Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2014 – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Posted by koszig στο 2 Σεπτεμβρίου 2014

04

Εισιτήρια

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ιστορίες προϋπολογισμού

Posted by koszig στο 2 Σεπτεμβρίου 2014

Σε χτεσινή ανάρτηση έγινε αναφορά για το σχέδιο προϋπολογισμού του έτους 2015, (κλικ εδώ).

Το Υπουργείο Εσωτερικών, επειδή κάτι δεν πηγαίνει καλά με την εφαρμογή των νόμων δημοσίευσε νέα Υπουργική Απόφαση, που μέσα στην ασάφεια, προσπαθεί να ξεπεράσει τα χρονικά όρια που προβλέπονται από το νόμο και τις δικές του αποφάσεις.

eggr32441-28082014-1

Στην απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης αναφέρεται:

Στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω σχετικών διατάξεων, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων των προϋπολογισμών των Δήμων και Περιφερειών και των ΝΠΔΔ αυτών θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.eetaa.gr/modota/modota.htm .

…………..

Τέλος, σε ό,τι αφορά την υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμών για το έτος 2015 στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ, σας γνωρίζουμε ότι θα ενημερωθείτε για τη διαδικασία με νεότερο έγγραφο α̟ό την Υ̟ηρεσία μας.

Σύμφωνα με το νόμο και τις Υπουργικές αποφάσεις που έχουν σταλεί, 24823/19-4-2014, αναφέρουν σε εφαρμογή του νόμου:

Ωστόσο, με τις διατάξεις των άρθρων 77-78 του ν. 4172/2013 τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες για τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν τα οριζόμενα όργανα των δήμων και περιφερειών, για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού τους, ώστε αυτό να ενσωματωθεί έγκαιρα (έως την 5η Σεπτεμβρίου) στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο μας και να υποβληθεί στο οικείο συμβούλιο, προς ψήφιση.

Το ουσιαστικό δεν είναι αν το Υπουργείο Εσωτερικών προσπαθεί να ξεπεράσει το πρόβλημα των προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος. Το ουσιαστικό είναι ποιο θα είναι το περιεχόμενο του προϋπολογισμού του έτους 2015.

Είναι γεγονός ότι στα πλαίσια αυτών των διατάξεων η Οικονομική Υπηρεσία έστειλε σχέδιο προϋπολογισμού;

Αν αληθεύει αυτό το γεγονός, ποιος συνέταξε το σχέδιο προϋπολογισμού χωρίς να τηρηθούν οι ουσιαστικές διαδικασίες και ειδικά τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία των τριμήνων, που δεν έχουν συζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο και το Τεχνικό Πρόγραμμα που δεν έχει συνταχθεί από τη νέα δημοτική Αρχή;

Ο χαμένος των εκλογών Σωτήρης Ντούρος στην αρχή της θητεία του έλεγε:

————————–

Ο κερδισμένος των εκλογών Γιάννης Κασσαβός στην ομιλία του μετά την ορκωμοσία είπε:

——————–

Ο πρώτος(ο χαμένος) έλεγε αυτά και έκανε άλλα. Ο δεύτερος(ο κερδισμένος) είπε αυτά. Τι θα κάνει;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Με το καλημέρα !!

Posted by koszig στο 1 Σεπτεμβρίου 2014

Είναι γενικά παραδεκτό ότι στη διοίκηση υπάρχει συνέχεια, έστω και αν αλλάζουν οι διοικήσεις.

Το Σάββατο ορκίστηκε η νέα δημοτική Αρχή και σήμερα ο δήμαρχος πάτησε για πρώτη φορά το πόδι του, με τη νέα ιδιότητα, στο δημαρχείο.

Η διοίκηση τυπικά θα συγκροτηθεί σε σώμα μετά την 7η Σεπτεμβρίου, όπου θα εκλεγεί προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου για να μπορεί να συνεδριάζει και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρόλα αυτά η διοίκηση υπάρχει με το δήμαρχο, που σε έκτακτες περιπτώσει, όταν δε μπορούν να συνεδριάσουν τα όργανα, αυτός λαμβάνει αποφάσεις και ζητάει εκ των υστέρων την επικύρωσή τους από το αρμόδιο όργανο.

Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που δεν επηρεάζουν μόνο τους ΟΤΑ, αλλά τη Γενική Κυβέρνηση που οι ΟΤΑ είναι μέρος της.

Στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του κράτους μεταξύ άλλων αναγράφονται οι δαπάνες και τα τοκοχρεολύσια των ΟΤΑ, καθώς και οι επιχορηγήσεις για έργα και λειτουργικές δαπάνες.

Το σχέδιο προϋπολογισμού υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή  Ένωση για προέλεγχο, επιστρέφει στην Ελλάδα και ψηφίζεται από τη Βουλή το τέλος του έτους 2014 ως προϋπολογισμός του έτους 2015.

Για να γίνουν έγκαιρα οι διαδικασίες από το νόμο 4172/2013 υπάρχουν προθεσμίες και συγκεκριμένα να υποβληθεί το σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να εντάξει τους δήμους  στον προϋπολογισμού του έτους 2015, μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 2014.

Όπως αναγράφεται σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη σύνταξη προϋπολογισμού  με ημερομηνία πρωτοκόλλησης την 19/6/2014:

Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού των ΟΤΑ, έτους 2015.

 

Στην παρ. 5 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης».
Ωστόσο, με τις διατάξεις των άρθρων 77-78 του ν. 4172/2013 τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες για τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν τα οριζόμενα όργανα των δήμων και περιφερειών, για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού τους, ώστε αυτό να ενσωματωθεί έγκαιρα (έως την 5η Σεπτεμβρίου) στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο μας και να υποβληθεί στο οικείο συμβούλιο, προς ψήφιση. Ειδικότερα:
Στο άρθρο 77 «Προϋπολογισμός δήμων», ορίζεται ότι κάθε έτος (μη εξαιρουμένου του έτους διεξαγωγής δημοτικών εκλογών) το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του η οποία διαβιβάζεται στο συμβούλιο κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος, εφόσον έχει μεταβιβάσει σε αυτές συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του ν. 3852/2010.

Η απελθούσα δημοτική Αρχή υπό τον Σωτήρη Ντούρο προσπάθησε να εφαρμόσει την Υπουργική Απόφαση, (κλικ εδώ).

Ένα βασικό πρόβλημα υπάρχει  στο δήμο Αχαρνών και ειδικότερα στην Οικονομική Υπηρεσία με την τήρηση των διατάξεων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Δεν έχουν υποβληθεί τα τριμηνιαία δελτία Γ’ και Δ’ τριμήνου του έτους 2013 στην Οικονομική Επιτροπή. Επίσης δεν έχει υποβληθεί το Α’ τριμηνιαίο δελτίο του έτους 2014  και του Β’ τριμήνου του 2014. Τον Απρίλιο του 2014 και τον Ιούλιο του 2014 έπρεπε να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήσει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής και να υποβάλει στο δημοτικό συμβούλιο την έγκριση τους.

Σύμφωνα με το νόμο 4270/2014, 28 Ιουνίου 2014, άρθρο 39 :

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Σε κανένα από τα ανωτέρω τρίμηνα δεν υπήρξαν ενστάσεις από τη μειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής, ούτε καμία παρατήρηση για την καθυστέρηση υποβολής τους.

Δυο συνεδριάσεις της Οικονομικής στις 10/6/2014 και 1/7/2014 ήταν για “τακτοποίηση” υποχρεώσεων. Στις 30/6/2014 έγινε μια νόμιμη συνεδρίαση και μια παράνομη για έγκριση αποτελεσμάτων Γ’ και Δ’ τριμήνου 2013!!, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Στη μοναδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με θέμα την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ τα θέματα δεν ψηφίστηκαν γιατί τα καταψήφισε η αντιπολίτευση και μερικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψήφισαν λευκό.

Τελικά σήμερα δεν υπάρχουν έγκυρα στοιχεία για τη σύνταξη του προσχεδίου προϋπολογισμού του έτους 2015, που πρέπει να υποβληθεί μέχρι της 5 Σεπτεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση:

Οι ειδικές προθεσμίες που τίθενται με τα προαναφερόμενα άρθρα του ν. 4172/2013 δεν αναιρούνται ή τροποποιούνται με τη γενικότερη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» του ν. 3852/2010. Κατά συνέπεια, τα εκ του νόμου αρμόδια όργανα προβαίνουν στις περιγραφόμενες ενέργειες εντός των προθεσμιών αυτών, ενόσω ακόμη διαρκεί η θητεία της απερχόμενης δημοτικής/περιφερειακής αρχής.
Σε κάθε περίπτωση, οι νέες δημοτικές/περιφερειακές αρχές που θα αναλάβουν καθήκοντα, έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το σχέδιο προϋπολογισμού.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και την ψήφισή του προβλέπονται ενέργειες που καθορίζονται από το άρθρο 77 του νόμου 4172/2013.

Άρθρο 77

Προϋπολογισμός δήμων

  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών.
  2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.
  3. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο συμβούλιο κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Το σχέδιο, συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης υποβολής του από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων
  4. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή.

Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.

Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.

  1. Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν:

α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

…………………..

Η Εκτελεστική Επιτροπή  απαρτίζεται από τους αντιδημάρχους και το δήμαρχο. Αντιδήμαρχοι δεν υπάρχουν ακόμα.

Η Επιτροπή διαβούλευσης θέλει πρόσκληση για συνεδρίαση. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 76:

3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3)  μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.
Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο  μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και  περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Για την κατάρτιση του σχεδίου του Π/Υ από την οικονομική επιτροπή απαιτείται κατ’ ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησής του και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του Π/Υ.

Τελικά ποιος φταίει για το φαινόμενο αδιέξοδο;

Θα προκάνετε τις ημερομηνίες;

Ήταν στραβό το κλίμα το έφαγε και ο γάιδαρος!!

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Τελικοί πίνακες εισαγωγής σε παιδικούς σταθμούς

Posted by koszig στο 1 Σεπτεμβρίου 2014

Δημοσιεύτηκαν  τα τελικά αποτελέσματα για την τοποθέτηση παιδιών σε Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ.

Πίνακας κατ’ αλφαβητική σειρά ωφελουμένων μητέρων σε παιδικό σταθμό.

Πίνακας κατ’ αλφαβητική σειρά ωφελουμένων μητέρων σε παιδικό σταθμό_

Πίνακας κατ’ αλφαβητική σειρά επιλαχόντων  μητέρων σε παιδικό σταθμό

Πίνακας κατ’ αλφαβητική σειρά ωφελουμένων μητέρων ανά παιδικό σταθμό

 

Συνολικά στο δήμο Αχαρνών τοποθετήθηκαν 637 παιδιά σε Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ

 

Ωφελούμενες με πλήρης φάκελο 941 Επιλέχτηκαν 637  –  Ποσοστό 67.7%
Επιλαχούσες  336
Ωφελούμενες με ελλειπή  φάκελο 269
Εκπρόθεσμες 1

Κενές θέσεις Γ – Κ.Δ.Α.Π. 2

Αναλυτικά:

Α2 – Παιδικός Σταθμός “Sparrow’s School”  Προσφερόμενες θέσεις: 18 Καλύφθηκαν: 18 Κενές: 0
Α2 – Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός “Το Αστεράκι”  Προσφερόμενες θέσεις: 25 Καλύφθηκαν: 25 Κενές: 0
Α2 – “Εκπαιδευτική Αγωγή” Νηπιακός Σταθμός   Προσφερόμενες θέσεις: 28 Καλύφθηκαν: 28 Κενές: 0
Α1.2 – Βρεφονηπιακός Σταθμός “Κόκκινος Μύλος”   Προσφερόμενες θέσεις: 15 Καλύφθηκαν: 15 Κενές: 0
Α2 – Βρεφονηπιακός Σταθμός “Κόκκινος Μύλος”   Προσφερόμενες θέσεις: 25 Καλύφθηκαν: 25 Κενές: 0
Α2 – Μοντεσσοριανός Παιδικός Σταθμός – Μοντεσσοριανά Σχολεία Βαρυμπόμπης   Προσφερόμενες θέσεις: 20 Καλύφθηκαν: 20 Κενές: 0
Α2 – Παιδικός Σταθμός “Αερόστατο”   Προσφερόμενες θέσεις: 40 Καλύφθηκαν: 40 Κενές: 0

Α2 – 1ος Παιδικός Σταθμός   Προσφερόμενες θέσεις: 84 Καλύφθηκαν: 84 Κενές: 0
Α2 – 2ος Παιδικός Σταθμός  Προσφερόμενες θέσεις: 35 Καλύφθηκαν: 35 Κενές: 0
Α2 – 3ος Παιδικός Σταθμός   Προσφερόμενες θέσεις: 49 Καλύφθηκαν: 49 Κενές: 0
Α2 – 4ος Παιδικός Σταθμός   Προσφερόμενες θέσεις: 67 Καλύφθηκαν: 67 Κενές: 0
Α2 – 5ος Παιδικός Σταθμός   Προσφερόμενες θέσεις: 49 Καλύφθηκαν: 49 Κενές: 0
Α2 – 6ος Παιδικός Σταθμός   Προσφερόμενες θέσεις: 84 Καλύφθηκαν: 84 Κενές: 0
Α2 – Παιδικός Σταθμός Αγίας Άννας   Προσφερόμενες θέσεις: 35 Καλύφθηκαν: 35 Κενές: 0
Α2 – Παιδικός Σταθμός Νότιας Περιοχής – Χαραυγής   Προσφερόμενες θέσεις: 25 Καλύφθηκαν: 25 Κενές: 0

Γ – Κ.Δ.Α.Π.   Προσφερόμενες θέσεις: 15 Καλύφθηκαν: 13 Κενές: 2
Δ – ΚΔΑΠ- ΜΕΑ   Προσφερόμενες θέσεις: 25 Καλύφθηκαν: 25 Κενές: 0

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δωρεά φρούτα (από εκείνα που δεν πήγαν στη Ρωσία)

Posted by koszig στο 1 Σεπτεμβρίου 2014

Στο χώρο στάθμευσης του δήμου Αχαρνών η Κοινωνική Υπηρεσία το δήμου  μοίρασε σε άτομα που έχουν τις προϋποθέσεις δωρεάν ροδάκινα που προέρχονται από εκείνα που δε μπορούν να εξαχθούν στη Ρωσία λόγω του γνωστού εμπάργκο.

Η δικτυακή πύλη του δήμου, λόγω ενημερώσεων με την αλλαγή της δημοτικής Αρχής, είναι εκτός με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκής ενημέρωση των δημοτών για τη δωρεάν παροχή ροδάκινων.

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Αρχίζουν τα ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2014

Posted by koszig στο 1 Σεπτεμβρίου 2014

Όπως κάθε χρόνο υπάρχει ο Πολιτιστικός Σεπτέμβρης. Πέρυσι με τίτλο Νύχτες Πολιτισμού, φέτος με τίτλο ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2014.

ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2014 – Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Αύριο Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

04

 

Καλή Επιτυχία

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η ορκωμοσία του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων του Δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 31 Αυγούστου 2014

Στις 30 Αυγούστου 2014, σύμφωνα με την πρόσκληση έγινε η ορκωμοσία του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων του Δήμου Αχαρνών.

Πριν την έναρξη της τελετής πλήθος κόσμου άρχισε να συγκεντρώνεται έξω και μέσα στην αίθουσα εκδηλώσεων του δημαρχείου.

DSC_0063    DSC_0116

Μετά την προσέλευση του δημάρχου Γιάννη Κασσαβού ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως άρχισε την τελετή ορκωμοσίας.

————————

Μετά τον θρησκευτικό και πολιτικό όρκο των δημοτικών συμβούλων και του δημάρχου ο δήμαρχος σε σύντομη ομιλία του προσδιόρισε τους στόχους και τον τρόπο λειτουργίας του δήμου.

Ακολούθησε η υπογραφή του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας.

DSC_0154    DSC_0186

DSC_0193    DSC_0196

DSC_0203    DSC_0199

DSC_0205    DSC_0209

Μεταξύ των συμβούλων μερικοί παλαιοί δημοτικοί σύμβουλοι και μέλλοντες αρχηγοί παρατάξεων.

DSC_0162    DSC_0207

 

Καλή αρχή. Τα σχόλια αργότερα!!

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Η ορκωμοσία της δημοτικής Αρχής του δήμου Φυλής

Posted by koszig στο 30 Αυγούστου 2014

Χθές έγινε η ορκωμοσία του δημάρχου Χρήστου Παππού και των δημοτικών συμβούλων που εκλέχτηκαν στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές.

————–

Ακολούθησε ομιλία του δημάρχου Χρήστου Παππού.

——————–

Καλή θητεία σε όλους και να τηρούνται οι νόμοι!!

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Το δεκαήμερο πανηγύρη της Παναγίας Σουμελά

Posted by koszig στο 29 Αυγούστου 2014

AXR_2308_003 a_CMYK

Από το δεκαήμερο πανηγύρι για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία Σουμελά στις Αχαρνές ξεχώρησαν οι τελευταίες μέρες.

Τετάρτη  27 Αυγούστου, παραμονή της εορτής.

Η ακολουθεία του Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου κατά το Ιεροσολυμήτικο Τυπικό.

———–

Λιτανεία του Ιερού Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου

—————-

Πέμπτη 28 Αυγουστου, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

—————-

Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Σουμελά

——————–

SONY DSC      IMG_0164

SONY DSC    SONY DSC

IMG_0197    IMG_0202

IMG_0234    IMG_0221

 

Μετά τη Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

————-

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Η ορκωμοσία στην Περιφέρεια Αττικής II

Posted by koszig στο 29 Αυγούστου 2014

Τα παραλειπόμενα απο την προηγούμενη  ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Μετά την ορκωμοσία η νέα Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου έκανε σύντομες ” προγραμματικές ” δηλώσεις:

Προγραμματικές δηλώσεις  Ρένας Δούρου

Ακολουθεί ένα ρεπορτάζ με το φακό του Γιώργου Νιώρα.

SONY DSC    SONY DSC

Από τη μια μεριά οι αγανακτισμένοι από τη χωματερή και οπαδοί της  ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ που διαμαρτυρώντουσαν για την ορκομωσία των συμβουλων της Χρυσής Αυγής. Από την άλλη οι οπαδοί της Χρυσής Αυγής.

SONY DSC    SONY DSC

Ο μητροπολίτης Ηλίου, Αχατρνών και Πετρουπόλεως, ο δήμαρχος Αθηναίων και εκπροσωποι άλλων δογμάτων και στην άλλη εικόνα  ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας και ο Μανώλης Γλεζος και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

SONY DSC    SONY DSC

 Ο Αλέξης Τσίπρας και η Ρένα Δούρου (με τις κόκκινες γόβες που σχολιάστηκαν0. Ο δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης που έχει δίπλα του κάποιον που “μοιάζει” με το δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη!!

SONY DSC    SONY DSC

Παράγοντες της πολίτικής, μεταξύ των οποίων και μερικοί από το  δήμο Αχαρνών. Και οι “καθαρίστριες” !!

SONY DSC

Η ορκωμοσία όσων έδωσαν θρησκευτικό όρκο.

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.