Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Έγινε και αυτό!!

Posted by koszig στο 31 Ιουλίου 2017

Σοκ με Αστυνομικό στο Μενίδι – Τρυπήθηκε από σύριγγα οροθετικού τοξικομανή

Όπως γράφει το bloko.gr στις 24 Ιουλίου δύο αστυνομικοί της Ασφάλειας έκαναν έλεγχο σε δύο, τοξικοεξαρτημένα άτομα κοντά στον σταθμό του τρένου στο Μενίδι. Ένας από τους δύο το έβαλε στα πόδια ενώ οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον δεύτερο.

Όμως, ο φίλος του επέστρεψε και ακολούθησε μικροσυμπλοκή κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί προσπάθησαν να του βάλουν χειροπέδες.

Εκείνη τη στιγμή η σύριγγα που βρισκόταν στο τσαντάκι του, τρύπησε έναν από τους δύο αστυνομικούς.

Οι δύο δράστες συνελήφθησαν αλλά ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς όπως διαπιστώθηκε ο νεαρός που είχε την σύριγγα είναι οροθετικός.

Ο αστυνομικός αναμένεται να υποβληθεί σε νέες εξετάσεις σε περίπου 30 ημέρες.

 

Μη σου λάχει…

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ήτανε μια, ήτανε δυό ακυρώσεις διαγωνισμού;

Posted by koszig στο 26 Ιουλίου 2017

Αυτό είναι ένα μέρος της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της 24/7/2017.

 

Αφορά στην επανάληψη τη δημοπρασίας για την εκμίσθωση καφέ – εστιατορίου στην πλατεία Θρακομακεδόνων.

Για το θέμα αυτό έχουν γίνει σχετικές αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Ο δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Βρεττός ζήτησε τα πρακτικά κατακύρωσης της πρώτης δημοπρασίας και της επαναληπτικής δημοπρασίας και ζήτησε να μάθει ποιος υπάλληλος έχει υπογράψει τις αναρτήσεις της διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων. Όπως φαίνεται στο ανωτέρω βίντεο ο δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε στην  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής  να δώσει ότι αντίγραφα του φακέλου ζητηθούν και ο δήμαρχος είπε: » Θα σας τα δώσω και ιδιοχείρως». Τελικά κανένα από τα έγγραφα που ζήτησε ο κ. Βρεττός δε δόθηκε!!

Τελικά αποφασίστηκε:

Ψ4ΛΤΩΨ8-ΔΔΘ Οικ. Επιτροπή. Επικύρωση του µε αρ. πρωτ. 46366_19-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας  Δημοπρασιών

Ας δούμε τι γράφει  αυτή η απόφαση:

 

Ένα μεγάλο όφελος για το δήμο Αχαρνών  προέκυψε με την επαναληπτική δημοπρασία, ενώ στην πρώτη δημοπρασία το τίμημα ήταν 3.500 € με την επαναληπτική διαδικασία αυξήθηκε στο ποσό των 3.510 € !! Αυτή είναι μια επιτυχία της δημοτικής Αρχής. Αν δεν είχε ακυρωθεί με ενέργειές μου ο πρώτος διαγωνισμός οι απώλειες του δήμου Αχαρνών από την εκμίσθωση θα ήταν 10 € το μήνα!!

Στην ανωτέρω απόφαση αναφέρεται:

Ο Πρόεδρος επίσης θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής :

7. Αποδεικτικά ανάρτησης : της με αρ. 471/5-7-2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  καθώς και της Περιληπτικής Διακήρυξης.

Σύμφωνα με την 471 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής:

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ TΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση  στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου Αχαρνών (Πίνακα Ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα) δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας, συντασσομένου αποδεικτικού δύο μαρτύρων. Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα που εκδίδεται στο Δήμο Αχαρνών και σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

Το παρών μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Μιχάλης Βρεττός ζήτησε να δει και να του χορηγήσουν αντίγραφα των αποδεικτικών ανάρτησης. Δεν αναφέρθηκαν καν τα ονόματα των υπαλλήλων που υπογράφουν το πρακτικό ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου Αχαρνών.

8. Την εισήγηση με ημερομηνία 20/07/2017 του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου & Απαλλοτριώσεων για Επικύρωση ή μη του Πρακτικού Διενέργειας Δημοπρασιών και Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.

Για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους  δε φέρεται η εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου & Απαλλοτριώσεων να είναι πρωτοκολλημένη.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη:

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Αχαρνών που βρίσκονται Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19η Ιουλίου 2017 ημέρα  Τετάρτη και ώρες  από 10.00 έως 13.00 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αχαρνών .

Οι φάκελοι της δημοπρασίας με τις αιτήσεις – δηλώσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ,  θα κατατίθενται μέχρι την 13.00 ώρα και κατόπιν θα ανοιχτούν ενώπιον όλων στην ίδια συνεδρίαση και θα ανακηρυχθούν οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στην ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία, που θα ακολουθήσει.

Στην  διακήρυξη  που δημοσιεύτηκε  στο ΑΧΑΡΝΟΡΑΜΑ press:

Η Αθανασία Μπαλή είναι υπάλληλος της Νομικής Υπηρεσίας και γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής δεν έχει καμία σχέση με το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου & Απαλλοτριώσεων  που είναι στο άλλο κτίριο του δημαρχείου. Το γραφείο της κας. Μπαλή είναι σχεδόν δίπλα από το γραφείο του δημάρχου.

Το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου & Απαλλοτριώσεων στεγάζεται στο άλλο κτίριο και δε γνώριζαν κάτι σχετικό με τη δημοπρασία.

Στο Δημοτικό Κατάστημα του δήμου Αχαρνών, στον προθάλαμο του γραφείου του δημάρχου,  λίγο πριν τις 10:00, εμφανίστηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αντώνιος Παλιούρας  και Γεώργιος Δασκαλάκη φερόμενοι ως μέλη  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Άσχετο: Την ίδια ώρα κάποιος κύριος ακολουθούμενος από δύο κυρίες  απομακρυνόταν από το χώρο του δημαρχείου. Πιθανόν να είναι αδέλφια.

 

Τελικά μια φωνή ακούστηκε στο τέλος  τη συζήτησης με ερώτηση για τη νομιμότητα της επιτροπής διαγωνισμού, αλλά ο δήμαρχος την αγνόησε.

Μια συμπληρωματική αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  για ακύρωση και της δεύτερης κατακύρωσης του διαγωνισμού, ένας από τους λόγους ακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η μη νόμιμη σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού, θα κάνει το δήμαρχο να δίνει σημασία στις φωνές που ακούγονται.

 

Θα πάμε για επόμενη επανάληψη δημοπρασίας;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Uncategorized | Leave a Comment »

Η συντομότερη σε διάρκεια Οικονομική Επιτροπή

Posted by koszig στο 16 Ιουλίου 2017

Γιατί έγινε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής;

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα διότι σύμφωνα με την Εγκύκλιο 11 (αρ.πρωτ.  ΔΝΣγ/οικ44038/ΦΝ466/19-06-2017) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων (ΦΕΚ 1746Β/19-05-17), εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων από την 15η Ιουλίου 2017.

Ποια ήταν τα έκτακτα θέματα;

Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες

1  Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

2  Ψήφιση πίστωσης ποσού 200.000,00€ για το 2017 για τη δημοπράτηση του νέου έργου: «Συντήρηση και κατασκευή οδών του Δήμου Αχαρνών» συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000,00€

3  Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών

4  Ψήφιση πίστωσης ποσού 190.000,00€ για το 2017 για τη δημοπράτηση του νέου έργου: «Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών» συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00€.

 

Η απόφαση για το πρώτο θέμα:

ΩΟ08ΩΨ8-950 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
αφού έλαβε υπόψη το θέμα, τις διατάξεις του Ν.3463/06 , του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) & του Ν.4412/2016 καθώς και την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου, μετά από διαλογική συζήτηση και σύσκεψη,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Α) Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» η περιληπτική διακήρυξη του οποίου φαίνεται συνημμένα.
Β) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον κ. Δήμαρχο.

Κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος που κράτησε   0,5  λεπτά έγινε διαλογική συζήτηση και σύσκεψη; Αναγνώστηκε η περιληπτική διακήρυξη του έργου; Το συνημμένο  έγγραφο δημοσιεύτηκε  στην απόφαση; Θα μπορεί κάποιος αν δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία να προσθέτει ή να αφαιρεί οδούς που είναι  για συντήρηση;

Αυτά τα στοιχεία μπορεί να τα έχει η απούσα αντιπολίτευση;

Τα γνώριζαν τα μέλη που ψήφισαν αυτή την απόφαση;

Έτσι κρίνεται το μέλλον των Αχαρνών για τις υποδομές και τα έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής.

Διάρκεια της συνεδρίασης 3:13 λεπτά !!!

Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κώστας Ρούσσας που ξεπέταξε  66 θέματα σε 30 λεπτά!!

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Εορτή Ιερού Ναού Παμμέγιστων Ταξιαρχών Χαραυγής Δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 10 Ιουλίου 2017

Posted in Γενικά, Uncategorized | Leave a Comment »

Τρισάγιο στη μνήμη εκτελεσθέντων από τους Γερμανούς το έτος 1944

Posted by koszig στο 9 Ιουλίου 2017

Σήμερα Κυριακή 9 Ιουλίου 2017 έγινε το τρισάγιο για τους εκτελεσθέντες υπό των Γερμανών το έτος 1944  Μενιδιατών, Χασιωτών και Σαρακατσάνων  στην Πάρνηθα.

Το τρισάγιο έγινε στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στην Πάρνηθα.

     

    

    

    

 

Οι ομιλίες

 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους , από τους φορείς που οργάνωσαν την εκδήλωση (ΙΛΕΑ, Ορειβατικός Σύλλογος Αχαρνών, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Αχαρνών, Φιλότεχνη λέσχη Αχαρνών), από την Περιφέρεια Αττικής η Ιωάννα Τσούπρα,ο αντιδήμαρχος του δήμου Αχαρνών Γεώργιος Σταύρου, ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ Γιώργος Δασκαλάκης, ο πρόεδρος της ΑΡΩΓΗΣ Νίκος Γκασούκας, ο δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Βρεττός, ο αντιδήμαρχος του δήμου Φυλής Σπύρος Μπρέμπος και ο γενικός γραμματέας του ίδιου δήμου Αργύρης Αργυρόπουλος, ο συγγραφέας Δημήτρης Γιώτας και συγγενείς των εκτελεσθέντων.

    

    

Τους παρισταμένους υποδέχτηκαν  τα ελάφια της Πάρνηθας

 

Αιωνία η μνήμη τους.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Η οικονομική επιτροπή του δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 5 Ιουλίου 2017

Κάπου μερικοί έχουν ξεφύγοι!!

Χτες το πρωί συνάντησα τον δημοτικό  σύμβουλο και μέλος της οικονομικής επιτροπής  Μιχάλη Βρεττό. Μου είπε ότι ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά από τη γραμματέα της οικονομικής επιτροπής  κα. Μπαλή ότι  σήμερα Τρίτη έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής. Λόγω υποχρέωσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δεν ήταν δυνατόν να παρευρεθώ, με τη δημοσιογραφική ιδιότητα, στη συνεδρίαση.

Σήμερα αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια

Ρώτησα  τον κ. Μιχάλη Βρεττό αν έγινε η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής την Τρίτη 4 Ιουνίου. Μου απάντησε ότι πριν λίγο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την γραμματέα της οικονομικής επιτροπής Αθανασία Μπαλή και τον ενημέρωσε ότι μόλις είχε τελειώσει η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που δεν έγινε χτες αλλά σήμερα!!

Σε ερώτηση για το θέμα του δημοσιογράφου του απάντησε ότι συζητήθηκε ως έκτακτο θέμα και αποφασίστηκε η πρόσληψή του!!

 

Για πολλούς  λόγους  οι αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής δεν είναι νόμιμες.

Απορίας άξιο είναι ότι η ιστοσελίδα του δήμου είναι εκτός

 

αλλά αναρτώνται επιλεκτικά στη Δι@ύγεια αποφάσεις, ενώ δεν έχουν αναρτηθεί αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου της 28 Ιουνίου 2017.

 

Το γραφείο τύπου του δήμου Αχαρνών δεν ενημερώνει τους δημοσιογράφους για τις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης του δήμου, όπως η οικονομική επιτροπή.

 

Δήμος Αχαρνών. Δημοτική Αρχή πρότυπο νομιμότητας !!

Υπάρχει απάντηση ή σχολιασμός;

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ – Οι συλλήψεις

Posted by koszig στο 5 Ιουλίου 2017

Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017. Ώρα 7:45, στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ.

Ήταν όλοι εκεί,  Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής,  Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, οι Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.), Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) καθώς και τις τοπικές αστυνομικές Υπηρεσίες, υπό το συντονισμό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Αποτέλεσμα:

Αστυνομική επιχείρηση στο πρώην στρατόπεδο «Καποτά »:

Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του πρώην στρατοπέδου «Καποτά», στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν (24) άτομα και πραγματοποιήθηκαν έρευνες στους χώρους του πρώην στρατοπέδου καθώς και σε (11) οικίες.

Το Αρχηγείο Αστυνομίας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, (κλικ εδώ)

Δεν δίνονται λεπτομέρειες για το ποια ήταν αυτά τα  24 άτομα που συνελήφθησαν, είναι Έλληνες ή αλλοδαποί. Είναι  Ρομά, Ρωσοπόντιοι, Αλβανοί, Γεωργιανοί ή άλλων εθνικοτήτων;

Γενικά στην ανακοίνωση της Αστυνομίας  δεν αναφέρονται τα αδικήματα για το οποία συνελήφθησαν. Προφανώς για να γίνουν έρευνες σε 11 οικίες οι έρευνα ήταν στοχευμένη, πιθανόν από προηγούμενες έρευνες με την κλοπή των χρηματοκιβωτίων.

Συνολικός απολογισμός (15 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου)

  • (311) συλλήψεις, (259) ημεδαποί και (52) αλλοδαποί και συγκεκριμένα:

· (114) για ναρκωτικά και όπλα,

· (88) για Κ.Ο.Κ.

· (30) για καταδικαστικές αποφάσεις και εντάλματα σύλληψης,

· (22) για παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς,

· (15) για κλοπές και διαρρήξεις,

· (8) για ληστεία,

· (6) για ρευματοκλοπή,

· (4) για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα,

· (2) για παράνομα τυχερά παίγνια,

· (1) για διακεκριμένη περίπτωση φθοράς, αντίσταση και εξύβριση,

· (1) για πλαστογραφία και

· (20) για άλλα αδικήματα.

  • Κατασχέσεις :

· πάνω από (2,2) κιλά ηρωίνη,

· (79) δενδρύλλια και (100) σπόροι κάνναβης,

· ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης,

· (1.080) ναρκωτικά χάπια,

· (58.006) πακέτα τσιγάρα και (900) συσκευασίες καπνού,

· (20.366) ευρώ,

· (4) πιστόλια και (7) μαχαίρια,

· (2) κυνηγετικά όπλα και (180) φυσίγγια,

· (5) ζυγαριές ακριβείας,

· (9) αυτοκίνητα και ( 1) μοτοσικλέτα,

· (11) κινητά τηλέφωνα,

· σιδερογροθιά και

· (11) ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

  • (110) ακινητοποιήσεις οχημάτων για στέρηση στοιχείων κυκλοφορίας και σοβαρές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες

Ένα σκουριασμένο πιστόλι, με γεμιστήρα σκουριασμένο και σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων

Και ξεριζωμένη κανναβουριά.

Για τα λαθραία τσιγάρα δεν υπήρξαν φωτογραφίες. Ήταν της εταιρείας ΣΕΚΑΠ του Ιβάν;

Διαπιστώθηκε και ρευματοκλοπή.  Στο παρελθόν υπήρξαν και πάλι ρευματοκλοπές,(κλικ εδώ).  Σήμερα ποιος πληρώνει το ρεύμα για τους αναξιοπαθούντες του στρατοπέδου ΚΑΠΟΤΑ;

Ένα πρόβλημα στο δήμο Αχαρνών. Υπάρχει λύση;

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 172 της 2ας Ιουλίου 2017

Posted by koszig στο 4 Ιουλίου 2017

Φύλλο 172 της 2ας Ιουλίου 2017

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 171 της 18ης Ιουνίου 2017

Φύλλο 170 της 4ης Ιουνίου 2017

Φύλλο 169 της 21ης Μαΐου 2017

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ, Uncategorized | Leave a Comment »

20 μέρες που το Μενίδι ήταν στην επικαιρότητα

Posted by koszig στο 2 Ιουλίου 2017

Ήταν Πέμπτη 9 Ιουνίου 2017. Τα δημοτικά σχολεία έκαναν της αποχαιρετιστήριες γιορτές για το τέλος του σχολικού έτους. Οι γύφτοι επίσης γιόρταζαν τη μη προφυλάκιση δύο «κυριών» για εμπόριο ναρκωτικών. Κατά την παράδοση έπεσαν και μερικές τουφεκιές  στον αέρα. Μόνο που ένα από τα βλήματα σφηνώθηκε στο κεφάλι ενός μαθητή, που ήταν με τους γονείς το στην αποχαιρετιστήρια γιορτή στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, (κλικ εδώ)

Ήταν ένα ατύχημα, ένας φόνος από βαρεία αμέλεια, που όλα τα στοιχεία έδειχναν ότι ο αίτιος ήταν ένας γύφτος, από αυτούς που πολιτισμένοι ονομάζουν Ρομά. Παλιότερα υπήρχαν κάποιες περιοχές που οι «πολιτισμένοι» ονόμαζαν αρβανιτοχώρια και στο Μενίδι κάτοικους, για να τους ξεχωρίζουν  από τους ¨ξένους» τους αποκαλούσαν αρβανίτες, (κλικ εδώ).

Η κατάσταση στις Αχαρνές πριν από το γεγονός του θανάτου του μικρού Μάριου ήταν τεταμένη. Αρκετές μέρες πριν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης υπήρχαν δημοσιεύσεις για παραβατική δραστηριότητα Ρομά και «Ρωσοποντίων», κυρίως κατοίκων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που στα προξενεία αγόραζαν διαβατήρια Ελλήνων Ποντιακής καταγωγής ή Ελλήνων που είχαν φυγαδευτεί στο Σοβιετική Ένωση λόγω του εμφυλίου στην Ελλάδα και μετανάστευσαν στην Ελλάδα.

Στις 8 Ιουνίου 2017 20 δημοτικοί  σύμβουλοι της αντιπολίτευσης  ζήτησαν να γίνει θέμα συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την Εκληματικότητα-Παραβατικότητα, (κλικ εδώ). Η συνεδρίαση είχε οριστεί για τις 13 Ιουνίου 2017.

Το τραγικό γεγονός ήταν η αιτία  να αναβληθεί η προγραμματισμένη για τις 13 Ιουνίου συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με μοναδικό θέμα την Εγκληματικότητα-Παραβατικότητα στις Αχαρνές. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κάστας Ρούσσας φαίνεται ότι ξέχασε μέχρι σήμερα αυτή την εκκρεμότητα!!

Στις 9 Ιουνίου συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο εκτάκτως με αφορμή το θάνατο του νεαρού μαθητή,(κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Η συνεδρίαση δεν κατέληξε πουθενά με το αγανακτισμένο πλήθος των δημοτών  να διαμαρτύρεται εναντίων δικαίων και αδίκων. Οι συγκεντρωμένοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα αποφάσισες για την κινητοποίηση της επομένης ημέρας, η άλλη  για διαμαρτυρία μπροστά στο αστυνομικό τμήμα .

    

    

10 Ιουνίου 2017

Σάββατο 10 Ιουνίου

Η συγκέντρωση στον Άγιο Δημήτρη, Στην Αυλίζα.

Ο δήμαρχος κάλεσε τους αγανακτισμένους δημότες κάθε μέρα να συγκεντρώνονται εδώ, στον Άγιο Δημήτριο.

    

    

Ακολούθησε πορεία προς την οδό Μπόσδα

 

Τα «παιδιά με τα μαύρα ρούχα» έκαναν ότι μπορούσαν να διαλύσουν την πορεία. Έριξαν βόμβες μολότoφ να κάψουν τους εμπόρους  ναρκωτικών.

 

 

 

11 Ιουνίου 2017

Κυριακή 11 Ιουνίου

Ο αγώνας, δηλαδή οι πορείες διαμαρτυρίας συνεχίστηκαν. Μπροστά στον αγώνα ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Ευκαιρία για αγωνιστική φωτογράφιση.

    

    

    

    

12 Ιουνίου 2017

Δευτέρα 12 Ιουνίου

Χώρος συγκέντρωσης η Πλατεία Καράβου. Η πορεία ξεκινάει.

    

 

Το πανό κρατάνε μερικοί αντιδήμαρχοι. Κατεύθυνση προς την οδό Κύπρου. Στο σιδηροδρομικό σταθμό μετά τις γραμμές  η αστυνομία σταμάτησε την πορεία.

Οι νεαροί με τα μαύρα ρούχα και τις κουκούλες άρχισαν να πετούν πέτρες στους αστυνομικούς και βόμβες μολότοφ. Ένα τμήμα από αυτούς  θέλησε να κινηθεί προς την οδό Κύπρου, προς τα σπίτια των γύφτων.

    

    

Ο δήμαρχος αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια, αρκετοί από τους διαδηλωτές έμεινα για αρκετή ώρα.

 

    

Κάτοικοι της περιοχής του σιδηροδρομικού σταθμού διαμαρτυρήθηκαν σε αστυνομικούς για τα δακρυγόνα που έφτασαν μέσα στα σπίτια τους.

13 Ιουνίου 2017

Τρίτη 13 Ιουνίου

Η προγραμματισμένη για την ημέρα αυτή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που είχαν ζητήσει 20 δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης αναβλήθηκε.

Η εργατική τάξη, νεολαία και φορείς έκαναν συγκέντρωση στην πλατεία Αγίου Βλασίου, (κλικ εδώ). Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν  κατευθύνθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής. Με σύνθημα «ούτε σκληρά ούτε μαλακά όχι σε όλα τα ναρκωτικά» οι συγκεντρωμένοι διαμαρτυρήθηκαν για το εμπόριο ναρκωτικών στο Μενίδι.

Ο δήμος Αχαρνών με απόφαση της οικονομικής επιτροπής είχε μισθώσει 15 πούλμαν να μεταβούν κάτοικοι του δήμου Αχαρνών έξω από το το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να διαμαρτυρηθούν.

Τελικά μόνο 10 πούλμαν μόνο «γέμισαν» και έφτασαν στις 8 το βράδυ έξω από το Υπουργείο. Ο δήμαρχος συναντήθηκε με τον υπουργό, τον γενικό γραμματέα του υπουργείου  και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ.

Οι αντιδήμαρχοι, όσοι χωράνε φωτογραφίζονται με το λάβαρο του αγώνα!!

Στα συνθήματα και τις πορείες το 28ο δημοτικό στο Στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ τίμησε τη μνήμη του αδικοχαμένου μαθητή με πολιτισμό, (κλικ εδώ).

 

14 Ιουνίου 2017

Τετάρτη 14 Ιουνίου

Την Τετάρτη 14 Ιουνίου το πρωί επισκέφτηκε το Αστυνομικό Τμήμα στο Ολυμπιακό Χωριό  η βουλευτής της Δημοκρατικής συμπαράταξης  Εϋη Χριστοφιλοπούλου συνοδευόμενη από μέλη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Θέμα συζήτησης η παραβατικότητα στο Δήμο Αχαρνών.

 

Το μεσημέρι ο δήμαρχος Αχαρνών συνοδευόμενος από τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων επισκέφτηκε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και έλαβαν μέρος σε σύσκεψη.

Στην αντιπροσωπεία του Δήμου Αχαρνών συμμετείχε, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κασσαβός, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας , Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κ. Στάθης Τοπαλίδης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παναγιώτης Πολυμενέας και οι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Αχαρνών κ.κ. Σωτήρης Ντούρος, Σπύρος Βρεττός , Παναγιώτης Γρηγοριάδης και Οδυσσέας Καμπόλης.  
Εκ μέρους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ΕΛ.ΑΣ. συμμετείχε, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρικόπουλος, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας Αντιστράτηγος Αντώνιος Μπάκας και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Ψωμάς.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ. που προτάθηκε στην αντιπροσωπεία του Δήμου Αχαρνών περιλαμβάνει συνδυασμό μέτρων άμεσης υλοποίησης και εφαρμογής και βασίζεται στους εξής άξονες:
1. Δημιουργία οργανωτικής δομής σχεδιασμού, συντονισμού και εποπτείας επιχειρήσεων στη Δυτική Αττική, που θα εδρεύει στον Δήμο Αχαρνών.
2. Ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης του Αστυνομικού Τμήματος Αχαρνών και του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών.
3. Σταθερή παρουσία Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.), σε 24ωρη βάση, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αχαρνών,
4. Περαιτέρω ενεργοποίηση Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) σε σταθερή βάση
5. Επαύξηση της αστυνομικής παρουσίας και δράσης, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε επιμέρους τομείς του Δήμου Αχαρνών.

Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην πλατεία Καράβου

Η Συγκέντρωση

    

    

 

Η πορεία προς το 6ο Δημοτικό Αχαρνών

 

Η κατάληξη στο  6ο Δημοτικό Αχαρνών.

 

Εκεί δημότες ήρθαν σε αντιπαράθεση με το δήμαρχο, λες και το πρόβλημα των ναρκωτικών το δημιούργησε ο ίδιος.

Σε αυτό το χώρο που έγινε η «στάση» υπάρχει η ταμπέλα 6ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών.

Το ατύχημα έγινε δίπλα στο κάτω μέρος τους σχολείου.

Όταν το επισήμανα σε αντιδήμαρχο ότι δε γνωρίζουν που έγινε το ατύχημα είπε   «Στο χώρο αυτό υπάρχει κατηφόρα και οι διαδηλωτές μπορεί να γλιστρήσουν και να γίνει ατύχημα!!

Το σχολείο έφτασε ένα τμήμα της πορείας το μεγαλύτερο μέρος κινήθηκε με απόφαση των διαδηλωτών προς την οδό Μπόσδα. Εκεί τους περίμεναν τα ΜΑΤ και σήμανε το τέλος της διαδήλωσης

 

15 Ιουνίου 2017

Πέμπτη 15 Ιουνίου

Την Πέμπτη 15 Ιουνίου με αφορμή την πίεση εξωτερικά από τα γεγονότα που έβαλαν στο στόχο το δήμαρχο, αλλά και ενδοπαραταξικά προβλήματα δημιούργησαν πρόβλημα υγείας  στο δήμαρχο που τον έστειλαν στο νοσοκομείο.

Το απόγευμα δημότες ήταν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Καράβου.

    

    

Οι ομιλίες

 

Η πορεία προς το σιδηροδρομικό σταθμό

 

    

Η πορεία έγινε χωρίς επεισόδια.

 

16 Ιουνίου 2017

Παρασκευή  16 Ιουνίου.

Συγκέντρωση στην πλατεία Καράβου και δια μέσου της οδού δημοκρατίας στην είσοδο της Αττικής Οδού.

    

    

Ο αποκλεισμός της Αττικής Οδού κράτησε αρκετά λεπτά και ο δρόμος ελευθερώθηκε μετά από σύσταση της αστυνομίας για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η πράξη αυτή.

 

17 Ιουνίου 2017

Σάββατο  17 Ιουνίου.

    

    

Αντιδήμαρχοι και άλλες προσωπικότητες του δήμου Αχαρνών συσκέπτονται για το που θα κατευθυνθεί η πορεία. τελικά αποφασίστηκε η διαδρομή Πάρνηθος-Αριστοτέλους.

Η πορεία ξεκίνησε να πάει προς την οδό Πάρνηθος με επικεφαλής του αντιδημάρχους, αλλά σταμάτησε με το ξεκίνημα. Οι δήμοτες είχαν άλλη άποψη και ξεκίνησαν αντίθετα στην οδό Σαλαμίνος με στόχο την οδό Μπόσδα.

 

Αλλού η διαδρομή των δημοτικών αρχόντων, αλλού η φωνή του λαού!!

 

18 Ιουνίου 2017

Κυριακή 18 Ιουνίου

Η συγκέντρωση στην πλατεία Καράβου.

 

Η πορεία.

    

Μετέχοντες στην πορεία 166 διαδηλωτές. Δημότες του δήμου  Αχαρνών 106.500. Κάτοικοι Αχαρνών άνω 130 χιλιάδων.

    

    

    

Μετά την πορεία διαμαρτυρίας οι πορευόμενοι επέστρεψαν από εκεί που ξεκίνησαν.

 

Εδώ σχεδόν τελείωσαν οι αγώνες και οι διαμαρτυρίες. Άρχισε ο αγώνας στις 19 Ιουνίου για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την ψήφιση των 70 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας – Προτάσεις

Posted by koszig στο 27 Ιουνίου 2017

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »