Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Ανοιχτές και πάλι οι παιδικές χαρές του Δήμου Αχαρνών;;

Posted by koszig στο 9 Ιουλίου 2020

Ας αρχίσουμε τα σχόλια για τις παιδικές χαρές.

Ανοιχτές και πάλι οι παιδικές χαρές του Δήμου Αχαρνών

 

Ο Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει το επίσημο άνοιγμα των παιδικών χαρών οι οποίες είχαν μείνει κλειστές στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης κατά του COVID-19. Οι μικροί συνδημότες μας θα μπορούν να επισκέπτονται τις παιδικές χαρές από τις 09:00 έως τις 15:00 και από τις 17:30 έως τις 22:00. (κλικ εδώ).

 

Παιδική χαρά δίπλα στο δημαρχείο,

Γιατί η παιδική χαρά είναι κλειστή;  Τι τρέχει;;

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός), Uncategorized | Leave a Comment »

Οι φωτογραφίες βγήκαν. Τα απορριμματοφόρα βγήκαν;

Posted by koszig στο 16 Ιουνίου 2020

Πράγματι η Περιφέρεια Αττικής με Περιφερειάρχη τον Γιώργο Πατούλη στους 9 μήνες ενεργού δράσης έχει δώσει βάρος στην ανακύκλωση και τον καθαρισμό των δρόμων από τις διαφημιστικέ πινακίδες.

Μεγάλο βάρος έχει δοθεί στην ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων.

Στις 13 Απριλίου 2020 παραδόθηκαν από της Περιφέρεια Αττικής  δύο ειδικά οχήματα αποκομιδής οργανικών αποβλήτων, 200 καφέ κάδους και 4 τόνους κομπόστ., (κλικ εδώ).

Πέρασαν δυο μήνες από εκείνη την ημέρα. Τα απορριμματοφόρα είναι παρκαρισμένα στο γκαράζ του δήμου. Στους δρόμους δεν έχουν φανεί  οι διακόσιοι καφέ κάδοι ανακύκλωσης.

Στις 10 Ιουνίου 2020 ο χώρος έξω από το δημαρχείο γέμισε και με κυτία εσωτερικής ανακύκλωσης.

Η σχετική φωτογράφιση.  Τα κυτία εσωτερικής ανακύκλωσης μοιράστηκαν στο δήμο Αχαρνών και τα Νομικά του Πρόσωπα. Σακούλες δόθηκαν;

Καλή η ανακύκλωση για την Καθαριότητα. Αλλά!!

Αναμνηστικές φωτογραφίες

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ο δήμος Αχαρνών ή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δε λειτουργεί σωστά;

Posted by koszig στο 20 Μαΐου 2020

Οι διαδικασίες για διορισμούς. 

Στις 9-9-2019 με απόφαση δημάρχου ορίστηκε μετακλητός Γενικός Γραμματέας του δήμου Αχαρνών ο Δημήτριος Λάππας.

9Κ26ΩΨ8-30Ι Απόφαση διορισμού Γεν. Γραμματέα Δημητρίου Λάππα

Η απόφαση εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση νομιμότητας και διαβίβαση της έγκρισης για ανάρτηση σε Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 2459  31 Δεκεμβρίου 2019

Με την 227/06-9-2019 απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 161 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 167 του ν. 3584/2007 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 διορίζεται ο ΛΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών.
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αχαρνών: 3791/6-9-2019).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1281051860/09-09-2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 90687/23882/23-12-2019).

Όπως προκύπτει η απόφαση του δήμου ελήφθη 6-9-2019, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (ΑΔΑ) ενέκρινε τη νομιμότητα της απόφασης στις 23-12-2019, δηλαδή τρεις μήνες μετάκαι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 31-12-2019.

Την 1-11-2019 ο Δ. Λάππας υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του δήμου Αχαρνών

9ΒΡΥΩΨ8-ΧΛ0 Παραίτηση Γενικού Γραμματέα Δημητρίου Λάππα

Στις 7-11-2019 αναρτήθηκε η αποδοχή της παραίτησης στη Δι@ύγεια

Υποτίθεται ότι το έγγραφο της παραίτησης θα είχε διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη για έγκριση νομιμότητας και αποστολή για δημοσίευση σε ΦΕΚ

Δύο γεγονότα μπορεί να έχουν συμβεί:

  • Ο δήμος δεν έστειλε την απόφαση παραίτησης έγκαιρα και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στις 5-5-2020, μετά από επτά μήνες, ενέκρινε την παραίτηση κα την έστειλε για δημοσίευση σε ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 19-5-2020.
  • Ο δήμος έστειλε την απόφαση παραίτησης έγκαιρα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και η Αποκεντρωμένη έκανε τις νόμιμες ενέργειες επτά μήνες μετά.

Το πρόβλημα φαίνεται να παρουσιάστηκε όταν ο δήμος έστειλε στην Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Αττικής τον διορισμό του νέου Γενικού Γραμματέα στο δήμο και διαπιστώθηκε (;) ότι δεν είχε δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η παραίτηση του πρώην Γενικού Γραμματέα.

Αυτό ενδεχομένως δείχνει η εκ νέου ανάρτηση στη Δι@ύγεια της απόφασης παραίτησης του πρώην Γενικού Γραμματέα.

Σύμφωνα με το νόμο 3861/2010

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους

Επομένως το διάστημα από 6-9-2019 έως 19-5-2020 Γενικός Γραμματέας του δήμου Αχαρνών ήταν ο Δημήτριος Λάππας;

Ποιος έχει την ευθύνη θα φανεί προσεχώς

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Δ.Ε.Κ.Α. Δημοτική Παράταξη Αχαρνών. Δελτίο Τύπου

Posted by koszig στο 27 Απριλίου 2020

Δ.Ε.Κ.Α. Δημοτική Παράταξη Αχαρνών. 

Σας αποστέλλουμε το παρακάτω Δελτίο Τύπου προς δημοσίευση. 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Οι ατελίωτες απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων

Posted by koszig στο 12 Απριλίου 2020

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε αναφορά για την Προγραμματική Συμφωνία με τον υπουργό Εσωτερικών, (κλικ εδώ).

Συνοπτικά οι δαπάνες που έγιναν μετά την χορήγηση 5.271.375,84 € από τα 18.236.656,68 € της Συμφωνίας με τον Υπουργό.

Από τα 7.835.396,84 € που εγκρίθηκαν για τους ανωτέρω σκοπούς  μόνο τα 3.530.226,53 €, για τις τρεις πρώτες περιπτώσεις έγιναν δαπάνες, δηλαδή μόνο το 45% απορροφήθηκε.

Στον προϋπολογισμό για το έτος 2020, προσχέδιο που εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή  αναφέρει

 

Στον κωδικό 40.7111.004  από το ποσό των 4.284.021 € που είχε εγκριθεί για αποζημίωση για Εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις για απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων που θα τελεσιδικήσουν, καταβλήθηκαν 2.311.565,14 € και παρέμεινε αδιάθετο το ποσό των 1.972.455,86 €. Αυτό σημαίνει ότι Εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις δεν τελεσιδίκησαν εντός του έτους 2019;

Στον προϋπολογισμό του έτους  2020 αναγράφεται ποσό  2.687.256,79 € για για τελεσίδικες απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων.

Το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019  πληρώθηκαν 2.311.565,14 € για εκκρεμείς απαλλοτριώσεις, που τελεσιδίκησαν το έτος 2019 και παρέμειναν αδιάθετα 1.972.455,86 € για απαλλοτριώσεις που αναμένονταν να τελεσιδικήσουν το έτος 2019

Τελικά πέσαμε έξω για άλλες απαλλοτριώσεις 714.800,93 € το έτος που τελεσιδίκησαν ή θα τελεσιδικήσουν το έτος 2020 και αναγράφεται στον προϋπολογισμό το ποσό των 2.687.256/79 €;;

Και να φανταστείτε ότι μεγάλες περιοχές των Αχαρνών δεν έχουν μπει στο σχέδιο!!

Να γυρίσουμε στη σύνταξη του προϋπολογισμού. Αυτή τη χρονιά το πρόβλημα ισοσκέλισης του προϋπολογισμού ήταν  μόνο οι απαλλοτριώσεις, (3.818.368,41 €), που ζητάμε 17 εκατομμύρια ευρώ για τον ισολογισμό του προϋπολογισμού του έτους 2020;

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Επιχορήγηση ή δάνειο;

Posted by koszig στο 3 Απριλίου 2020

Για να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες. 

Τον Οκτώβριο 2019 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4635. Στο άρθρο 233 αναφέρεται:

  1. Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δήμων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες έως τη δημοσίευση του παρόντος έχουν καταστεί τελεσίδικες, και οι οποίες αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, οι δήμοι επιχορηγούνται από χρηματικά διαθέσιμα έως σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.», τα οποία μεταφέρονται στον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» που τηρείται στο ίδιο Ταμείο. Η δυνατότητα εξόφλησης από τα χρηματικά διαθέσιμα του ως άνω προγράμματος δεν αφορά αξιώσεις αναγνωρισμένες με τελεσίδικες αποφάσεις, εφόσον ως προς τη νομική βασιμότητα αυτών υπάρχει αντίθετη νομολογία ανώτατου δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη αντίθετης νομολογίας ανώτατου δικαστηρίου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να ζητά τη γνώμη του οικείου γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.
  2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και για την εξόφληση υποχρεώσεων δήμων, κατά των οποίων έχει ξεκινήσει με οποιονδήποτε τρόπο η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 1068/1980 (Α΄ 190).
  3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων και η προθεσμία υποβολής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση γίνεται η κατανομή των ανωτέρω χρηματικών διαθεσίμων στους δικαιούχους.
  4. Τυχόν χρηματικό υπόλοιπο μετά το πέρας του προγράμματος, προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων και κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε δήμους της χώρας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Σε εφαρμογή του νόμου εκδόθηκε υπουργική απόφαση:

Απόφαση 4025 ΦΕΚ 123_17-1-2020

Με βάση τα ανωτέρω το Υπουργείο Εσωτερικών επιχορήγησε δήμους

apof18248-13032020 Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες αποφάσεις

Επιχορηγήσεις σε δήμους Πιερίας

Η αιτία επιχορήγησης:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Επιχορηγούμε με συνολικό ποσό έως 11.085.501,64 € και χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς  Πόροι των Δήμων», τους Δήμους της Χώρας που αναφέρονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους:
 από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 16/12/2019 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
 από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και εξ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις έως τη 16η Δεκεμβρίου 2019 που αφορούν σε αξιώσεις των συμμετεχόντων στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολικών κτιρίων δυνάμει των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν.2639/1998 καθώς και
 για την εξόφληση υποχρεώσεων κατά των οποίων έχει ξεκινήσει έως τη 16η Δεκεμβρίου 2019, με οποιοδήποτε τρόπο η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.1068/1980 (ΦΕΚ 190 Α΄).

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό αν στους υπό επιχορήγηση δήμους  είναι και ο δήμος Αχαρνών, ειδικά αν έχει ζητήσει επιχορήγηση.

Αυτή η διαδικασία δεν έχει καμία σχέση με το πρόβλημα των προϋπολογισμών που δεν ισοσκελίζονται.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Προϋπολογισμός 2020. -4

Posted by koszig στο 31 Μαρτίου 2020

Ο κάθε δήμος συντάσσει κάθε τρίμηνο οικονομικά απολογιστικά στοιχεία. Τον πρώτο μήνα μετά το τρίμηνο τα στοιχεία αυτά συζητούνται  στην οικονομική επιτροπή και εισάγονται στο δημοτικό συμβούλιο για επικύρωση.

Στο δήμο Αχαρνών τα απολογιστικά στοιχεία του Δ’ Τριμήνου, που απεικονίζουν τα οικονομικά στοιχεία όλου το χρόνου, «πέρασαν» στην οικονομική επιτροπή που συνεδρίασε στις 18-2-2020.

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019

Η απόφαση.

2062 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019

Όπως φαίνονται τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2019

Έσοδα 52.886.021,56 €Δαπάνες  48.681.300,01 €    Διαφορά στο ταμείο 52.886.021,56 – 48.681.300,01 = 4.204.721,55 €.

Επομένως στο ταμείο στο τέλος του έτους 2019 υπήρχαν 4.204.721,55 €.

Ήταν έλλειμμα ή περίσσευμα;;

Ας πάμε και στον  προϋπολογισμό που φαίνεται να ψήφισε η οικονομική επιτροπή στις 16-3-2020

Εισήγηση για _Κατάρτιση_προϋπολογισμού του έτους 2020

ΑΔΑ: 6Ο6ΟΩΨ8-ΗΗΞ – Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2020.

Η Οικονομική Επιτροπή
αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
– την ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β’) με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού

Στην ανωτέρω ΚΥΑ αναφέρεται για τη σύνταξη του προϋπολογισμού:

Τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2020 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι. και ΙΙ. υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα
με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2018 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2019 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2020 από την οικονομική επιτροπή. 

Ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε από την οικονομική επιτροπή μετά τον Ιανουάριο του έτους 2020. Σύμφωνα με τα ανωτέρω:
Τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2020 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι. και ΙΙ. υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών, 2018 και 2019.

Αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού που ψήφισε η οικονομική επιτροπή

Η πρώτη σελίδα του προϋπολογισμού.

Στο άνω δεξιά μέρος φαίνεται Εκτίμηση 31/12/2019, που σημαίνει ότι τα κατ’εκτίμηση  βεβαιωθέντα έσοδα είναι μέχρι το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου

Τα διαμορφωθέντα έσοδα Σεπτεμβρίου 2019 προσδιορίζουν την ημερομηνία σύνταξης του προϋπολογισμού τον Οκτώβριο 2019 και για το τέλος του έτους στις 31/12/2019 με εκτίμηση προκύπτει το  ποσό ποσό που θα εισπραχθεί. Όμως ο προϋπολογισμός συντάχτηκε το έτος 2020 και στη στήλη εισπραχθέντα πρέπει να υπάρχει το ποσό που εισπράχθηκε και όχι το ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί.

Τον Ιανουάριο δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια η υλοποίηση του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2019 με στοιχεία Δεκεμβρίου που απεικονίζουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού (βεβαιωθέντα, εισπραχθέντα) για όλο το έτος 2019

Μεταξύ των εκτιμώμενων και των εισπραχθέντων  ποσών για το έτος 2019 υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε όλους τους κωδικούς

Είναι φανερό ότι όλος ο προϋπολογισμός έχει συνταχτεί με λάθος στοιχεία σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019.

Και δεν είναι μόνο αυτά τα λάθη μεταξύ εκτιμήσεων και εισπράξεων, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που θα φανούν στην επόμενη ανάρτηση.

Στη στήλη προταθέντα στο δημοτικό συμβούλιο απεικονίζονται τα ποσά που κατέληξε η οικονομική επιτροπή  για το έτος 2020.

Είναι απορίας άξιο πως τα μέλη της επιτροπής Αραμπατζής Ευάγγελος, Δαμάσκος Νικόλαος και το κληθέν αναπληρωματικό μέλος Τσορμπατίδης Μιχαήλ κατάλαβαν τα ποσά που αναγράφονται ως προταθέντα στο δημοτικό συμβούλιο και σε ένα λεπτό ψήφισαν ομόφωνα την πρόταση μαζί με τον αντιπρόεδρο της οικονομικής επιτροπής  Βρεττό Μιχαήλ αντιδήμαρχο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Αστυνομίας,  Πολεοδομίας & Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων και τον προεδρεύοντα δήμαρχο Βρεττό Σπυρίδωνα.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Οι αγώνες και οι αγωνιστές

Posted by koszig στο 25 Μαρτίου 2020

1821. Ο Αγώνας.

2020. Ο Αγώνας

Χωρίς λόγια

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Άγνωσται αι βουλαί των πολιτικών

Posted by koszig στο 21 Μαρτίου 2020

Στις 20 Μαρτίου 2020 ανακοινώθηκε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  για την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Στην πρόσκληση υπάρχουν δύο σημαντικά σημεία α) Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς και β) το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Τι σημαίνει συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς.

Με την πανδημία του κορονοϊού εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,  ΠΝΠ ΦΕΚ 55 τ. Α’_11-3-2020 :

Άρθρο 10
Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Μετά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές προέκυψαν προβλήματα με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υπήρξαν μια σειρά νόμων που τροποποιούσαν προηγούμενους προκειμένου τα όργανα διοίκησης των ΟΤΑ να μπορούν να λειτουργήσουν. Το  άρθρο 184  που ψηφίστηκε στο νόμο 4635/2019 (ΦΕΚ 157/30-10-2019) αναφέρει:

Άρθρο 184
Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων
1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (A΄ 87) προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που
λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.».
3. Αποφάσεις δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων που έχουν ληφθεί δια περιφοράς έως τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται νόμιμες, εφόσον δεν πάσχουν από άλλους λόγους νομιμότητας. Ασκηθείσες ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα αποκλειστικώς σχετιζόμενα με την δια περιφοράς σύγκληση των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού έως τη δημοσίευση του παρόντος, παύουν οριστικά. Σε περιπτώσεις, στις οποίες δεν έχει ασκηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ποινική ή πειθαρχική δίωξη, η  υπόθεση τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου οργάνου.

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 18318/13-3-2020, εξειδικεύονται οι ανωτέρω διατάξεις΅

Εγκύκλιος 18318/13-3-2020

Στην εγκύκλιο αυτή αναφέρεται

Σε όσες περιπτώσεις δεν πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, η λήψη της απόφασής τους, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί να λαμβάνει χώρα:

α) είτε δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51  και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων,   για  τα  οποία   είναι  αναγκαία   η  άμεση  λήψη  απόφασης  και   με   την   βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,

Ερώτημα: Οι 45 δημοτικοί σύμβουλοι γνωρίζουν ποιοι νόμοι προβλέπουν αυτή τη διαδικασία. Στην εισήγηση δεν αναφέρονται αναλυτικά οι νόμοι και οι υπουργικές αποφάσεις σε εφαρμογή των νόμων..

Στη διαδικασία της συνεδρίασης δια περιφοράς ορίζεται από τη διοίκηση ο τρόπος της ψηφοφορίας.

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρα θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων Δήμου Αχαρνών (dhmsym@acharnes.gr) , αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.
Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρα θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. Επικ. 6989099991).
Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Από αυτή τη διατύπωση προκύπτει ότι  οι ψήφοι θα είναι υπέρ, κατά, λευκό, αποχή. Αυτό σημαίνει ότι ψηφοφορία θα γίνεται σε σχέση με την πρόταση της ημερήσιας διάταξης.

Αν το  θέμα είναι: 3. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης ύψους 7.462,00 €, από το Υπουργείο Εσωτερικών και απόδοση αυτών στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων.

Σε αυτό το θέμα κάθε σύμβουλος μπορεί να ψηφίσει υπέρ ή κατά.

Αν το θέμα είναι: 1. Λήψη απόφασης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου (ΔΤ – ΔΦ) για τις επιχειρήσεις που έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία τους.

Νόμος 4623/2019

Άρθρο 11
Ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους
επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί
των παρόντων.

