Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ’ Category

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 159 της 1ης Ιανουαρίου 2017

Posted by koszig στο 2 Ιανουαρίου 2017

axr_3112_001_cmyk

Φύλλο 159 της 1ης Ιανουαρίου 2017

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 158 της 18ης Δεκεμβρίου 2016

Φύλλο 157 της 4ης Δεκεμβρίου 2016

Φύλλο 156 της 20ης Νοεμβρίου 2016

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, Uncategorized | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 158 της 18ης Δεκεμβρίου 2016

Posted by koszig στο 19 Δεκεμβρίου 2016

axr_1812_001_cmyk

Φύλλο 158 της 18ης Δεκεμβρίου 2016

 

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 156 της 20ης Νοεμβρίου 2016

Φύλλο 157 της 4ης Δεκεμβρίου 2016

Φύλλο 155 της 6ης Νοεμβρίου 2016

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 157 της 4ης Δεκεμβρίου 2016

Posted by koszig στο 5 Δεκεμβρίου 2016

axr_0312_001_cmyk

Φύλλο 157 της 4ης Δεκεμβρίου 2016

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 156 της 20ης Νοεμβρίου 2016

Φύλλο 155 της 6ης Νοεμβρίου 2016

Φύλλο 154 της 23ης Οκτωβρίου 2016

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 156 της 20ης Νοεμβρίου 2016

Posted by koszig στο 20 Νοεμβρίου 2016

Φύλλο 156 της 20ης Νοεμβρίου 2016

Φύλλο 156 της 20ης Νοεμβρίου 2016

 

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 155 της 6ης Νοεμβρίου 2016

Φύλλο 154 της 23ης Οκτωβρίου 2016

Φύλλο 153 της 9ης Οκτωβρίου 2016

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 155 της 6ης Νοεμβρίου 2016

Posted by koszig στο 5 Νοεμβρίου 2016

axr_0511_001_cmyk

Φύλλο 155 της 6ης Νοεμβρίου 2016

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 154 της 23ης Οκτωβρίου 2016

Φύλλο 153 της 9ης Οκτωβρίου 2016

Φύλλο 152 της 25ης Σεπτεμβρίου 2016

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 154 της 23ης Οκτωβρίου 2016

Posted by koszig στο 23 Οκτωβρίου 2016

Φύλλο 154 της 23ης Οκτωβρίου 2016

Φύλλο 154 της 23ης Οκτωβρίου 2016

 

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 153 της 9ης Οκτωβρίου 2016

Φύλλο 152 της 25ης Σεπτεμβρίου 2016

Φύλλο 151 της 10ης Σεπτεμβρίου 2016

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 153 της 9ης Οκτωβρίου 2016

Posted by koszig στο 8 Οκτωβρίου 2016

axr_0810_001_cmyk

Φύλλο 153 της 9ης Οκτωβρίου 2016

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 152 της 25ης Σεπτεμβρίου 2016

Φύλλο 151 της 10ης Σεπτεμβρίου 2016

Φύλλο 150 της 28ης Αυγούστου 2016

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 152 της 25ης Σεπτεμβρίου 2016

Posted by koszig στο 24 Σεπτεμβρίου 2016

Φύλλο 152 της 25ης Σεπεμβρίου 2016Φύλλο 152 της 25ης Σεπτεμβρίου 2016

Φύλλο 152 της 25ης Σεπτεμβρίου 2016

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 151 της 10ης Σεπτεμβρίου 2016

Φύλλο 150 της 28ης Αυγούστου 2016

Φύλλο 149 της 31ης Ιουλίου 2016

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 151 της 10ης Σεπτεμβρίου 2016

Posted by koszig στο 10 Σεπτεμβρίου 2016

Φύλλο 151 της 10ης Σεπεμβρίου 2016

Φύλλο 151 της 10ης Σεπτεμβρίου 2016

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 150 της 28ης Αυγούστου 2016

Φύλλο 149 της 31ης Ιουλίου 2016

Φύλλο 148 της 17ης Ιουλίου 2016

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Οι νεοεισαγόμενοι σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Posted by koszig στο 7 Σεπτεμβρίου 2016

Πίνακας εισαγομένων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ κατά το έτος 2016

Αριθμός εισαγομένων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ 2016

ΠΡΩΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΚΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΒΔΟΜΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΛΥΚΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  ΛΥΚΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

 

Η συλλογή των στοιχείων έγινε από τον Διευθυντή της εφημερίδας «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» Γιώργο Νιώρα.

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »