Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Τα ακατανόητα !!!

Posted by koszig στο 24 Μαΐου 2017

 

Να δούμε  τη χρονολογική σειρά των γεγονότων, σχετικά με τα οικονομικά θέματα που συζητήθηκαν και συζητουνται στην Οικονομική Επιτροπή.

Από το πουθενά ξεκινάει η Διεύθυνσης Παιδείας με το αρ. πρωτ. 29089/11-5-2017 έγγραφό της ζητάει την προμήθεια υλικών για την διοργάνωση της
Ανθοκομικής Έκθεσης Αχαρνών
.

Η ∆/νσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς (;;;), θα κάνει τη διοργάνωση της Ανθοκομικής Έκθεσης Αχαρνών; 

Την επόμενη μέρα το Γραφείο Τύπου  ενημερώνει για την Ανθοκομική Έκθεσης Αχαρνών που θα γίνει στις 26 Μαΐου – 4 Ιουνίου

Την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 πρωτοκολλήθηκε πρόσκληση  για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 24 Μαΐου 2017.

Η ανωτέρω πρόσκληση δεν είχε αναρτηθεί αμέσως στην Ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών

Τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 πρωτοκολλήθηκε νέα πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

Τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017  γύρω στις 13:15 «κυκλοφόρησε» ότι στις 14:00 θα συνεδριάσει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή.

Στις 13:33 δεν υπήρχε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών για αυτή τη συνεδρίαση.

Στις 14:00 εμφανίστηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τα προερχόμενα εκ της συμπολίτευσης

 

Αυτή είναι η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΩΘΨΨΩΨ8-302 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 22-5-2017

Στο κείμενο της απόφασης αναγράφεται:

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της το θέμα και την πρόταση του Προέδρου, άκουσε την εισήγηση της ∆/νσης Οικονομικών, είδε το σχετικό φάκελο, και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ), όπως ισχύουν.

2. Τις Διατάξεις του άρθρου 58 & 72, του Ν. 3852/2010.

3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 22, του Ν. 4441/2016.

6. Το µε αριθµ. πρωτ. 29089/11-05-2017 έγγραφο της ∆/νσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας υλικών για τη διοργάνωση της Ανθοκομικής Έκθεσης Αχαρνών.

7. Την µε αριθµ. 26/2017 μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

8. Το µε αριθµ. πρωτ. 31572/22-05-2017 αίτημα στο Τµήµα Προϋπολογισμού – Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

9. Την µε αριθµ. Α-366/22-05-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.∆.Α.: Ω7ΤΣΩΨ8- Α9Ε).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Όπως φαίνεται στην ανωτέρω συνεδρίαση διαλογική συζήτηση για όσα αναφέρει η απόφαση δεν έγινε.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ποιο φάκελο είδαν, αφού δεν πρόλαβαν να καταλάβουν το θέμα!!

Τελικά ψήφισαν ομόφωνα!!

Μετά τη συνεδρίαση αναρτήθηκε στη διαύγεια η απόφαση.

Από ότι φαίνεται η Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης δημοσιεύτηκε στις 13:06. Από εκείνη τη στιγμή  υπήρξαν οι προϋποθέσεις για την έγκριση δαπάνης  από την Οικονομική Επιτροπή.  Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια στις 14:50 και στη συνέχεια στην Ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών

όπως παρατηρούμε στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου πρώτα  αναρτάται η συνεδρίαση της 24/5/2017 και κατόπιν η συνεδρίαση της 22/5/2015 πιθανόν με τη σειρά πρωτοκόλλησης των προσκλήσεων.

Να κλείσουμε την ανάρτηση με μερικά ερωτήματα.

Γιατί η συνεδρίαση της 22/5/2017 ήταν έκτακτη; Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση της   24/5/2017  ήταν πρωτοκολλημένη από  την Παρασκευή 19/7/2017.

