leave a Comment »

Τι συμβαίνει στο δήμο Αχαρνών;

Posted by koszig στο 9 Νοεμβρίου 2018

Φαίνεται ότι το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» δε θα βγει σε καλό!!

 

 

Posted in Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών | Leave a Comment »

Τι τρέχει;

Posted by koszig στο 31 Οκτωβρίου 2018

Που πήγαν τα λεφτά;;

 

 

Posted in Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών | Leave a Comment »

Αλληλογραφία αντιδημάρχου Οικονομικών και εργαζομένων

Posted by koszig στο 3 Οκτωβρίου 2018

Posted in Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών | Leave a Comment »

Ανακοίνωση Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 11 Ιουνίου 2018

Posted in Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών | Leave a Comment »

Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αχαρνών – Δελτίο τύπου

Posted by koszig στο 26 Φεβρουαρίου 2018

Posted in Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών | Leave a Comment »

Ανακοίνωση Συλλόγου Εργαζομένων δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 22 Ιανουαρίου 2018

Για την μη καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων των εργαζομένων στη Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε θα μιλήσει κανένας;

 

 

Posted in Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών | Leave a Comment »