Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα

Posted by koszig στο 18 Φεβρουαρίου 2019

Επειδή εμφανίζονται νέα πρόσωπα να υποβάλλουν υποψηφιότητες δια τις δημοτικές εκλογές καλό είναι να αρχίσουν από τώρα να ενημερώνονται.

Άρθρο 58
Αρμοδιότητες του δημάρχου
1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος:
α) Eκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
γ) Ορίζει τους αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της.

Άρθρο 59
Αντιδήμαρχοι
1. Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος.

Άρθρο 61
Υποχρεώσεις δημάρχου, αντιδημάρχου και μελών επιτροπών
1. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει:
α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος,
β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος,

Το άρθρο αυτό δεν έχει τροποποιηθεί με το νόμο 4555/2018 (Κλεισθένης Ι).

Αυτά για το νομικό πλαίσιο.

Στην ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ δημοσιεύονται κείμενα που αποστέλλονται από τις δημοτικές παρατάξεις. Ένα  από αυτά είναι και το παρακάτω.

Μερικές παρατηρήσεις.

Στις ανωτέρω φωτογραφίες  υπάρχει ένα ατόπημα (είναι ο ελάχιστα επιτρεπτός όρος) που μπορεί να χαρακτηρίσει στις ανωτέρω εικόνες, το σήμα του δήμου Αχαρνών και της παράταξης του δημάρχου.

Ο δήμαρχος θεωρεί ότι ο δήμος είναι ιδιοκτησία του, όταν συνεδριάζει η δική του πολιτική παράταξη στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και αναρτά τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο.

Φανταστείτε ο πρωθυπουργός να είχε συγκεντρώσει τους υποψήφιους βουλευτές στην αίθουσα συνεδριάσεων της Βουλής!!

    

Στην επικεφαλίδα στις επίμαχες εικόνες στο πάνω μέρος  έχει τη χρονολογία  2014 – 2019 η θητεία του δημάρχου και κάτω δύο από τα έργα του στο διάστημα αυτό. Το ένα από αυτά είναι η οδοποιία. Για το έργο αυτό έχει γίνει παλαιότερη ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Το έργο σύμφωνα με τους υπολογισμούς προϋπολογίστηκε στο ποσό των 1.100.000 €. Έγινε δημοπρασία και κατακυρώθηκε στο μειοδότη για το ποσό των 257.148,93 €

Σύμφωνα με το άρθρο 59 του νόμου 3852/2010 ο δήμαρχος αναθέτει  σε αντιδημάρχους συγκεκριμένο έργο.

6ΞΥ4ΩΨ8-37Μ Ορισμός αντιδημάρχων 2017

Για τα Τεχνικά έργα ανέθεσε:

Τον κ. ΠΟΛΥΜΕΝΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ καθ΄ ύλη Αντιδήμαρχο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
 ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Στο δήμο Αχαρνών έγιναν κάποια έργα και κάποια που είχε υποσχεθεί ο δήμαρχος και η παράταξή του δεν έγιναν. Ίσως υπήρξαν λόγοι πολιτικής, ίσως οικονομικοί λόγοι.

Τα αναφερόμενα έργα μήκους 3.3356 μέτρων υποσχέθηκε η Περιφέρεια Αττικής να τα χρηματοδοτήσει, Υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση.

Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδότησε δεκάδες δήμους με προϋπολογισθέντα ποσά 1.100.000 €, μεταξύ των οποίων και το δήμο Αχαρνών

 

Το προϋπολογισμένο ποσό των  1.100.000 € μετά τη δημοπρασία κατέληξε σε 257.148,93 €. 

Το έργο άρχισε, (κλικ εδώ). Στο έργο ο δήμαρχος  έκανε την τιμή να φωτογραφηθεί μαζί του  ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος τεχνικών Έργων Παναγιώτης Πολυμενέας.

Μετά από μερικούς μήνες ο δήμαρχος απέπεμψε τον  κ. Πολυμενέα, όπως είχε αποπέμψει και τον τότε αντιδήμαρχο Αναστάσιο Χίο.

Για τις αποπομπές σε επόμενη ανάρτηση.

