Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ’ Category

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 163 της 26ης Φεβρουαρίου 2017

Posted by koszig στο 26 Φεβρουαρίου 2017

sel-01

Φύλλο 163 της 26ης Φεβρουαρίου 2017

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 162 της 12ης Φεβρουαρίου 2017

Φύλλο 161 της 29ης Ιανουαρίου 2017

Φύλλο 160 της 15ης Ιανουαρίου 2017

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 162 της 12ης Φεβρουαρίου 2017

Posted by koszig στο 12 Φεβρουαρίου 2017

axr_1102_001_cmyk_new

 

Φύλλο 162 της 12ης Φεβρουαρίου 2017

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 161 της 29ης Ιανουαρίου 2017

Φύλλο 160 της 15ης Ιανουαρίου 2017

Φύλλο 159 της 1ης Ιανουαρίου 2017

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 161 της 29ης Ιανουαρίου 2017

Posted by koszig στο 2 Φεβρουαρίου 2017

axr_2801_001_cmyk

Φύλλο 161 της 29ης Ιανουαρίου 2017

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 160 της 15ης Ιανουαρίου 2017

Φύλλο 159 της 1ης Ιανουαρίου 2017

Φύλλο 158 της 18ης Δεκεμβρίου 2016

 

 

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 160 της 15ης Ιανουαρίου 2017

Posted by koszig στο 17 Ιανουαρίου 2017

axr_1401_001_cmyk

Φύλλο 160 της 15ης Ιανουαρίου 2017

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 159 της 1ης Ιανουαρίου 2017

Φύλλο 158 της 18ης Δεκεμβρίου 2016

Φύλλο 157 της 4ης Δεκεμβρίου 2016

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 159 της 1ης Ιανουαρίου 2017

Posted by koszig στο 2 Ιανουαρίου 2017

axr_3112_001_cmyk

Φύλλο 159 της 1ης Ιανουαρίου 2017

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 158 της 18ης Δεκεμβρίου 2016

Φύλλο 157 της 4ης Δεκεμβρίου 2016

Φύλλο 156 της 20ης Νοεμβρίου 2016

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, Uncategorized | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 158 της 18ης Δεκεμβρίου 2016

Posted by koszig στο 19 Δεκεμβρίου 2016

axr_1812_001_cmyk

Φύλλο 158 της 18ης Δεκεμβρίου 2016

 

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 156 της 20ης Νοεμβρίου 2016

Φύλλο 157 της 4ης Δεκεμβρίου 2016

Φύλλο 155 της 6ης Νοεμβρίου 2016

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 157 της 4ης Δεκεμβρίου 2016

Posted by koszig στο 5 Δεκεμβρίου 2016

axr_0312_001_cmyk

Φύλλο 157 της 4ης Δεκεμβρίου 2016

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 156 της 20ης Νοεμβρίου 2016

Φύλλο 155 της 6ης Νοεμβρίου 2016

Φύλλο 154 της 23ης Οκτωβρίου 2016

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 156 της 20ης Νοεμβρίου 2016

Posted by koszig στο 20 Νοεμβρίου 2016

Φύλλο 156 της 20ης Νοεμβρίου 2016

Φύλλο 156 της 20ης Νοεμβρίου 2016

 

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 155 της 6ης Νοεμβρίου 2016

Φύλλο 154 της 23ης Οκτωβρίου 2016

Φύλλο 153 της 9ης Οκτωβρίου 2016

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 155 της 6ης Νοεμβρίου 2016

Posted by koszig στο 5 Νοεμβρίου 2016

axr_0511_001_cmyk

Φύλλο 155 της 6ης Νοεμβρίου 2016

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 154 της 23ης Οκτωβρίου 2016

Φύλλο 153 της 9ης Οκτωβρίου 2016

Φύλλο 152 της 25ης Σεπτεμβρίου 2016

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 154 της 23ης Οκτωβρίου 2016

Posted by koszig στο 23 Οκτωβρίου 2016

Φύλλο 154 της 23ης Οκτωβρίου 2016

Φύλλο 154 της 23ης Οκτωβρίου 2016

 

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 153 της 9ης Οκτωβρίου 2016

Φύλλο 152 της 25ης Σεπτεμβρίου 2016

Φύλλο 151 της 10ης Σεπτεμβρίου 2016

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »