Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Σύνδεσμος Πάρνηθας’ Category

Ένα σπίρτο αρκεί!!

Posted by koszig στο 19 Ιουνίου 2020

Συνήθως μετά τη άνοιξη οι δήμοι αρχίζουν να αποψιλώνουν τις περιοχές που έχουν ξερά χόρτα. Στην περιοχή μας ένα μέρος του έργου αυτού το καλύπτει ο Σύνδεσμος Πάρνηθας.

 

 

 

Αριστερά φωτογραφίες από το λόφο των 40 Μαρτύρων στις 19-5-2020. Δεξιά φωτογραφίες στις 14-6-2020

Μερικά δέντρα κάηκαν. Φωτιά πάλι  του χρόνου.  Απέναντι από το λόφο των 40 μαρτύρων είναι ο λόφος του Προφήτη Ηλία. Εκεί είναι τα γραφεία του Συνδέσμου Πάρνηθας (ΣΥΝ-ΠΑ) .

(Τα μικρά κόκκινα βέλη δείχνουν την περιοχή που κάηκε)

Ο δήμος Αχαρνών συμβάλει στην ετήσια λειτουργία του ΣΥΝ-ΠΑ  με 192.000 €. Ένα από τα έργα που κάνει είναι η αποψίλωση εκτάσεων για πρόληψη από πυρκαγιά.!!

Οι εργάτες πυρασφάλειας που προσλήφθηκαν έγκαιρα, (κλικ εδώ), τι κάνουν;

 

Posted in Σύνδεσμος Πάρνηθας | Leave a Comment »

Είναι για καθάρισμα

Posted by koszig στο 8 Αυγούστου 2015

Ο καθαρισμός των κοινοχρήστων χώρων, εν όψει της θερινής περιόδου, είναι κάτι που γίνεται και θα γίνεται κάθε χρόνο. Το Bobcat είναι στις δόξες του, (κλικ εδώ).

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε στις 28/5/2015 και αποφάσισε με 12 έκτακτο θέμα:

2448 Bobcat απόφαση 443/ 28-5-2015

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Δέχεται το κατεπείγον του θέματος

2.. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, σε βάρος του Κ.Α. 15-7131.001, προϋπολογισμού έτους 2015, για την μίσθωση ενός μικρού εκσκαφέα με προσαρτημένο χορτοκοπτικό μηχάνημα, σκαπτικό κουβά, εκσκαφέα με προσαρτημένη υδραυλική σφύρα, ράμπες φόρτωσης και εξοπλισμό μετακίνησης σε διάφορες θέσεις (BOBCAT).

  1. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο.

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 433/2015

Στην επόμενη συνεδρίαση της 8/6/2015 ως 4 έκτακτο θέμα:

2458 Bobcat απόφαση 443/ 8-6-2015

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Δέχεται το κατεπείγον του θέματος
  1. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 15.999,84 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, σε βάρος του Κ.Α. 15-7131.001, προϋπολογισμού έτους 2015, για την μίσθωση ενός μικρού εκσκαφέα με προσαρτημένο χορτοκοπτικό μηχάνημα, σκαπτικό κουβά, εκσκαφέα με προσαρτημένη υδραυλική σφύρα, ράμπες φόρτωσης και εξοπλισμό μετακίνησης σε διάφορες θέσεις (BOBCAT).
  2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο.

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 443/2015

Δυό έκτακτα θέματα με αποφάσεις με το ίδιο περιεχόμενο και διαφορετικές τιμές πίστωσης 16.000 € και 15.999,84 € που έχουν τον ίδιο αριθμό απόφασης!! Η μόνη διαφορά είναι ότι στην πρώτη απόφαση δεν δημοσιεύτηκε η εισήγηση της υπηρεσίας.

Οι δύο αποφάσεις δημοσιεύτηκαν στη Δι@ύγεια

 

Δημοσίευση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

Είναι δύο αποφάσεις που ισχύουν, εφόσον δεν υπάρχει ακύρωση ή τροποποίηση της πρώτης.

Η απόφαση απευθείας ανάθεσης από το δήμαρχο  δημοσιεύτηκε στη δικτυακή πύλη του δήμου.

ΩΘ2ΧΩΨ8-92Ο Απόφαση ανάθεσης σε Ι. Κατή

Στην απόφαση αναφέρεται:

Ανάθεση με βάση την 441 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Η απόφαση 441 της Οικονομικής Επιτροπής είναι:

Απόφαση 441

Άσχετη με την απόφαση για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων!!

Μετά από λίγο υπογράφτηκε η σύμβαση.

6ΕΦ7ΩΨ8-ΔΝ4 Σύμβαση με Ιωάννη Κατή

Σε αυτή αναγράφεται:

Άρθρο 1 – Σκοπός – Αντικείμενο
Σκοπός της σύμβασης αυτής είναι η μίσθωση από τον «Μισθωτή», ενός μικρού εκσκαφέα με προσαρτημένο χορτοκοπτικό μηχάνημα, σκαπτικό κουβά, εκσκαφέα με προσαρτημένη υδραυλική σφύρα , ράμπες φόρτωσης και εξοπλισμό μετακίνησης σε διάφορες θέσεις (BOBCAT), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ενόψει της αντιπυρικής περιόδου για τον καθαρισμό ξερών χόρτων από κοινόχρηστους χώρους.

Άρθρο 2 – Διάρκεια μίσθωσης.
Η διάρκεια της παρούσας μίσθωσης ορίζεται σε δύο μήνες ( εξήντα (60) ημέρες, συνεχόμενες ή μη), με ωράριο εργασίας 7:30 – 15:30 και αρχίζει με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Το έργο  καθαρισμό ξερών χόρτων από κοινόχρηστους χώρους ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, σύμφωνα με τη σύμβαση λήγει στις 19/8/2015

Όταν διαβάζει κανείς τα ανωτέρω αναρωτιέται αν κανείς βλέπει αυτά που γράφουν οι αποφάσεις. Αυτός είναι ο δήμος Αχαρνών.

Υπάρχουν όμως και άλλα, ίσως χειρότερα.

Ο Σύνδεσμος Πάρνηθας,  σκοπός του είναι η προστασία της Πάρνηθας, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Εκτός όμως φροντίζει και για τους δήμους μέλη του, όπως το δήμο Αχαρνών. Και μάλιστα του έβαλε και τα γυαλιά!

Μάλλον αναρωτήθηκε η διοίκησή του ΣΥΝ-ΠΑ πως ο δήμος Αχαρνών αναθέτει στον Ιωάννη Κατή με ένα Bobcat να κάνει καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων από τα ξερά χόρτα χωρίς μελέτη !!

Έτσι η Εκτελεστική Επιτροπή του ΣΥΝ-ΠΑ ανάθεσε σε Πολιτικό Μηχανικό να κάνει τη σχετική μελέτη, προκειμένου να ανατεθεί το έργο του καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων στο δήμο Αχαρνών.

7ΣΜΛΟΕ04-Μ1Ο Μελέτη για καθαρισμό Κοινοχρήστων χώρων στις Αχαρνές

Στην απευθείας ανάθεση αναφέρεται:

B. Αναθέτει την εκπόνηση της μελέτης «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» συνολικού ποσού 2.337,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) στον
κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΒΛ. ΠΑΓΚΑΛΟ , ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ– Δ/νση : ΝΗΣ. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 26 & ΛΕΩΝΙΔΟΥ – ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΑΙ .

Δεκαπέντε μέρες μετά, αφού  η εκπόνηση της μελέτης παραδόθηκε σε 6 μέρες (με αντίτιμο 1.900 € καθαρά)  στην Εκτελεστική Επιτροπή, αυτή αποφάσισε την ανάθεση του έργου.

ΩΦΚΒΟΕ04-ΣΦΦ Ανάθεαη για καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων στο Δήμου Αχαρνών

Η απόφαση αναφέρει:

Την με αρ. πρωτ. 785/06-07-2015 μελέτη που κατατέθηκε στον ΣΥΝ-ΠΑ και αφορά στον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ»
 Την με αρ. 89/01-07-2015 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
 Την με αρ. 86/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού.
 Το με αριθμ. πρωτ. 833/13-07-2015 Πρακτικό – Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών του Π.Δ 28/1980
ΑΠΟΦΑΣΙΖEI
A. Επικυρώνει το με αρ. πρωτ. 833/13-07-2015 Πρακτικό – Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών
B. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» στον κ. ΚΑΤΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, Ελ. Βενιζέλου 52, Αχαρνές, με Α.Φ.Μ. 052189545, Δ.Ο.Υ Αχαρνών

Πράγματι ο κ. Κατής, που καθαρίζει τους κοινόχρηστους χώρους στο δήμο Αχαρνών, τουλάχιστον από το έτος 2013 μέχρι και το έτος 2015, είχε ανάγκη μελέτης για να εκτελέσει το έργο Καθαρισμό Κοινοχρήστων Χώρων στο δήμο Αχαρνών. !!!

Στη Δι@ύγεια δεν έχουν αναρτηθεί συμβάσεις. Στην απόφαση ανάθεσης δεν αναφέρεται το χρονικό διάστημα που θα γίνει η εκτέλεση του έργου. Στην ανάθεση δε γίνεται αναφορά σε τι συνίσταται ο καθαρισμός των κοινοχρήστων χώρων, σε ξερά χόρτα, σε μπάζα;

Αυτός είναι  ο χάρτης νοτια των Αχαρνών. Με πράσινο χρώμα είναι οι κοινόχρηστοι χώροι.

Αχαρνές νότια a

Με πράσινο φαίνονται οι κοινόχρηστοι χώροι.

Στη θέση 1 (Φιλαδελφείας και Λαϊκών Αγώνων) η κατάσταση σήμερα.

    

    

    

Στη θέση 5  (λόφος 40 Μαρτύρων)

    

    

    

    

    

    

    

Στη θέση 7 (Πλήθωνος Γεμιστού)

     

    

    

    

Στη θέση 6 (Αριστοτέλους και Μάρκου Βαμβακάρη)

 SAMSUNG CAMERA PICTURES    

    

    

    

Στη θέση 8 (Χρήστου Δέδε)

    

    

Επειδή δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα,  για να πληρωθούν τα έργα πρέπει να παραληφθούν από αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων του δήμου και να γίνει λεπτομερής αναφορά των κοινοχρήστων χώρων που καθαρίστηκαν.

Επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς  φίλους, ενημερώνω ότι έχουν ληφθεί βίντεο και αεροφωτογραφίες σε διαφορετικές ημερομηνίες με Drones.

Τα βλέπουμε όλα, τα ακούμε όλα, τα διαβάζουμε όλα και τα γράφουμε όλα

Κάνετέ τα νόμιμα γιατί σειρά έχει ο Κατής

Σημείωση: Ο Κατής,  ήταν ο ανώτατος δικαστής κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

———————–

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Σύνδεσμος Πάρνηθας | Leave a Comment »

Τα επιστημονικά ταξίδια του δημάρχου

Posted by koszig στο 3 Αυγούστου 2015

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε για την πρόσληψη Ψυχολόγου για ένα πεντάμηνο για την επιμόρφωσης προσωπικού του ΣΥΝ ΠΑ με το ποσό των 23.370,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), (κλικ εδώ)

Η διοίκηση του ΣΥΝ-ΠΑ όμως ενδιαφέρεται για την ενημέρωση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

7ΟΜΛΟΕ04-4ΨΡ Ταξίδι στη Χάγη

Στην ανωτέρω απόφαση της Εκτελεστικής επιτροπής αναφέρεται:

Στις 28 Ιουνίου έως και 03 Ιουλίου 2015 θα πραγματοποιηθεί το 36ο Παγκόσμιο Συνέδριο IAHR στο παγκόσμιο φόρουμ της Χάγης.
Τα θέματα του Συνεδρίου αφορούν :
 Διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και την προσαρμογή
 Υδατικοί πόροι και υδροπληροφορική
 Ακραία καιρικά φαινόμενα , φυσική μεταβλητότητα αλλαγής του κλίματος
 Hydro περιβάλλον κ.α.

Αυτά τα θέματα έκρινε η Εκτελεστική Επιτροπή  ότι τα θέματα άπτονται των αρμοδιοτήτων και των ενδιαφερόντων του Συνδέσμου (κατά την εισήγηση του προέδρου) και έκρινε
σκόπιμη τη μετάβαση δύο (2) αιρετών Διοικητικών Συμβούλων του Συνδέσμου για την παρακολούθηση αυτού του Συνεδρίου.

Πρότεινε την μετακίνηση εκτός έδρας του Συνδέσμου δύο (2) αιρετών εκπροσώπων – διοικητικών συμβούλων κ.κ. 1. Καμπόλη Δημητρίου & 2. Κασσαβού Ιωάννη , στο εξωτερικό (ΧΑΓΗ) από 01 Ιουλίου και επιστροφή στις 04 Ιουλίου 2015.

Τι είναι όμως το 36ο Παγκόσμιο Συνέδριο IAHR στο παγκόσμιο φόρουμ της Χάγης;

IAHR

 

Η παγκόσμια έμφαση στο νερό έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Πολλά από τα ζητήματα του νερού έχουν υψηλή θέση στην πολιτική ατζέντα, είτε πρόκειται για την έλλειψη πρόσβασης σε ασφαλές νερό και αποχέτευση ή την αύξηση των καταστροφών που σχετίζονται με το νερό λόγω των πλημμυρών και της ξηρασίας. Hydro-περιβάλλον μηχανική και την έρευνα είναι πιο σημαντική από ποτέ. Επομένως, μην χάσετε την επόμενη IAHR Παγκόσμιο Συνέδριο στο Παγκόσμιο Φόρουμ της Χάγης.

Οι σκοποί του ΣΥΝ-ΠΑ, όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ 399, τ, Β’ 31-51994 :

α. Η προστασία, ανάπτυξη και αξιοποίηση του περιβάλλοντος και οικοσυστήματος στην περιοχή της ΠΑΡΝΗθΑΣ, για την οικολογική της βελτίωση και ανάπτυξη.
β. Εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και η ανάπτυξη δραστηριότητας στο χώρο της Πάρνηθας με σκοπό την ορθολογική της ανόρθωση.
γ. Η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο για την οικολογική προστασία και ανάπτυξη της περιοχής της Πάρνηθας.
δ. Η λήψη μέτρων για την εν γένει καθαριότητα της περιοχής.
ε. Η προστασία και ανάπτυξη του δασικού οικοσυστήματος της Πάρνηθας για την οικολογική του βελτίωση και ανάπτυξη.
στ. Ο συντονισμός των ενεργειών και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της Πάρνηθας σε συνεργασία με τους αρμοδίους δημόσιους, συλλογικούς κ.λπ. φορείς.
ζ. Η προστασία από την αλλαγή χαρακτήρα και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από απορρίψεις κάθε είδους φερτών υλικών και σκουπιδιών.
η. Η προστασία από επιχωματώσεις και καταπατήσεις της κοίτης του Κηφισσού και των φυσικών ρευμάτων της περιοχής.
θ. Ο προγραμματισμός και η εκτέλεση έργων διαδημοτικής έκτασης και η προώθηση της πολιτιστικής, κοινωνικής, ιστορικής και περιβαλλοντικής προβολής της περιοχής του Συνδέσμου.
ι. Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των κατοίκων για την προστασία και ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Πάρνηθας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη της συνεργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.
ια. Η επιστημονικοτεχνική υποστήριξη των μελών του Συνδέσμου στην ανάληψη πρωτοβουλιών διαδημοτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα σε θέματα περιβάλλοντος, χωροταξίας και οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του Συνδέσμου.

Τα θέματα του συνεδρίου σχετίζονται με τους σκοπούς του ΣΥΝ-ΠΑ;

Για να ενημερωθείτε για τους ομιλητές του συνεδρίου στις 2 και 3 Ιουλίου.

https://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=www.iahr2015.info/programme/speakers/

Αυτούς στις 2 και 3 Ιουλίου θα πήγαινα να ακούσουν οι κ.κ. Καμπόλης και Κασσαβός. Σε ποια γλώσσα, αφού η γλώσσα του συνεδρίου ήταν η Αγγλική και δεν υπήρχε μετάφραση στα Ελληνικά;

Και ο οικονομικός απολογισμός του ταξιδίου.

15712604 Ταξίδι Κασσαβού στη Χάγη

Χάγη 1

 

Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται:

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 3 ο ημερήσιας διάταξης θέμα και παρουσιάζει την εισήγηση της υπηρεσίας που αναφέρεται στην ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ στον Κ.Α. 00.6443 για δαπάνες αεροπορικής μετάβασης , μετακίνησης , διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης για τη συμμετοχή του ΣΥΝ ΠΑ στο 36ο Παγκόσμιο Συνέδριο IAHR στο παγκόσμιο φόρουμ της Χάγης , σύμφωνα με την αριθμ. 67/2015 απόφαση Ε.Ε , το υπ΄ αριθμ. 781/30-06-2015 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της Ανώνυμης Τουριστικής Ξεν/κης Εταιρείας Μάνεσσης – Ταξιδιωτικός Οργανισμός Α.Τ.Ξ.Ε. ποσού 2.830,00€ και το υπόλοιπο ποσό των 170,00€ δηλ. (85,00Χ2ημέρες) αφορά στην ημερήσια αποζημίωση του κ. Κασσαβού Ιωάννη – Διοικητικού Συμβούλου

Παρατήρηση.

Δύο παρατηρήσεις στην ανωτέρω απόφαση.

1.Το υπόλοιπο ποσό των 170,00€ δηλ. (85,00Χ2ημέρες) αφορά στην ημερήσια αποζημίωση του κ. Κασσαβού Ιωάννη – Διοικητικού Συμβούλου

Από αυτό συνάγεται ότι ο κ. Καμπόλης δεν πήγε στη Χάγη, εφόσον δεν αναφέρεται ημερήσια αποζημίωση.

2. Το υπ΄ αριθμ. 781/30-06-2015 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της Ανώνυμης Τουριστικής Ξεν/κης Εταιρείας Μάνεσσης – Ταξιδιωτικός Οργανισμός Α.Τ.Ξ.Ε. ποσού 2.830,00€

Η απόφαση για μετάβαση του κ. Κασσαβού στη Χάγη ήταν 1 Ιουλίου – 4 Ιουλίου. Επομένως η παραμονή στη Χάγη ήταν 3 ημέρες.

Μια απορία υπάρχει: Γιατί ημερήσια αποζημίωση μόνο για 2 ημέρες;

Αεροπορική μετάβαση σε Χάγη γίνεται μέσω Ρότερνταμ. Ενδεικτικές τιμές  αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείων:

Rot

Αεροπορικά εισιτήρια για ένα άτομο, Αθήνα – Ρότερνταμ με επιστροφή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων (Ξενοδοχείο 4 αστέρων δικαιούνται οι αιρετοί ΟΤΑ) για 3 μέρες έχουν κόστος της τάξης των 500 €.

Το αεροδρόμιο του Ρότερνταμ απέχει από τη Χάγη 16-20 Χιλιόμετρα.

Πως δικαιολογείται για το ταξίδι του κ. Κασσαβού δαπάνη 2.830,00€;

Η εταιρεία ή κορόιδεψε τον ΣΥΝ-ΠΑ, ή όπως λέει κάποιος δεν ήταν μόνο ένας που ταξίδεψε στη Χάγη, ή είναι «καβάτζα» για επόμενα ταξίδια.

Επειδή ο ΣΥΝ-ΠΑ είναι ΝΠΔΔ ισχύουν οι διαδικασίες που ισχύουν για δήμους και ΝΠΔΔ. Οι ταξιδευτές πρέπει να προσκομίσουν δελτίο επιβίβασης στην πτήση, και τιμολόγιο του ξενοδοχείου διαμονής μαζί με το  υπ΄ αριθμ. 781/30-06-2015 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της Ανώνυμης Τουριστικής Ξεν/κης Εταιρείας Μάνεσσης – Ταξιδιωτικός Οργανισμός Α.Τ.Ξ.Ε. ποσού 2.830,00€.

Νομίζω ότι ήρθε η ώρα του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης να ασχοληθεί με το θέμα και έπεται συνέχεια.

Καλά ταξίδια με δικά σας λεφτά!!

———–

—————-

 

 

 

Posted in Σύνδεσμος Πάρνηθας | Leave a Comment »

Σύνδεσμος Πάρνηθας. Έργα και ημέρες!!

Posted by koszig στο 31 Ιουλίου 2015

Τι είναι ο ΣΥΝ-ΠΑ ή ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και την Ανάπτυξη της Πάρνηθας;

Σε παλαιότερη ανάρτηση έγινε αναφορά για το Σύνδεσμο Πάρνηθας, (κλικ εδώ).

Το έτος 2011 ο τότε δήμαρχος Φυλής Δημήτρης Μπουραΐμης, όπως είχε αναφερθεί στο blog του Μενιδιάτη, είχε απειλήσει ότι θα αποχωρούσε από το ΣΥΝ-ΠΑ, (κλικ εδώ).

Στις 5/12/2014 στο Δήμο Αχαρνών έγινε εκλογή εκπροσώπων του δήμου Αχαρνών στο ΣΥΝ-ΠΑ.

Ο Βασίλης Λαζάρου, πρόεδρος του ΣΥΝ-ΠΑ την προηγούμενη δημοτική περίοδο έθεσε υποψηφιότητα από τη μειοψηφία και ζήτησε να ψηφιστεί χωριστά από τη μειοψηφία. Ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός και η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου θεώρησαν ότι μια ψηφοφορία για εκπροσώπους της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης ήταν νόμιμη. Έτσι ως εκπρόσωπο της μειοψηφίας εξέλεξαν την Σοφία Χριστοπούλου.

Σε ανάρτηση στις 10/12/2014, (κλικ εδώ), παρουσίασα τη σωστή διαδικασία. Με αυτή τη διαδικασία η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, αφού  ακύρωσε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, υπέδειξε πως έπρεπε να γίνει η διαδικασία εκλογής. Έτσι τελικά εξελέγη από την αντιπολίτευση ο Βασίλης Λαζάρου.

Επειδή ο συσχετισμός δυνάμεων δεν ευνοούσε το δήμαρχο Αχαρνών άρχισε η διαδικασία της «τράμπας». Θα σου δώσω τον πρόεδρο θα μου δώσεις τον αντιπρόεδρο. Πρόεδρος εκλέχτηκε ομόφωνα ο αντιδήμαρχος Φυλής Δημήτριος Καμπόλης και αντιπρόεδρος ο Γεώργιος Σταύρου, δημοτικός σύμβουλος Αχαρνών.

6Ρ4ΣΟΕ04-ΚΒΞ Εκλογή Προέδρου

6Θ81ΟΕ04-Λ40 Εκλογή Αντιπροέδρου

Αποφασίστηκε και η αμοιβή προέδρου και αντιπροέδρου.

64ΓΕΟΕ04-63Τ Αμοιβή προέδρου -Αντιπροέδρου

Αν ο αντιδήμαρχος λαμβάνει την αντιμισθία του αντιδημάρχου, τότε:

Για τους προέδρους των Δημοτικών Ιδρυμάτων που είναι παράλληλα και Δήμαρχοι, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 136, του ν. 3463/2006, ισχύουν τα εξής:

Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι Κοινοτήτων, καθώς και οι  πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα  στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεούνται να εισπράττουν όλα τα έξοδα παράστασης μόνο από  ένα αξίωμα και το ήμισυ (1/2) των εξόδων παράστασης από ένα ακόμη αξίωμα. Οι ανωτέρω  επιλέγουν τα έξοδα παράστασης που λαμβάνουν από κάθε αξίωμα με ταυτόσημη υπεύθυνη δήλωση  που υποβάλλεται και στους δύο φορείς.

Έτσι άρχισε να λειτουργεί ο ΣΥΝ-ΠΑ. Η συνδρομή του δήμου Αχαρνών για το έτος 2015 είναι Κ.Α. 00-6726.001  ποσό 200.000 €.

Ας δούμε όμως την πολιτική του ΣΥΝ-ΠΑ   «για την Προστασία και την Ανάπτυξη της Πάρνηθας»

7ΔΕΩΟΕ04-15Π Απόφαση για πρόσληψη ψυχολόγου

Στην απόφαση αυτή ως εισήγηση του προέδρου αναφέρεται:

Ο Σύνδεσμος στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης και της προσφοράς προς στους εργαζόμενους στον Φορέα , προτίθεται να οργανώσει ημερίδες και σεμινάρια σχετικά με τη ψυχική τους υγεία που σχετίζεται με το άγχος και τις συνέπειές του , θέλοντας να συμβάλει στην κοινωνική υποστήριξη , αφού έρευνες έχουν καταδείξει ότι η υποστήριξη που δέχονται οι εργαζόμενοι από το εργασιακό τους περιβάλλον και το θετικό εργασιακό κλίμα μειώνουν τα συμπτώματα του στρες.
Κατά συνέπεια στο πλαίσιο αυτό η σύσταση οργανωμένης από εξειδικευμένο προσωπικό συμβουλευτικής υπηρεσίας με στόχο την ανάπτυξη των προσωπικών σχέσεων , την παροχή στήριξης στο προσωπικό , θα συνέβαλε σημαντικά στην ανακούφιση των οποιοδήποτε συμπτωμάτων που δημιουργούνται εξαιτίας του εργασιακού άγχους.

Ποιο είναι το προσωπικό του ΣΥΝ-ΠΑ, δύο διοικητικοί υπάλληλοι  και εποχικοί εργαζόμενοι με δίμηνες συμβάσεις!!

Αυτό πόσο θα στοιχίσει; Μόνο 24.000 € !!

7Υ8ΖΟΕ04-ΚΦΖ Απόφαση για εκτέλεση υπηρεσιών Ψυχολόγου

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

11. Την οικονομική προσφορά της Πολυξένης Γ. Γεωργίου με το ποσό των 23.370,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖEI

A. Επικυρώνει τη με αρ. πρωτ. 695/26-06-2015 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών
Β. Αναθέτει στην Πολυξένη Γ. Γεωργίου – Ψυχολόγο την παροχή υπηρεσιών χρονικού διαστήματος από 01/07/2015 έως 31/10/2015 επιμόρφωσης προσωπικού του ΣΥΝ ΠΑ στο ποσό των 23.370,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), διότι η προσφορά της είναι η πιο συμφέρουσα για το Σύνδεσμο.

Η προσφορά είναι συμφέρουσα για το Σύνδεσμο!! Είναι  730 € μικρότερη από το ποσό που είχε αποφασιστεί!!

23.370,00 € (19.000 € καθαρά ) για 5 μήνες!! (01/07/2015 έως 31/10/2015).

Πολυξένη Γεωργίου

Για αυτή την Πολυξένη Γεωργίου αναφερόμαστε;(κλικ εδώ)

Πολυξένη τηλέφωνο

Ποιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Σύνδεσμος Πάρνηθας;

Μέλη Δ.Σ. ΣΥΝΠΑ

Οι υπογραμμισμένοι με κόκκινο χρώμα είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι που εκπροσωπούν το δήμο Αχαρνών στο ΣΥΝ-ΠΑ. Ο Σταύρου Γεώργιος είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου.  Αυτοί ενημερώνονται και γνωρίζουν τι αποφάσεις παίρνει η Εκτελεστική Επιτροπή;

Αναμένεται απόφαση του Δ.Σ. για ακύρωση της απόφασης πριν είναι αργά.

—————

ΣΥΝ-ΠΑ, Δήμος Αχαρνών. Αυτή είναι μια μικρή  Ελλάδα. Η Μεγάλη;

———-

———-

 

Posted in Σύνδεσμος Πάρνηθας | Leave a Comment »