Να επανέλθουμε στην αρχή της ανάρτησης. Ποιος έκανε το έργο της ανακατασκευής των οδών.; Ο δήμος Αχαρνών και η δημοτική παράταξη του δημάρχου ή οι Τεχνικές υπηρεσίες του δήμου με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο Παναγιώτη Πολυμενέα;

Τώρα που αποπέμφθηκε ο πρώην αντιδήμαρχος, ο νυν αντιδήμαρχος θα αποτελειώσει το έργο;

 

   

   

Αυτή είναι η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το έργο. Έμεινε υπόλοιπο  59.320,79 €. Αρκεί να πληρωθούν τα έργα;

Η οδός Παγκάλου τι γίνεται;

   

Αυτά μέχρι προχτές. Σήμερα μπήκαμε στις αποκριές. Είναι η εποχή των μασκαράδων.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Χάρης Δαμάσκος – Δελτίο Τύπου

Posted by koszig στο 2 Φεβρουαρίου 2019

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Οικονομική Επιτροπή 22-1-2018

Posted by koszig στο 22 Ιανουαρίου 2019

Έχουν γραφεί αρκετά για την Πλατεία Καράβου, (κλικ εδώ).

Τι έχει απομείνει;

Τα έργα «αναμόρφωσης» άρχισαν το Ιούλιο του έτους 2018. Έξη μήνες μετά αυτή είναι η εικόνα!!

Χρειάζεται η κατασκευή σιντριβανιού στην παλιά θέση. Τα πάντα είναι έτοιμα. Τι χρειάζεται τόσο καιρό που δεν προχωράει το έργο;

Αποδοχή δωρεάς της Εταιρείας << Αιγέας Α.Μ.Κ.Ε.>> του Αθανάσιου Μαρτίνου για την εγκατάσταση υποδαπέδιου  συστήματος σιντριβανιού στην Πλατεία Καράβου

Η οικονομική επιτροπή μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του δήμου Αθανάσιου Κατσιγιάννη θα κάνει αποδεκτή τη δωρεά. Πόσο είναι το κόστος που δεν μπορεί να το διαθέσει και έχει την ανάγκη δωρεάς;

Μετά από αυτό αξίζει μια θέση στο ψηφοδέλτιο του υποψηφίου περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη για την Περιφέρεια Αττικής.

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Χάθηκε το μέτρο!!

Posted by koszig στο 18 Ιανουαρίου 2019

Σήμερα Παρασκευή  18  Ιανουαρίου 2019, ανήμερα της εορτής του γενικού γραμματέα του δήμου Αθανάσιου Κατσιγιάννη (χρόνια του πολλά) ο δήμαρχος έδωσε εντολή να γίνει συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Μερικές παρατηρήσεις για την πρόσκληση.

Αναφέρει: πρόσκληση την ΈΚΤΑΚΤΗ (2η) συνεδρίαση.  Υπήρξε και ΈΚΤΑΚΤΗ (1η);

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού συμβουλίου:

3. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται:
 τουλάχιστον μία φορά το μήνα,
 όποτε το απαιτούν οι τοπικές υποθέσεις, καθώς και όταν υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις που δικαιολογούν την άμεση σύγκλισή του,

9. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να
αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το Συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των
θεμάτων.

Η αιτιολογία στην πρόσκληση για το κατεπείγον των θεμάτων:

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα επειδή υπάρχουν επείγοντα διοικητικά, οικονομικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως επίσης και θέματα άμεσης ανταπόκρισης του Δήμου στις απαιτήσεις Κοινοτικών Προγραμμάτων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Στα 57 θέματα της ημερήσιας διάταξης πριν δύο ημέρες δεν είχε αναφερθεί απαίτηση Κοινοτικών Προγραμμάτων και προβλήματα χρηματοδοτικών εργαλείων άμεσης προτεραιότητας.

Σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εκτός από τα δύο πρώτα θέματα τα υπόλοιπα είναι τα 57 της ημερήσιας διάταξης του προηγούμενου δημοτικού συμβουλίου. Στην ημερήσια διάταξη νέα είναι μόνο τα δύο πρώτα θέματα.

Ας δούμε το κατεπείγον των δύο πρώτων θεμάτων.

Πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης

Το πρώτο θέμα στις 14/1/2019 με έγγραφο στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου ζητήθηκε να συζητηθεί χωρίς αναφορά για εξαιρετικά επείγον θέμα που υπήρχαν καθοριστικές ημερομηνίες στις προσεχείς ημέρες.

Στο ανωτέρω έγγραφο αναφέρεται:

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  στη συνεδρίασή της, στις 20-12-2018 λαμβάνοντας υπόψη της, τον αριθμό των μαθητών, τον αριθμό των τμημάτων, των αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολείων του Δήμου μας, πρότεινε ομόφωνα το χρηματικό ποσό των 220.839,52 € της επιχορήγησης,  να κατανεμηθεί ισόποσα (50%-50%) στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την  κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων και συγκεκριμένα

Στις 21/12/2018 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο. Δε ζητήθηκε να συζητηθεί το ανωτέρω πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως έκτακτο θέμα.

Δηλαδή αν προγραμματιζόταν δημοτικό συμβούλιο με πρόσκληση την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 και ημέρα συνεδρίασης τη Δευτέρα 21/1/2019 θα υπήρχε πρόβλημα; Ο κόσμος θα χαθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο;

Το πρόβλημα με την χαρακτηριζόμενη ως 2η σημερινή συνεδρίαση, που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, θα μπορούσε να θεωρηθεί η επόμενη συνεδρίαση της Τρίτης, αφού θα μπορούσε να ανακοινωθεί πρόσκληση για αυτή σήμερα. ως τρίτη συνεδρίαση που θα γίνει με απαρτία 15 παρόντων δημοτικών συμβούλων αντί για 23 παρόντες που απαιτείται για όλες τις συνεδριάσεις.

Αυτό το κόλπο είχε γίνει και για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 21/12/2018.

 

 

Η συνέχεια σε λίγες ώρες

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Δημοτικό συμβούλιο 15-1-2019

Posted by koszig στο 16 Ιανουαρίου 2019

Χάσαμε και το κομμάτι της Βασιλόπιτας!!

 

Ο λόγος ήταν ότι δεν υπήρξε απαρτία για να αρχίσει τος εργασίες του το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αχαρνών. 16 Παρόντες σε σύνολο 45 δημοτικών συμβούλων.

Ώρα 19:20. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου χτυπάει το κουδούνι και καλεί τους δημοτικούς συμβούλους να καταλάβουν τις θέσεις τους.

Εισέρχεται ο δήμαρχος. Στις θέσεις των δημοτικών συμβούλων της συμπολίτευσης, αυτοί που παραμένουν. Ηλίας Ζητούνης, Κωνσταντίνος Σασαρίδης, Θεόδωρος Συρινίδης, Δημήτριος Γιανακόπουλος, Πολύκαρπος Παπαδόπουλος, όλοι αντιδήμαρχοι με αντιμισθία.

Στην απέναντι πλευρά: Παναγιώτης Γρηγοριάδης, Παναγιώτης Κοσμίδης, Γεώργιος Γιαμαρέλος,  Αναστάσιος Κατάρας, Μιχάλης Βρεττός, Χαράλαμπος Ορφανίδης, Σωτήρης Ντούρος, Νικόλαος Ξαγοράρης, Σοφία Χριστοπούλου, Οδυσσέας Καμπόλης.

Σύνολο 16. Αργότερα μέχρι τις 19:35, κατόπιν εορτής εμφανίστηκε η  Γεωργία Ευθυμιάδου- Τουμανίδου, ο Θεόφιλος Αφουξενίδης, η Όλγα Ποιμενίδου λίγο αργότερα  ο Γεώργιος Σταύρου. Δικαιολογημένος απών ο Αντώνιος Παλιούρας.

Η εικόνα που παρουσιάστηκε έδινε την εντύπωση ότι είναι μεθοδευμένη αυτή η τακτική για να γίνουν δύο τακτικές συνεδριάσεις χωρίς απαρτία και η τρίτη τακτική να γίνει με μειωμένη απαρτία με παρουσία του 1/3 των δημοτικών συμβούλων, δηλαδή με 15 παρόντες.

Δε συζητήθηκε η αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ), που έπρεπε να ψηφιστεί  τον Σεπτέμβριο του έτους 2018, ο προϋπολογισμός  της ΔΗΦΑ, οι ισολογισμοί της ΔΗΦΑ για τα έτη 2011. 2012, 2013, 2014, 2015, η παραίτηση του προέδρου της ΔΗΦΑ και ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΦΑ.

Ένα σημαντικό θέμα συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 ήταν :

18 Λήψη απόφασης για την επέκταση του υφιστάμενου (Νέου)Κοιμητηρίου του Δήμου Αχαρνών.

Υποτίθεται ότι για τη συζήτηση και λήψη απόφασης ενός τόσο σημαντικού θέματος ήταν η ύπαρξη σχετικής εισήγησης. Όμως:

 

Στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου ημερομηνία σύγκλησης της επιτροπής φαίνεται η 12/1/2019 αντί 15/1/2019. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εισήγηση και απόφαση της εκτελεστικής που έγινε τελικά χτες.

Πως είναι δυνατόν να γινόταν σοβαρή συζήτηση για το  θέμα αυτό στο δημοτικό συμβούλιο όταν δεν υπήρχε εισήγηση και απόφαση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Τελικά ένα είναι το συμπέρασμα. Ο τρόπος που οργανώθηκε το δημοτικό συμβούλιο ήταν να αναβληθεί. Με την ίδια μέθοδο ενδεχομένως θα γίνει και  το δεύτερο δημοτικό συμβούλιο, για να πάμε στο τρίτο μετά μια εβδομάδα. Αλλά τότε θα ψάχνει η δημοτική Αργή να βρει δημοτικούς συμβούλους να «περάσει» μερικά θέματα..

Για να δούμε τι  θα φέρει αυτός ο μήνας

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Μη σου λάχει.

Posted by koszig στο 15 Ιανουαρίου 2019

Πολωνία: Υπέκυψε στα τραύματά του ο δήμαρχος του Γκντανσκ που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι

Πολωνία: Υπέκυψε στα τραύματά του ο δήμαρχος του Γκντανσκ που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι
Πηγή: Agencja Gazeta/Jan Rusek via REUTERS

Υπέκυψε στα τραύματά του ο δήμαρχος της πολωνικής πόλης Γκντανσκ, Πάβελ Αντάμοβιτς, ο οποίος δέχτηκε το βράδυ της Κυριακής επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικής εκδήλωσης.

Διαβάστε επίσης

Ο Αντάμοβιτς υποβλήθηκε σε χειρουργείο που διήρκησε πέντε ώρες και από χθες βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη, ωστόσο η κατάστασή του ήταν πολύ σοβαρή και τα προγνωστικά για την επιβίωσή του πολύ αβέβαια.

Ο 53χρονος δήμαρχος έχασε τεράστια ποσότητα αίματος, πράγμα που προκάλεσε υποξαιμία.

Σε μια ένδειξη αλληλεγγύης, εκατοντάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν νωρίτερα στην έκκληση για δωρεά αίματος.

Ο Πάβελ Αντάμοβιτς, δήμαρχος του Γκντασνκ από το 1998, δέχθηκε την επίθεση χθες το βράδυ κατά την διάρκεια εκδήλωσης για την συγκέντρωση πόρων υπέρ οργάνωσης που χρηματοδοτεί την αγορά ιατρικού εξοπλισμού παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων, καθώς βρισκόταν στο βήμα.

Ο δράστης της επίθεσης είναι ένας άνδρας 27 ετών, που βγήκε από την φυλακή αφού εξέτισε πενταετή ποινή φυλάκισης καταδικασμένος για ένοπλες επιθέσεις κατά τραπεζών στην πόλη.

Ο 27χρονος άνδρας όρμησε στο βήμα, και αφού μαχαίρωσε επανειλημμένως τον δήμαρχο, άρπαξε το μικρόφωνο και δήλωσε ότι μπήκε στην φυλακή ενώ ήταν αθώος από την προηγούμενη κεντρώα κυβέρνηση της Πλατφόρμας των Πολιτών και ότι βασανίσθηκε.

«Γι΄αυτό πεθαίνει ο Αντάμοβιτς», πρόσθεσε. Όμως σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα κίνητρα του δράστη, του Στέφαν Β. ήταν μάλλον προσωπικά, παρά πολιτικά. Κατά την διάρκεια της παραμονής του στην φυλακή η ψυχική του υγεία επιδεινώθηκε σημαντικά.

Αυτά είναι τα προβλήματα που έχει η πολιτική. Στην Ελλάδα τα εγκλήματα για πολιτικούς λόγους ευτυχώς σταμάτησαν με το τέλος της 17 Νοέμβρη.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Η ξεφτίλα!!

Posted by koszig στο 10 Ιανουαρίου 2019

January 10, 2019

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός και Επικεφαλής της παράταξης ΑχαρΝαι – Ενεργοί Πολίτες προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η Δημοτική Ομάδα ΑχαρΝαι – Ενεργοί Πολίτες σε ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10/01/2019 ομόφωνα αποφάσισε την επανένταξη στους κόλπους της του Δημοτικού Συμβούλου κ. Αναστάσιου Χίου.
Ομοίως την διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γιώργου Δασκαλάκη.»

Αυτή είναι η πολιτική, αν δεν είναι πρωταπριλιάτικο ψέμα!!

Συνήθως κάθε «πολιτικός» προσδιορίζει την τοποθέτησή του  με κάποια κριτήρια. Κάποιοι αντιδήμαρχοι παραμένουν στη θέση τους γιατί έχουν ανάγκη από τα 1.500 €. Ο κ. Χίος δεν έχει ανάγκη τα 1.500 € από τη θέση του αντιδημάρχου διοίκησης  που μάλλον τον προσδιορίζει ο δήμαρχος, Μια δημαρχιακή «καρέκλα» που είχε καθίσει ο κ. Χίος δεν προσθέτει τίποτα παραπάνω στο βιογραφικό του, αφού το μέγιστο που μπορεί να  καθίσει  είναι 8 μήνες, όσο είναι η διάρκεια της δημοτικής Αρχής.  Οικονομικές «υποθέσεις» που μπορεί να διαχειριστεί από αυτή την αντιδημαρχία δεν υπάρχουν.

Μερικούς μήνες πριν, όταν άρχισαν να σχηματίζονται οι δημοτικές παρατάξεις, ξεκίνησε  να συμμετέχει στην παράταξη με υποψήφιο δήμαρχο το Σπύρο Βρεττό. Μετά αποχώρησε και προσπάθησε να δημιουργήσει δική του δημοτική παράταξη. Στη συνέχεια προσπάθησε να συγχωνευτούν η παράταξή του  με την παράταξη του Πέτρου Βαρελά. Πριν μερικές ημέρες σε ταβέρνα συνομιλούσε με τον Παναγιώτη Γρηγοριάδη.

Τι συμβαίνει;

μαγική σφαίρα

Να ρωτήσουμε τι βλέπει ο μάγος.

Βλέπω να έρχεται  μια αργία 6 μηνών για το δήμαρχο με το γνωστό πρόβλημα με τις επιταγές και το ταξίδι στην Κίνα, που δεν πήγε ο δήμαρχος αλλά ο δήμος κατέβαλε στην εταιρεία ταξιδίων τα έξοδα του ταξιδίου.

Αν γίνει αυτό τότε ο δήμος πρέπει να ορίσει αντικαταστάτη του δημάρχου από τη δημοτική ομάδα.

Για τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνο Ρούσσα εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη για παράβαση καθήκοντος σχετικά με την έλλειψη απομαγνητοφωνημένων πρακτικών.

Αν έρθουν οι αργίες στο Γιάννη και τον Κώστα ποιον θα υποδείκνυε ο Γιάννης για δήμαρχο  από αυτούς;

Αυτοί που θα  είναι υποψήφια με τη  δημοτική παράταξη  που θα έχει  υποψήφιο δήμαρχο την Ιωάννη Κασσαβό και μέλος της παράταξης τον Αναστάσιο Χίο;

Λέτε να βλέπει σωστά ο μάγος;

Μετά την επάνοδο του κ. Χίου και την επαναφορά του στη θέση του αντιδημάρχου διοίκησης έγινε πρόταση στην Λουϊζα Κοσμίδου να αναλάβει πρόεδρος στη ΔΗΦΑ. Θα δεχτεί;

Αυτοί είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι, όσοι δεν αποχωρήσουν προσεχώς, που θα διοικούν το δήμο του επόμενους 8 μήνες.

Αυτοί είναι που «έφτυναν» τον κ. Χίο και σήμερα αποφάσισαν να επιστρέψει και να πάρει θέση αντιδημάρχου.

Αυτοί θα είναι, όσοι δε φύγουν, εκείνοι που θα ζητήσουν από τους δημότες των Αχαρνών να τους ψηφίσουν, με υποψήφιο δήμαρχο τον Ιωάννη Κασσαβό.

Όσο για τον Αναστάσιο Χίο, πολλοί θα πουν:

Αντίο για πάντα!!

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Προβλήματα Παχυσαρκίας

Posted by koszig στο 10 Δεκεμβρίου 2018

Έγινε η προγραμματισμένη παρουσίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αχαρνών από την Αντικαρκινική Αχαρνών και Φυλής με θέμα:

» Σοβαρή Παχυσαρκία »

    

Παρουσίαση

 

Παρουσίαση βιβλίου της Τασούλας Παμουκτσόγλου

Τα έσοδα του βιβλίου προσφέρονται ως συνδρομή της συγγραφέως στην Αντικαρκινική Εταιρεία Αχαρνών και Φυλής.

 

Ακολούθησε το κύριο μέρος της εκδήλωσης

 

 

 

 

Συμπληρωματικά στοιχεία.

 

Μουσικό Πρόγραμμα

 

Στην είσοδο του χώρου που οδηγεί στην αίθουσα παρουσιάσεων υπήρξε έκθεση αγιογραφίας της ζωγράφου

    

   

   

Η Αντικαρκινική Αχαρνών και Φυλής εύχεται καλά Χριστούγεννα 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Βαδίζοντας προς τις εκλογές

Posted by koszig στο 7 Νοεμβρίου 2018

Για το δήμο  ισχύουν  αρκετοί νόμοι ο νόμος 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), ο νόμος 3852/2010 («Καλλικράτης«) και μεταξύ αυτών μια σειρά νόμων που τροποποιούσαν βασικές ή μη διατάξεις των νόμων αυτών. Τελικά ήρθε ο νόμος  4555/2018 «Κλεισθένης Ι» που δε μπορεί να είναι ο τελικός νόμος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αφού ετοιμάζονται τροποποιητικές διορθώσεις.

Ας δούμε τα βασικά σημεία που θα ισχύουν για τις δημοτικές εκλογές, που θα πρέπει να ΄γνωρίζουν όσοι θα μπουν στο εκλογικό παιχνίδι.

Ο δήμος Αχαρνών μετά τη συνένωση του δήμου Αχαρνών με το δήμο Θρακομακεδόνων αποτελείται από δύο εδαφικές ενότητας τη Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών  και τη Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων. Με το νέο νόμο  ο δήμος Αχαρνών θα έχει την Κοινότητα Αχαρνών και την Κοινότητα Θρακομακεδόνων

Μεταδημότευση

Προκειμένου να γίνει μεταδημότευση για τις δημοτικές εκλογές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Δ.Κ., όπως ισχύουν, για την υποβολή υποψηφιότητας στους νέους δήμους που προκύπτουν από συνένωση δήμων και κοινοτήτων, η εγγραφή γίνεται στα δημοτολόγια του δήμου που ορίζεται ως έδρα του νέου δήμου. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από την πρώτη (1η) Απριλίου του έτους διενέργειας των εκλογών μέχρι την προηγούμενη ημέρα της επίδοσης ή της παράδοσης στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών.

Εκλογές

Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών.
γ) Η εγκατάσταση των νέων αρχών θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023 και λογίζεται πλήρης για όλες τις συνέπειες.
δ) Η εκλογή προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών διενεργείται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάρτιο κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 64 του ν. 3852/2010

Δε μπορούν να είναι Υποψήφιοι,

Για τις εκλογές τα βασικά σημεία για τους υποψηφίους ισχύουν, Τα ειδικότερα για τις δημοτικές εκλογές που αναφέρονται στις περιπτώσεις που δε μπορούν να είναι υποψήφιοι :

β) Ο Δημοτικός και Περιφερειακός Διαμεσολαβητής, εφόσον η χωρική του αρμοδιότητα αφορά ή καταλαμβάνει το δήμο για τον οποίο θέτει υποψηφιότητα, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.

δ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα, στους δήμους στη χωρική περιφέρεια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητά τους,
μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.

στ) Όποιοι συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως.

2. Επιπλέον των οριζόμενων στην παράγραφο 1, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι ή πρόεδροι ή σύμβουλοι κοινότητας:
α) Γενικοί γραμματείς δήμων και δικηγόροι με έμμισθη εντολή των δήμων, στους δήμους στους οποίους υπηρέτησαν κατά την προηγούμενη των εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο.

Υποψηφιότητες – Κατάρτιση συνδυασμών
1. Η εκλογή του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:
α) Τον υποψήφιο δήμαρχο και
β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ανά εκλογική περιφέρεια,

Ψηφοδέλτια

Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει ο επικεφαλής του.
Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:
α) Το όνομα, καθώς και το έμβλημα του συνδυασμού, εφόσον αυτό υπάρχει.
β) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου δημάρχου. Αν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος δήμαρχος.
γ) Ακολουθεί η ονομασία της εκλογικής περιφέρειας και αναγράφεται με αλφαβητική σειρά το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων αυτής. Οι εκλογικές περιφέρειες αναγράφονται με την αλφαβητική σειρά της ονομασίας τους.

Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.
Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού.

Σε αριθμό 45 δημοτικών συμβούλων οι υποψήφιου πρέπει σε κάθε συνδυασμό πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 ή το πολύ 59.

Ο αριθμός των υποψηφίων στην εκλογική περιφέρεια Θρακομακεδόνων προκύπτει από το συνολικό πληθυσμό του δήμου Αχαρνών  74.889 κάτοικοι και τον πληθυσμό των Θρακομακεδόνων 4.332  κάτοικοι. Το εκλογικό μέτρο  είναι: 74.889/45= 1664,2. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της εκλογικής περιφέρειας Θρακομακεδόνων 4332/1664,2 = 2,6 δηλαδή θα είναι 3.

Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται λιγότεροι από πέντε (5) σύμβουλοι ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί έως ακόμη έναν (1).

Επομένως ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων στην εκλογική περιφέρεια Θρακομακεδόνων μπορεί να είναι 4. Το 40% πρέπει να είναι γυναίκες, δηλαδή 2.

Ο αριθμός των υποψηφίων στην εκλογική περιφέρεια Αχαρνών που έχει 70.554 κατοίκους υπολογίζεται 70.554/1664,2 = 42,4. λόγω της αύξησης στην εκλογική περιφέρεια Θρακομακεδόνων των υπολογιζομένων υποψηφίων κατά 1, ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων στην εκλογική περιφέρεια Αχαρνών θα είναι 41.

Επομένως ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων στην εκλογική περιφέρεια Αχαρνών μπορεί να είναι 41. Το 40% πρέπει να είναι γυναίκες, δηλαδή να αριθμούν 16 έως 22.

Αν η δήλωση του συνδυασμού δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία α) – γ), το ελάχιστο όριο των  υποψηφίων δημοτικών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια, από τους οποίους το 40% είναι γυναίκες και δεν υπάρχουν υποψήφιοι για τις εκλογικές περιφέρειες Αχαρνών και Θρακομακεδόνων τότε η δήλωση είναι απαράδεκτη.

 

Κοινότητες – Όργανα διοίκησης κοινοτήτων
1. Όργανα των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είναι:
α) Το συμβούλιο της κοινότητας.
β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας.
2. Το συμβούλιο της κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους, από επτά (7) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους, από έντεκα (11) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους και από δεκαπέντε (15) μέλη
σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους.

Στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων  τα μέλη της κοινότητας είναι 7 και στην Κοινότητα Αχαρνών 15.

Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων – Υποψηφιότητες, κατάρτιση συνδυασμών
1. Η εκλογή των συμβούλων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

5. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%).

Υποψήφιοι Κοινοτήτων; Κοινότητα Θρακομακεδόνων 7 έως 9, Κοινότητα Αχαρνών 15 – 20.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να κατατεθούν συνδυασμοί με το ίδιο όνομα και έμβλημα σε περισσότερες της μίας κοινότητες του ίδιου δήμου, εφόσον
αυτό ταυτίζεται με το όνομα και το έμβλημα συνδυασμού υποψηφίου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων του ίδιου δήμου. Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση της παραγράφου 4 υποβάλλεται υποχρεωτικά, για όλους τους συνδυασμούς του προηγούμενου εδαφίου, από τον υποψήφιο δήμαρχο επικεφαλής του συνδυασμού. H ακύρωση του συνδυασμού σε μία ή περισσότερες κοινότητες δεν επιφέρει ακυρότητα ολόκληρου του συνδυασμού.

Σταυροδοσία εκλογικών περιφερειών.

Κατά την ψηφοφορία  όταν υπάρχουν στο δήμο δύο εδαφικές περιφέρειες (Αχαρνών και Θρακομακεδόνων) στα εκλογικά τμήματα Αχαρνών οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν  μέχρι τρεις σταυρούς  και ένα στο ψηφοδέλτιο των Θρακομακεδόνων, αντίθετα οι ψηφοφόροι των Θρακομακεδόνων μπορούν να βάλουν μέχρι τρεις σταυρούς στο ψηφοδέλτιο των Θρακομακεδόνων και ένα σταυρό στο ψηφοδέλτιο των Αχαρνών.

Στις κοινότητες οι σταυρού προτίμησης  μπορεί να είναι μέχρι 2

Κατά την ψηφοφορία για τις δημοτικές εκλογές και για την εκλογή συμβούλων ή προέδρων κοινότητας, χρησιμοποιούνται διαφορετικές κάλπες, που φέρουν κατάλληλο διακριτικό γνώρισμα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται το διακριτικό γνώρισμα, το μέγεθος, το σχήμα της κάλπης που χρησιμοποιείται στις δημοτικές εκλογές και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.»

 

Αυτά για προετοιμασία μέχρι τις κάλπες

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Υπάρχουν υπεύθυνοι δημοτικοί σύμβουλοι;

Posted by koszig στο 4 Νοεμβρίου 2018

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δημοσιεύονται αποφάσεις που ξεπερνούν τα όρια της νομιμότητας.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 16/10/2018 θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

35 «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ)»

Όπως και αναφέρεται και στο θέμα πρόκειται για κανονισμό λειτουργίας, είναι δηλαδή κανονιστική διάταξη.

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε στις 25/10/2018 η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

ΩΓ13ΩΨ8-Υ71 Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Αχαρνών 

Ο Κανονισμός λειτουργίας είναι  Κανονιστική διοικητική πράξη με τις οποίες τίθενται γενικοί και απρόσωποι κανόνες δικαίου.

Οι κανονιστικές πράξεις της διοίκηση γίνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του διοικητικού οργάνου που εκδίδει την απόφαση.

Η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου είναι 23 θετικές ψήφοι.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακύρωσε δύο κανονιστικές αποφάσεις,[(7Ν2ΠΟΡ1Κ-6ΓΣ Κανονισμός κοινοχρήστων χώρων), ( 62ΠΦΟΡ1Κ-62Ο Κανονισμός Υπαίθριας Διαφήμισης)], μετά από αναφορά Ενεργού Πολίτη, γιατί στην ψήφιση των προτάσεων δεν ψηφίστηκαν με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Στην ανωτέρω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου  φέρονται 22 δημοτικοί σύμβουλοι παρόντες.

Ένας νοήμων πρόεδρος ή προεδρεύων του δημοτικού συμβουλίου θα έπρεπε να αναβάλει τη συζήτηση του θέματος. Αντίθετα φέρεται να έγινε συζήτηση του θέματος και μάλιστα η απόφαση φέρεται να ελήφθη ομόφωνα.

 

Αν μετρήσετε τους παρόντες δημοτικούς συμβούλου θα δείτε ότι είναι  16.

Υποτίθεται ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, που αύριο θέλουν να καταλάβουν αυτοδιοικητικές θέσεις,  θα έχουν γνώση των νόμων και θα παρακολουθούν τις αναρτήσεις στη Δι@ύγεια, αφού αποχώρησαν από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 16/10/2018.

Οφείλουν να απευθυνθούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να ζητήσουν την ακύρωση της απόφασης.

Για να τους διευκολύνω αυτό είναι ένα σχέδιο αναφοράς.

Αναφορά για την απόφαση 220

Υπάρχει κανένας δημοτικός σύμβουλος να βάλει την υπογραφή του;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Uncategorized | Leave a Comment »