Για ποιο λόγο η διακινδύνευση μιας μη τυπικά έγκυρης συνεδρίασης, όταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν σε μια συνεδρίαση ενημερωνόμενοι μισή ώρα πριν τη συνεδρίαση;

Η έκτακτη συνεδρίαση δε θα μπορούσε να γίνει στις  8 το βράδυ ή στις 3 το μεσημέρι αντί στις 2 το μεσημέρι;

Η δαπάνη των περίπου 7.000 € τι υλικά αφορούσαν; Ήταν τόσο επείγουσα η προμήθεια που δε μπορούσε να αποφασιστεί η δαπάνη δύο ημέρες αργότερα;

Πότε δημοσιεύτηκε η απευθείας ανάθεση;

 Με ποιο πρακτικό επιτροπής έγινε η παραλαβή των υλικών;

Ας ελπίσουμε ότι η αντιπολίτευση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σε δύο ώρες θα ζητήσει ενημέρωση για τα θέματα αυτά.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Σήμερον

Posted by koszig στο 23 Μαΐου 2017

Σήμερον, τέσσερις ημέρες μετά την ψήφισην εις την Βουλήν των Ελλήνων και δημοσίευση του νόμου  74/19 Μαΐου 2017 και μίαν ημέραν από το Eurogroup της 22 Μαΐου 2017 τι χρειάζεται;

Νόμος 74/19-5-2017

Τώρα ξέρεις

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Οι επιβλέψεις και οι επιβλέποντες !!

Posted by koszig στο 14 Μαΐου 2017

Το έργο αποκατάστασης πρανών στο ρέμα Εσχατιάς επίβλεψε ο Δήμαρχος Αχαρνών

Τις εργασίες για την αποκατάσταση πρανών στο ρέμα Εσχατιάς επίβλεψε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός.

Το έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Δ10), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τον Δήμο Αχαρνών.

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται είναι, ο καθαρισμός του ρέματος, η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης με συρματοκιβώτια (σαραζανέτια) – όπου αυτό απαιτείται – αλλά και η προληπτική ενίσχυση της κοίτης του ρέματος.

Με αφορμή την υλοποίηση του έργου στο ρέμα Εσχατιάς ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:
«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που έχει προταθεί από τον Δήμο Αχαρνών με τη σημαντική συνδρομή του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών κου Θανάση Κατσιγιάννη και υλοποιείται από την Περιφέρει Αττικής, η οποία έχει την αρμοδιότητα επέμβασης στα ρέματα, καθώς και την συνδρομή της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

Από τα μέσα Απριλίου και καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού θα πραγματοποιούνται εργασίες στο ρέμα Εσχατιάς με σκοπό τη θωράκιση και προστασία των οικιών και των κτιρίων που βρίσκονται παραπλεύρως της κοίτης του ρέματος και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων»

Ο δήμαρχος Αχαρνών μετά την επιστροφή του από το Ταξίδι στην Πολωνία και λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα  επισκέφτηκε το ρέμα της Εσχατιάς, εκεί που η  Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Δ10), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Τι σημαίνει επιβλέπω

  1. προσέχω αν η συμπεριφορά κάποιου είναι η πρέπουσα
  2. έχω την επιμέλεια μιας εργασίας και καθοδηγώ τους άλλους, ώστε να την εκτελέσουν σωστά

Αυτά για την ερμηνεία της λέξης επιβλέπω.

Μετά το δελτίο τύπου του δήμου Αχαρνών δημοσιογράφος του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  επίβλεψε τις εργασίες για την αποκατάσταση πρανών στο ρέμα Εσχατιάς. 

Με αφορμή την υλοποίηση του έργου στο ρέμα Εσχατιάς ο δημοσιογράφος  δήλωσε:

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που  υλοποιείται από την Περιφέρει Αττικής, η οποία έχει την αρμοδιότητα επέμβασης στα ρέματα, καθώς και την συνδρομή της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ο δήμος Αχαρνών δεν φρόντισε να τηρηθεί ο νόμος  880/79, που ορίζει ότι  η δόμηση, όταν έχει οριστεί η οριογραμμή του ρέματος, πρέπει να είναι 10 μέτρα πέρα από την οριογραμμή ή 20 μέτρα αν δεν έχει οριστεί αυτή. «

Αποχωρώντας από την «επίβλεψη» λίγο παρακάτω:

τι είδαν τα μάτια μου

Ο οδηγός κατάφερε και βγήκε από το αυτοκίνητο χωρίς γρατζουνιά. Όπως μπορεί να γράψουν  μερικά ΜΜΕ, ο άγιος που εικονίζεται δίπλα τον έβγαλε από τη θέση του οδηγού. Άλλο ένα θαύμα!!

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Διόδια παντού, ΣΥΡΙΖΑ στο δήμο Αχαρνών

Posted by koszig στο 26 Απριλίου 2017

Χαμός! Αποδοκιμάστηκαν Δούρου – Σπίρτζης για το θέμα των πλευρικών διοδίων – ΒΙΝΤΕΟ

26/4/2017

Για τα καλά «τα άκουσε» από τους πολίτες η Ρένα Δούρου στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με αντικείμενο την τοποθέτηση πλευρικών διοδίων στη Βαρυμπόμπη και στον Αγ. Στέφανο.

Οι κάτοικοι που έδωσαν δυναμικό παρόν στη συνεδρίαση, εξαπέλυσαν με σφοδρότητα τα βέλη τους κατά της Περιφερειάρχη, την οποία κατηγόρησαν ευθέως ότι ξεπούλησε τους αγώνες τους και ότι ταυτίζεται με την κυβέρνηση, αφού ενώ προεκλογικά συμπαραστεκόταν και έδινε το παρών σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με βαρύγδουπους λόγους, μιλώντας για «ελεύθερους πολιορκημένους», πλέον τηρεί συστηματικά σιγή ιχθύος.

Η συζήτηση στο Συμβούλιο προκλήθηκε μετά από ανακοίνωση, που εξέδωσε ο Γιάννης Σγουρός που ανέδειξε την ολοκληρωτική αλλαγή στάσης της διοίκησης της Περιφέρειας, που πλέον καλείται να απολογηθεί για την ανακολουθία της, αφού με ψήφισμά της στο τέλος του 2014 ζητούσε ακόμη και τη ριζική αναθεώρηση ή κατάργηση των συμβάσεων παραχώρησης των εθνικών δρόμων…

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου παρέστη και ο Υπουργός κ. Σπίρτζης που έγινε επίσης αποδέκτης σκληρής κριτικής από τους παρευρισκόμενους πολίτες.

Σε δηλώσεις του ο Γιάννης Σγουρός σημείωσε ότι «Η θέση μας στο ζήτημα των διοδίων ήταν και είναι συνεπής. Τόσο το 2012 όσο και το 2014 με αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου υποστηρίξαμε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η δωρεάν μετακίνηση των πολιτών εντός της Περιφέρειας Αττικής. Τα ίδια λέμε και σήμερα. Η διοίκηση της Περιφέρειας αντίθετα, από εκεί που σήκωνε επαναστατικά λάβαρα, σήμερα δεν τολμά να αρθρώσει κουβέντα» και πρόσθεσε «Το κακό της υπόθεσης είναι ότι οι πολίτες πίστεψαν στα ψέματα. Το καλό είναι ότι το εμπόριο ελπίδας έχει ημερομηνία λήξης. Όσοι σπέρνουν ανέμους, θερίζουν θύελλες».

Οι δημοτικοί άρχοντες πήραν χαμπάρι τι συμβαίνει;

Άντε και διόδια στα όρια των δήμων Αθηναίων και Φιλαδέλφειας.

Ξυπνάτε ρε!!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Το FACEBOOK έγραψε

Posted by koszig στο 26 Απριλίου 2017

 

 

Προφανώς απουσίαζαν εκείνοι που δεν ενημερώθηκαν για την εκδήλωση!!

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ο Άκης και η τύχη των Άκηδων

Posted by koszig στο 23 Απριλίου 2017

Πως ξεκινάνε μερικοί και που καταλήγουν.

Άκης Τσοχατζόπουλος, πρώην υπουργός 

Η άνοδος, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). Και η πτώση, (κλικ εδώ).

 

Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, πρώην δήμαρχος,

Σίγουρα θα λείπει από τις εκδηλώσεις του δήμου Θεσσαλονικης, στον οποίο υπήρξε δήμαρχος, όπου θα παρίστανται οι πρώην δήμαρχοι, (κλίκ εδώ).

 

Τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν υπάρχει παρόμοι πρόβλημα στο δήμο Αχαρνών

Οι Ντίνος Βρεττός, Τάκης Παπανίκας, Παναγιώτης Φωτιάδης και Σωτήρης Ντούρος είναι παρόντες. Από τους δημάρχου μετά τη μεταπολίτευση, ο Τάσος Μουστακάτος φαίνεται ότι απέχει απο τις δημοσιες εμφανίσεις για τους δικούς του λόγους.

Κανένας απο τους πρώην δημάρχους δεν είχε ή έχει προβλήματα αντίστοιχα με τον Άκη Τσοχατζόπουλο ή τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο.

 

 

Posted in Γενικά, Uncategorized | Leave a Comment »

Πανηγύρι της Ζωοδόχου πηγής – Πέμπτη 20 Απριλίου 2017

Posted by koszig στο 22 Απριλίου 2017

Χαρακτηριστικό στοιχείο στα πανηγύρια είναι οι πάγκοι των μικροπωλητών.

 

Τα πάντα στους πάγκους, εσώρουχα και εξώρουχα, κάλτσες, εργαλεία και τα γνωστά όλα 1 €.

Λίγες μέρες ακόμα. Η πρωτομαγιά είναι κοντά, σε μια εβδομάδα.

Το βράδυ τα εγκαίνια της έκθεσης της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών (Ι.Λ.Ε.Α.).

Ο δήμαρχος Αχαρνών και ο πρόεδρος της ΙΛΕΑ  Γιώργος Φυτάς και η πρόεδρος της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών Ειρήνη Μπαϊρακτάρη εγκαινίασαν την έκθεση που στεγαζόταν στο κτήριο της ΙΛΕΑ με θέμα: «Ταξιδεύοντας στο παρελθόν» και «Μορφές στο χρόνο«.

 

Το βράδυ της Πέμπτης εκτελέστηκε το πρόγραμμα.

Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος «ο Κόκκινος Μύλος»

 

Σύλλογος Θεσσαλών Αχαρνών

 

Σύλλογος Ηπειρωτών Αχαρνών

 

Σύλλογος Πελοποννησίων Αχαρνών

 

Και του χρόνου.

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ευχές για σε όλους

Posted by koszig στο 14 Απριλίου 2017

Μήνυμα Δημάρχου Σαρωνικού για το Πάσχα 2017

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού μέσω ΤΕΒΑ έστειλε ένα φορτηγό φρούτα στην Κοινωνική πολιτική του δήμου Αχαρνών για αναξιοπαθούντες και μη κατοίκους των Αχαρνών, (κλικ εδώ).

_____________________

 

 

Το ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ εύχεται σε όλους καλές γιορτές με υγεία. Υπομονή, θα περάσουν όλα.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Θα εξυγιανθεί ο δήμος ή οι δημότες;

Posted by koszig στο 12 Απριλίου 2017

Μετά την πρωινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  της 8 Απριλίου 2017 το βράδυ της ίδιας ημέρας έγιναν δύο συνεδριάσεις του Δημοτικό Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών.

prosklisi_6

prosklisi_7

Στις προσκλήσεις ως αιτιολογία της έκτακτης σύγκλισης ήταν το με  αρ. πρωτ. 296/2017 πρακτικού 115 συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Πουθενά δεν έγινε γνωστό αυτό το πρακτικό, ούτε στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, ούτε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ούτε σε κάποια εισήγηση.

Παρόλα αυτά οι σύμβουλοι δέχτηκαν, χωρίς να ρωτήσουν για το πρακτικό, ότι η συνεδρίαση ήταν έκτακτη και έπρεπε να γίνει το Σάββατο του Λαζάρου!!

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση.

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις σε αυτή τη συνεδρίαση.

Με την έναρξη της συνεδρίασης άρχισε η ανακατανομή των θέσεων των δημοτικών συμβούλων της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης.

Αυτοί που πέρασαν «επίσημα» στις απέναντι σειρές από εκείνες που καθόντουσαν πριν μερικές συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου:

  1. Αναστάσιος Χίος, 2. Στέργιος Πεδιαδίτης, 3. Ελενη Σαχσανίδη, 4. Σπύρος  Κατσούρος, 5. Χαράλαμπος Ορφανίδης, 6. Μαρία Χαριτίδη, 7. Θεόφιλος Αφουξενίδης.

Πρωτοπόρος στην ανεξαρτητοποίηση ο Παναγιώτης Κοσμίδης, της παράταξης ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ του Παναγιώτη Γρηγοριάδη, (κλικ εδώ)

Η υπόλοιπη παράταξη του δημάρχου μέχρι σήμερα.

1.Θεόδωρος Συρινίδης, 2. Γεωργία Ευθυμιάδου-Τουμανίδη, 3. Λουίζα Κοσμίδου, 4. Κωνσταντίνος Σασσαρίδης, 5. Παναγιώτης Πολυμενέας. 6. Ηλίας Τσουκαλάς, 7. Μαρία Ναυροζίδου, 8, Γεώργιος Δασκαλάκης, 9. Ευστάθιος Τοπαλίδης, 10. Πολύκαρπος Παπαδόπουλος, 11. Αντώνιος Παλιούρας, 12. Γεώργιος Σταύρου.

Οι με αριθμούς 1,3,5,9,10,11,12, 14 είναι Αντιδήμαρχοι. Οι 6 . πρόεδρος της Επενδυτικής, 7. πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ, 8. πρόεδρος της ΔΗΦΑ, 2. Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παιδείας.

Από την παράταξη του δημάρχου απουσίαζαν ο Γεώργιος Σιδηρόπουλος, Δημήτριος Γιανακόπουλος (εμφανίστηκε και αποχώρησε), Δημήτριος Μιχαηλίδης και Γεώργιος Ποιμενίδης. Εμφανίστηκε και η Αφροδίτη Μηλιώρη με μια ζωντανή κούκλα στην αγκαλιά της και μετά από λίγο αποχώρησε.

Από την παράταξη της πλειοψηφίας ήταν παρατεταγμένοι 14 δημοτικοί σύμβουλοι.

Ο πρώην δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος στην ομιλία του είπε ότι δεν υπήρξε αρκετός χρόνος για ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων, πράγμα για το οποίο συμφώνησε όλη η αντιπολίτευση,  και ζήτησε να αναβληθεί η συνεδρίαση για δυό-τρεις μέρες προκειμένου να γίνει η αναγκαία ενημέρωση. Ζήτησε μάλιστα να τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία. Ο δήμαρχος δε δέχτηκε την πρόταση, παρότι φαινόταν ότι δεν υπήρχε η αναγκαία πλειοψηφία να ψηφιστεί η πρόταση για το Σ.Ο.Ε. .

Οι παριστάμενοι δημοτικοί σύμβουλοι φαίνεται ότι δεν πρόλαβαν να ενημερωθούν για αυτά που καλούνταν να ψηφίσουν, που θα δέσμευαν το δήμο Αχαρνών για τρία χρόνια, με αποτέλεσμα οι μεν της συμπολίτευσης και όσοι για τους δικούς τους λόγους συμφώνησαν με την πρόταση, ενώ οι άλλοι με το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για ενημέρωση διαφώνησαν.

Για εκ των υστέρων ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων που κλήθηκαν να ψηφίσουν:

Παρατηρητήριο – ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ_ΣΟΕ_ΑΧΑΡΝΩΝ

Στη σελίδα 12 του ανωτέρω εγγράφου αναφέρεται:

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.4 του ν.4316/2014, ο Δήμος Αχαρνών θα πρέπει να υποβάλλει το εν λόγω σχέδιο άμεσα για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2017.

Τι αναφέρει το άρθρο 75, παρ, 4 του νόμου 4316/2014;

Μετά την ένταξη του Ο.Τ.Α. σε πρόγραμμα εξυγίανσης, το Παρατηρητήριο καλεί τον Ο.Τ.Α., εντός προθεσμίας που αυτό ορίζει, να συντάξει Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσής του (Σ.Ο.Ε.), το οποίο ψηφίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Εάν ο Ο.Τ.Α. δεν καταθέσει εγκαίρως το Σ.Ο.Ε. ή αυτό που καταθέσει δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ή κρίνεται ανεπαρκές, αυτό συντάσσεται ή τροποποιείται αναλόγως από το Παρατηρητήριο και με την προσθήκη ενδεχομένως παρεμβάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 6, αποστέλλεται στον Ο.Τ.Α. προκειμένου να ψηφισθεί χωρίς καθυστέρηση από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

ΩΘ86ΩΨ8-33Β Έγκριση Σχεδίου Οικονομικού Εξυγίανσης Σ.Ο.Ε Δήμου Αχαρνών

Εδώ εξαρτάται κανείς πως διαβάζει το νόμο. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι μετά την ένταξη σε πρόγραμμα εξυγίανσης το πρόγραμμα εξυγίανσης ψηφίζεται και η απόφαση εγκρίνεται με 23 ψήφους.

Αν για κάποιο λόγο η απόφαση δεν εγκριθεί το Παρατηρητήριο κάνει τις αναγκαίες παρεμβάσεις και αποστέλλεται την πρόταση να ψηφιστεί χωρίς καθυστέρηση από το δημοτικό συμβούλιο. Είναι φανερό ότι δεν κρίθηκε αναγκαίο ο νομοθέτης να επαναλάβει τον αριθμό των θετικών ψήφων που πρέπει να λάβει η νέα πρόταση.

Σε διαδοχικές ψηφοφορίες για ψήφιση πρότασης, όπως στην εκλογή οργάνων (εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου), άρθρο 64 του νόμου 3852/2010, ο νομοθέτης καθορίζει τον αριθμό των ψήφων για την πρώτη ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία και τις επόμενες ψηφοφορίες με απόλυτη τη δεύτερη και σχετική την τρίτη.

Επειδή η απόφαση για έγκριση του προγράμματος εξυγίανσης δέσμευε αρχικά το δήμο για τα έτη 2016,2017,2018 και με τη νέα πρόταση τον δεσμεύει για τα έτη 2017,2018,2019, είναι φανερό ότι η πρόταση πρέπει να ψηφιστεί με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή των 23 ψήφων που αντιστοιχεί στο 50% των θετικών ψήφων των δημοτικών συμβούλων και όχι της απλής πλειοψηφίας των παρόντων, που σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, που είναι 13 θετικές ψήφου, δηλαδή το 29% του αριθμού των δημοτικών συμβούλων.

Αντίστοιχη λογική υπάρχει στην ψήφιση κανονιστικών αποφάσεων, που απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία και δεν καθορίζεται σε επόμενη ψηφοφορία η σχετική πλειοψηφία.

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εξωτερικών να αποφασίσει ποια ερμηνεία θα δώσει στους νόμους και την κοινή πρακτική.

Και το ερώτημα παραμένει. Πρέπει να είμαστε σήμερα σε Πρόγραμμα Οικονομικής Εξυγίανσης;

Και ένα τελευταίο ερώτημα:

Το παρατηρητήριο με τις εισηγήσεις που κάνει μήπως δεν τηρεί του νόμους που υπάρχουν σήμερα;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Uncategorized | Leave a Comment »

Καλή η πλάκα, αλλά καλύτερη η αλήθεια

Posted by koszig στο 11 Απριλίου 2017

  

Πως εύκολα τα ηλεκτρονικά μέσα, όπως το Facebook κάνουν την πλάκα τους και όχι μόνο. Αριστερά φαίνεται μια παραποιημένη ανάρτηση για απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών. Φέρει τον Αριθμό Δικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ:) ΑΔΑ:ΩΓΠΛΕ-ΧΘ7 και αναζητήσει αυτό τον αριθμό στη Δι@ύγεια (https://diavgeia.gov.gr/search) θα διαπιστώσει το πρωτότυπο κείμενο, που φαίνεται από το πλαστό.

Καλή η πλάκα, αλλά καλύτερη η αλήθεια

 

Posted in Γενικά, Uncategorized | Leave a Comment »