Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ’ Category

ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ – Φύλλο 30 – Φεβρουάριος 2015

Posted by koszig στο 27 Ιανουαρίου 2015

AXA_1701_001_CMYK

Φύλλο 30 – Φεβρουάριος 2015

Προηγούμενα φύλλα

Φύλλο 29 – Ιανουάριος 2015

Φύλλο 28 – Δεκέμβριος 2014

Φύλλο 27 – Νοέμβριος 2014

Φύλλο 26 – Οκτώβριος 2014

 Φύλλο 22 – Ιούνιος 2014

 Φύλλο 21 – Μάιος 2014

 Φύλλο 19 – Απρίλιος 2014

Φύλλο 18 – Μάρτιος 2014

Posted in ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ | Leave a Comment »

ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ – Φύλλο 29 – Ιανουάριος 2015

Posted by koszig στο 30 Δεκεμβρίου 2014

AXA_2012_001_CMYK

Φύλλο 29 – Ιανουάριος 2015

Προηγούμενα φύλλα

Φύλλο 28 – Δεκέμβριος 2014

Φύλλο 27 – Νοέμβριος 2014

Φύλλο 26 – Οκτώβριος 2014

 Φύλλο 22 – Ιούνιος 2014

 Φύλλο 21 – Μάιος 2014

 Φύλλο 19 – Απρίλιος 2014

Φύλλο 18 – Μάρτιος 2014

Φύλλο 17 – Φεβρουάριος 2014

Posted in ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ | Leave a Comment »

ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ – Φύλλο 28 – Δεκέμβριος 2014

Posted by koszig στο 3 Δεκεμβρίου 2014

AXA_2711_001_CMYK

Φύλλο 28 – Δεκέμβριος 2014

Προηγούμενα φύλλα

Φύλλο 27 – Νοέμβριος 2014

Φύλλο 26 – Οκτώβριος 2014

 Φύλλο 22 – Ιούνιος 2014

 Φύλλο 21 – Μάιος 2014

 Φύλλο 19 – Απρίλιος 2014

Φύλλο 18 – Μάρτιος 2014

Φύλλο 17 – Φεβρουάριος 2014

Φύλλο 16 – Ιανουάριος 2014

Φύλλο 15 – Δεκέμβριος 2013

Posted in ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ | Leave a Comment »

ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ – Φύλλο 27 – Νοέμβριος 2014

Posted by koszig στο 5 Νοεμβρίου 2014

AXA_3110_001_CMYK opt

Φύλλο 27 – Νοέμβριος 2014

Προηγούμενα φύλλα

Φύλλο 26 – Οκτώβριος 2014

 Φύλλο 22 – Ιούνιος 2014

 Φύλλο 21 – Μάιος 2014

 Φύλλο 19 – Απρίλιος 2014

Φύλλο 18 – Μάρτιος 2014

Φύλλο 17 – Φεβρουάριος 2014

Φύλλο 16 – Ιανουάριος 2014

Φύλλο 15 – Δεκέμβριος 2013

Φύλλο 14 – Νοέμβριος 2013

Posted in ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ | Leave a Comment »

ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ – Φύλλο 26 – Οκτώβριος 2014

Posted by koszig στο 5 Οκτωβρίου 2014

AXA_0310_001_CMYK

Φύλλο 26 – Οκτώβριος 2014

Προηγούμενα φύλλα

 Φύλλο 22 – Ιούνιος 2014

 Φύλλο 21 – Μάιος 2014

 Φύλλο 19 – Απρίλιος 2014

Φύλλο 18 – Μάρτιος 2014

Φύλλο 17 – Φεβρουάριος 2014

Φύλλο 16 – Ιανουάριος 2014

Φύλλο 15 – Δεκέμβριος 2013

Φύλλο 14 – Νοέμβριος 2013

Φύλλο 13 – Οκτώβριος 2013

Posted in ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ | Leave a Comment »

ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ – Φύλλο 22 – Ιούνιος 2014

Posted by koszig στο 9 Ιουνίου 2014

AXA_3105_001_CMYK

Φύλλο 22 – Ιούνιος 2014

 

Προηγούμενα φύλλα

Φύλλο 21 – Μάιος 2014

 Φύλλο 19 – Απρίλιος 2014

Φύλλο 18 – Μάρτιος 2014

Φύλλο 17 – Φεβρουάριος 2014

Φύλλο 16 – Ιανουάριος 2014

Φύλλο 15 – Δεκέμβριος 2013

Φύλλο 14 – Νοέμβριος 2013

Φύλλο 13 – Οκτώβριος 2013

Φύλλο 12 – Σεπτέμβριος 2013

Φύλλο 11 – Αύγουστος 2013

Posted in ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ | Leave a Comment »

ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ – Φύλλο 21 – Μάιος 2014

Posted by koszig στο 9 Ιουνίου 2014

AXA_0805_001_CMYK

Φύλλο 21 – Μάιος 2014

 

Προηγούμενα φύλλα

Φύλλο 19 – Απρίλιος 2014

Φύλλο 18 – Μάρτιος 2014

Φύλλο 17 – Φεβρουάριος 2014

Φύλλο 16 – Ιανουάριος 2014

Φύλλο 15 – Δεκέμβριος 2013

Φύλλο 14 – Νοέμβριος 2013

Φύλλο 13 – Οκτώβριος 2013

Φύλλο 12 – Σεπτέμβριος 2013

Φύλλο 11 – Αύγουστος 2013

Φύλλο 10 – Ιούλιος 2013

Posted in ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ | Leave a Comment »

ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ – Φύλλο 19 – Απρίλιος 2014

Posted by koszig στο 30 Μαρτίου 2014

AXA_2703_001_CMYK

Φύλλο 19 – Απρίλιος 2014

 

Προηγούμενα φύλλα

Φύλλο 18 – Μάρτιος 2014

Φύλλο 17 – Φεβρουάριος 2014

Φύλλο 16 – Ιανουάριος 2014

Φύλλο 15 – Δεκέμβριος 2013

Φύλλο 14 – Νοέμβριος 2013

Φύλλο 13 – Οκτώβριος 2013

Φύλλο 12 – Σεπτέμβριος 2013

Φύλλο 11 – Αύγουστος 2013

Φύλλο 10 – Ιούλιος 2013

Φύλλο 9 – Ιούνιος 2013

Posted in ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ | Leave a Comment »

ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ – Φύλλο 18 – Μάρτιος 2014

Posted by koszig στο 4 Μαρτίου 2014

AXA_2702_001_CMYKΦύλλο 18 – Μάρτιος 2014

Προηγούμενα φύλλα

Φύλλο 17 – Φεβρουάριος 2014

Φύλλο 16 – Ιανουάριος 2014

Φύλλο 15 – Δεκέμβριος 2013

Φύλλο 14 – Νοέμβριος 2013

Φύλλο 13 – Οκτώβριος 2013

Φύλλο 12 – Σεπτέμβριος 2013

Φύλλο 11 – Αύγουστος 2013

Φύλλο 10 – Ιούλιος 2013

Φύλλο 9 – Ιούνιος 2013

Φύλλο 8 – Μάιος 2013

Posted in ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ | Leave a Comment »

ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ – Φύλλο 17 Φεβρουάριος 2014

Posted by koszig στο 15 Φεβρουαρίου 2014

AXA_3001_001_CMYKΦύλλο 17 – Φεβρουάριος 2014

Προηγούμενα φύλλα

Φύλλο 16 – Ιανουάριος 2014

Φύλλο 15 – Δεκέμβριος 2013

Φύλλο 14 – Νοέμβριος 2013

Φύλλο 13 – Οκτώβριος 2013

Φύλλο 12 – Σεπτέμβριος 2013

Φύλλο 11 – Αύγουστος 2013

Φύλλο 10 – Ιούλιος 2013

Φύλλο 9 – Ιούνιος 2013

Φύλλο 8 – Μάιος 2013

Φύλλο 6 – Μάρτιος 2013

Posted in ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ | Leave a Comment »