Επειδή το θέμα αυτό σχετίζεται με δημοτικά τέλη δε μπορεί να λάβει απόφαση το δημοτικό συμβούλιο αν δε δοθεί η δυνατότητα στην  αντιπολίτευση, αν θέλει,  να καταθέσει διαφορετική πρόταση. Με τη διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης δύνεται αυτή η δυνατότητα;

Στο νόμο και την υπουργική απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,

Σε κανένα νόμο δεν αναφέρεται η αναστολή του νόμου  3861/2010 (Δι@ύγεια). Στο άρθρο 4 αναφέρεται:

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.»
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Αν έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο έχει νόημα να ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού;

Αν δεν αναρτηθούν στη Δι@ύγεια, που σημαίνει ότι δεν ισχύουν, γιατί να λαμβάνονται με συνεδρίαση δια περιφοράς και να ανακοινώνονται στα μέλη του οργάνου όταν παρέλθει η απαγόρευση;

Άγνωσται αι βουλαί των πολιτικών

 

Για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έπεται συνέχεια.

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός), Uncategorized | Leave a Comment »

Ασταμάτητοι !!

Posted by koszig στο 18 Μαρτίου 2020

Στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών  αναρτώνται  οι συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης του δήμου Αχαρνών. Μεταξύ αυτών και της οικονομικής επιτροπής:

http://www.acharnes.gr/el/category/content-452-51

Για το έτος 2020 έχουν γίνει μέχρι σήμερα 8 συνεδριάσεις . Στη δεύτερη στήλη αναγραφόταν η ημερομηνία συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής, στην επόμενη στήλη οι ημερήσιες διατάξεις (πρόσκληση για συνεδρίαση και θέματα ημερήσιας διάταξης και στην τελευταία στήλη οι εισηγήσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στον  Α/Α 5 υπάρχει η ημερομηνία 09/03/2020. Στη θέση αυτή πρέπει να αναγραφόταν η ημερομηνία συνεδρίασης της επιτροπής. Η πρόσκληση ήταν για συνεδρίαση την Παρασκευή 13/03/2020.

 

Ο δημότης, ή ο δημοσιογράφος που είδε την ημερομηνία 09/03/2020 θεώρησαν ότι αυτή είναι η ημερομηνία συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής. Την ημερομηνία αυτή δε συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή. Την προηγούμενη ημέρα 12/3/2020 επρόκειτο να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο. Το συμβούλιο ακυρώθηκε και σχετική ενημέρωση έγινε στο χώρο των ανακοινώσεων της συνεδρίασης.

Παρόμοια διαδικασία δεν έγινε για τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής.

Στις 10/03/2020 ανακοινώθηκε έκτακτη συνεδρίαση που έγινε την ίδια ημέρα.

Στις 11/03/2020 ανακοινώθηκε νέα συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής. Στη θέση των ανακοινώσεων για την ημερομηνία συνεδρίαση και πάλι αναγραφόταν η ημερομηνία της πρόσκλησης.  Η ημερομηνία της συνεδρίασης ήταν  στις 16/3/2020.

Την Δευτέρα 16/03/2020 μέλος της οικονομικής επιτροπής στις 9:14 τηλεφώνησε σε αντιδήμαρχο μέλος της επιτροπής αν θα γίνει η συνεδρίαση  στο γραφείο του δημάρχου ή στην αίθουσα συνεδριάσεων. Τον ρώτησε αν είχε αρχίσει η συνεδρίαση και έλαβε αρνητική απάντηση. Στην αίθουσα συνεδριάσεων έφτασε το μέλος της επιτροπής στις 9:22 και πληροφορήθηκε ότι η πρώτη συνεδρίαση είχε τελειώσει.

Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης 09/03/2020 που έγινε εξ αναβολής στις 16/3/2020 ήταν αναθέσεις σε δικηγόρους. Αυτή ήταν η εισήγηση για τη συνεδρίαση της

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ για τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής 9-3-2020

Ένα μέρος της εισήγησης:

Η ανυπόγραφη εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας «ξέχασε»να προτείνει τα ονόματα των δικηγόρων; !!

Η οικονομική επιτροπή συνεδρίασε και αποφάσισε:

6ΩΒΤΩΨ8-Ρ3Ψ Απόφαση για δικηγόρους 16-3-2020 

Τελικά ποιος όρισε τους δικηγόρους στο αρχικό κείμενο της εισήγησης;

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής που έλαβαν αυτή την απόφαση:

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »