Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών’ Category

Σύλλογος εργαζομένων δήμου Αχαρνών – Καταγγελία

Posted by koszig στο 18 Μαρτίου 2019

Posted in Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών | Leave a Comment »

Αίτημα για συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Posted by koszig στο 9 Νοεμβρίου 2018

Άρθρο 3
Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

3. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται:
• τουλάχιστον μία φορά το μήνα,
• όποτε το απαιτούν οι τοπικές υποθέσεις, καθώς και όταν υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις που δικαιολογούν την άμεση σύγκλισή του,
• όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο ( 1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Τα θέματα εισηγείται ένας εκ των Δημοτικών Συμβούλων που υπέβαλαν την αίτηση.
Το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών του συμβουλίου είναι στα 45μελή συμβούλια οι 15.

Συγκεκριμένα, αναφέρουμε τα παρακάτω θέματα τα οποία θα πρέπει να είναι στην ημερήσια διάταξη:
1) Οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου .
2) Μη καταβολή μέχρι σήμερα των επιδομάτων-δώρων στους εργαζόμενους παρά την ομόφωνη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου στις 23/1/2018 και τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
3) Λήψη απόφασης για άρση απαλλοτριώσεων.
4) Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των καταστάσεων και ενταλμάτων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που επιχορηγήθηκε η πληρωμή τους από το Υπουργείο Εσωτερικών για το χρονικό διάστημα από 1/9/2014 μέχρι και σήμερα.
5) Ανάκληση αποφάσεων του Δημ. Συμβουλίου περί ανάληψης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και οφειλών των πρώην Δημ. Επιχειρήσεων .
6) Λήψη απόφασης για έλεγχο πληρωμών της πρώην Δημ. Επιχείρησης ΔΕ.ΤΕ.Δ.Α.
7) Μετακινήσεις προσωπικού οι οποίες δεν συμβάλουν στην καλή  λειτουργία των Τμημάτων του Δήμου.
8) Ενημέρωση για τους εργαζόμενους στα Προγράμματα «Ξενώνας κακοποιημένων γυναικών», « Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου καθώς και την εγκατάσταση και λειτουργία του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας σε χώρο που θα μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του.

 

Μήπως τα θέματα 3-6 θα έπρεπε να έχει ζητήσει η αντιπολίτευση με δική της πρωτοβουλία; Είναι θέματα που ενδιαφέρουν όχι μόνο τους εργαζόμενους αλλά όλους τους δημότες των Αχαρνών.

Οι οικονομική βιωσιμότητα του δήμου αφορά και τους εργαζόμενους στο δήμο Αχαρνών, γιατί πιθανά μέτρα αντιμετώπισης οικονομικών προβλημάτων ενδεχομένως μπορεί να έχουν άμεση συνέπεια στην παραμονή τους στο δήμο Αχαρνών.

Τα οικονομικά θέματα και οι συνθήκες εργασίας ενδιαφέρουν κυρίως τους εργαζόμενους στο δήμο Αχαρνών.

Ας ελπίσουμε ότι θα τηρηθεί η διαδικασία και θα γίνει η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών | Leave a Comment »

Τι συμβαίνει στο δήμο Αχαρνών;

Posted by koszig στο 9 Νοεμβρίου 2018

Φαίνεται ότι το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» δε θα βγει σε καλό!!

 

 

Posted in Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών | Leave a Comment »

Τι τρέχει;

Posted by koszig στο 31 Οκτωβρίου 2018

Που πήγαν τα λεφτά;;

 

 

Posted in Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών | Leave a Comment »

Αλληλογραφία αντιδημάρχου Οικονομικών και εργαζομένων

Posted by koszig στο 3 Οκτωβρίου 2018

Posted in Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών | Leave a Comment »

Ανακοίνωση Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 11 Ιουνίου 2018

Posted in Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών | Leave a Comment »

Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αχαρνών – Δελτίο τύπου

Posted by koszig στο 26 Φεβρουαρίου 2018

Posted in Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών | Leave a Comment »

Ανακοίνωση Συλλόγου Εργαζομένων δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 22 Ιανουαρίου 2018

Για την μη καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων των εργαζομένων στη Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε θα μιλήσει κανένας;

 

 

Posted in Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών | Leave a Comment »

Τι είναι τούτο πάλι;

Posted by koszig στο 30 Νοεμβρίου 2017

Posted in Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών | 1 Comment »

Τι να πούμε τι;

Posted by koszig στο 27 Οκτωβρίου 2017

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 27/92017 . κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων,  ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Λαζάρου μεταξύ άλλων ανέφερε αν υπάλληλοι της ΔΗΚΕΑ, όπως τον ενημέρωσαν, πληρώνονται κανονικά.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 23/10/2017 ο δημοτικός σύμβουλος αναφέρθηκε σε ένα έγγραφο με το οποίο ζητήθηκε από υπαλλήλους της ΔΗΚΕΑ να δηλώσουν, με υπόδειξη της πρόεδρου της ΔΗΚΕΑ ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.

Στη συνεδρίαση, κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων, δόθηκε ο λόγος στον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αχαρνών Φίλιππα Αγγελή.

 

Στις 18/10/2017 ο Σύλλογος έστειλε επιστολή στο δήμαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό.

Και η απάντηση του δημάρχου στο αίτημα του Συλλόγου για συνάντηση με το δήμαρχο

Και η απάντηση του Συλλόγου στο δήμαρχο.

Αυτή είναι η ανοιχτή αλληλογραφία μεταξύ δημάρχου και Συλλόγου Εργαζομένων στο δήμο Αχαρνών.

Μια παρατήρηση για το έγγραφο του δημάρχου της 23/10/2017. Είναι για τις φράσεις:

« Έλαβα την ανυπόγραφη, από 18.10.2017, επιστολή σας και … »

Πράγματι ο δήμαρχος έχει δίκιο για ένα έγγραφο του συλλόγου, που δε φέρει την υπογραφή του αρμοδίου οργάνου, δηλ. του προέδρου.

Ένας που στέκεται σε αυτή την παρατήρηση θα μπορούσε να πει:

13.4. Τµήµα Εποπτείας Νομικών Προσώπων
i. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των Νομικών Προσώπων του Δήµου και συνεργάζεται µε τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των
αποτελεσμάτων της δραστηριοποίησής τους σύμφωνα με τους στόχους του ∆ήµου.
ii. Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Νομικών Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες κ.λπ.). Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισμό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των υπηρεσιών τους κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
iii. ∆ιαμορφώνει και εισηγείται στόχους για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών των Νομικών του Προσώπων.
iv. Διατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών των Νομικών Προσώπων.
v. Παρακολουθεί και ενημερώνει µε συγκεκριμένες αναφορές τα όργανα του ∆ήµου σχετικά µε την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών των Νομικών Προσώπων, καθώς και την εξέλιξη του κόστους λειτουργίας των οργανικών μονάδων και του κόστους των παραγομένων και παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
vi. Συντονίζει την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τα Νομικά Πρόσωπα για την ψήφιση των πιστώσεων που αναγράφονται στον προϋπολογισμό του Δήμου για την επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων. Παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες σχετικές με την σύνταξη προϋπολογισμού και απολογισμού των Νομικών Προσώπων.
vii. Συνεργάζεται με την Διοίκηση του Δήμου για τη σκοπιμότητα σύστασης, τροποποίησης του αντικειμένου ή κατάργησης των Νομικών Προσώπων του ∆ήµου.
viii. Καταγράφει και παρακολουθεί τα πάσης φύσεως έσοδα των Νομικών Προσώπων.
ix. Τηρεί αρχείο στο οποίο βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες οι διοικητικές μεταβολές των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Α.Ε. Ε.Ο.Ε.Σ. Ιδρύματα, Αστικές Εταιρίες, Αδελφοποιήσεις και γενικώς σε ότι είναι μέτοχος, εταίρος, μέλος ή/και εποπτεύων φορέας ο Δήμος Αχαρνών.
x. Συνεργάζεται με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να προβούν να Νομικά Πρόσωπα και σχετίζονται με την διοικητική τους λειτουργία

Όλα αυτά τα κάνει το Τµήµα Εποπτείας Νομικών Προσώπων που έχει προϊστάμενο τμήματος σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αχαρνών:

ΑΡΘΡΟ 30:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τµήµα Εποπτείας Νομικών Προσώπων
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους:
ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών, ΔΕ Διοικητικού.

Η υπογράφουσα το ακριβές αντίγραφο του ανωτέρω εγγράφου του δημάρχου που κάνει υποδείξεις στο  Σύλλογο των Εργαζομένων είναι:

Είναι φανερό ο δήμαρχος, που κάνει υποδείξεις για την ανυπόγραφη επιστολή του διοικητικού συμβουλίου της 18-10-2017, έχει αναθέσει καθήκοντα Προϊσταμένης Τμήματος Εποπτείας Νομικών Προσώπων  σε υπάλληλο που έχει ειδικότητα Κοινωνικών Λειτουργών, που δεν προβλέπεται για προϊστάμενο του τμήματος σε υπάλληλο αυτής της ειδικότητας.

Όταν ο δήμαρχος κάνει δημόσιες παρατηρήσεις στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων του δήμου Αχαρνών για τυπικές παραλήψεις, δίνει το δικαίωμα σε Ενεργούς Πολίτες, με βάση τα ανωτέρω, να πουν:

Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αχαρνών | Leave a Comment »