Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η ορκωμοσία της νέας δημοτικής Αρχής

Posted by koszig στο 22 Αυγούστου 2014

10523319_1531861530360594_5047564978261460218_n

Έφτασε η ώρα

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Τα κατά φαντασίαν έργα !!

Posted by koszig στο 15 Αυγούστου 2014

+Σ+ι+Σ+ζ+ν+Ω+μ+Ω +μ+Χ +Τ+κ+Χ+ν+ν+θ +Υ+β+Σ +θ+δ+ξ+ε+ι+β+Σ+γ+θ +π+σ+κ+β+θΜε email με ενημέρωση  Ενεργός Πολίτης που παρακολουθεί το Facebook με το παραπάνω δημοσίευμα του Μιχάλη Βρεττού. Έκανε το δικό του σχόλιο και ζήτησε το δικό μου σχολιασμό.

Έστω και τώρα δεν είναι αργά. Το παλέψαμε 4 χρόνια και τελικά πριν από 1,5 μήνα παραδόθηκαν στον ΟΑΕΔ. Δεσμεύτηκε ο Υπουργός να επισκευαστούν οι εγκαταστάσεις και μετά θα είναι έτοιμες να παραδοθούν στη νέα Διοίκηση του Δήμου Αχαρνών και αυτή με τη σειρά της άμεσα να τις παραδώσει στους δημότες. …”

Για να είμαστε ακριβείς 3,5 χρόνια πέρασαν από τότε που ο Μιχάλης Βρεττός με επικεφαλής το Σωτήρη Ντούρο ανέλαβαν τις τύχες του Δήμου Αχαρνών. Λίγες μέρες πριν μοιράστηκε το προεκλογικό πρόγραμμα της παράταξής τους.

Προεκλογικό φυλλάδιο

Πουθενά δεν αναφέρεται το κολυμβητήριο. Αντίθετα προβάλλεται η λίμνη ανάσχεσης, που έμεινε στα όνειρά τους. Για το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, καμία αναφορά, ούτε καν επίσκεψη στο χώρο.

Αντίθετα ο κ. Κασσαβός με τους ενεργούς Πολίτες έκανε μια “μετρημένη” αναφορά στο κολυμβητήριο, (κλικ εδώ).

Τι συνέβη όμως με τα ολυμπιακά έργα και ειδικά εκείνα του Ολυμπιακού Χωριού;

Οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις ήταν στην κυριότητα του ΟΕΚ.

Με το Ν.4144/13 και συγκεκριμένα στο άρθρο 35 αυτού, γίνεται η διαδοχή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των καταργηθέντων ΟΕΕ και ΟΕΚ, στον ΟΑΕΔ.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88/18.04.2013)

Άρθρο 35

Λοιπές διατάξεις σχετικές με τον Ο.Ε.Κ. και τον Ο.Ε.Ε.

 1. Ο Ο.Α.Ε.Δ. καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων από 14.2.2012 με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012, όπως ισχύει, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με τις επωνυμίες Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΠΥΣ 7/28.2.2012 (Α΄ 39). Οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης των μελών της Διοικούσας Επιτροπής θεωρούνται νόμιμες.

 

Με το Ν.4255/14 και συγκεκριμένα με το άρθρο 30 αυτού, γίνεται η παραχώρηση της μετοχής της ΟΧ Α.Ε., στο ΟΑΕΔ

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4255/2014 (ΦΕΚ Α’ 89/11.04.2014)

Άρθρο 30

Στο άρθρο 35 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως :

«8.α. Η μετοχή της ΟΧΑΕ ΑΕ (Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.), η οποία τελεί σε εκκαθάριση με την από 23.7.2010 απόφα ση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 15266/1226/29.7.2010 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περιέρχεται από τις 14.2.2012, ημερομηνία κατάργησης των ΟΕΚ καί ΟΕΕ, άνευ οποιουδήποτε άλλου τύπου στον ΟΑΕΔ.

β. Η εκκαθάριση της ΟΧΑΕ Α.Ε. παρατείνεται από τη λήξη της, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης μέχρι τις 31.12.2018.

γ. Ο νέος εκκαθαριστής της ΟΧΑΕ Α.Ε. διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ ως μοναδικού μετόχου της, η οποία εκδίδεται εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.»

 

Με το νόμο 2819/2000 ιδρύθηκε η εταιρεία “Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.” στο άρθρο 1 αναφέρεται:

δ) Η συντήρηση , επισκευή, μετασκευή ή αναδιαρρύθμιση τόσο των κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού όσο και των κτιριακών συγκροτημάτων , κτιρίων ή εν γένει κτισμάτων και ελευθέρων χώρων που υπάρχουν σε αυτό, ώστε μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων να εξυπηρετούν τις ανάγκες της μεταολυμπιακής χρήσης του οικισμού.

ε) Η σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με το Δημόσιο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σχετικών με την κατασκευή η και επίβλεψη κατασκευής του Ολυμπιακού Χωριού, τη διαχείριση, εκμετάλλευση, μίσθωση και προσωρινή παραχώρηση της χρήσης των οικιών, κτιριακών συγκροτημάτων, κτιρίων και εν γένει κατασκευών του Ολυμπιακού Χωριού καθώς και των ελευθέρων χώρων αυτού.

Έτσι λοιπόν ο εκκαθαριστής  μπορεί να συντηρεί, να επισκευάζει και να διαθέτει κτίρια, κατασκευές και ελεύθερους χώρους του Ολυμπιακού Χωριού.

Μετά τα διαδικαστικά θέματα παραχώρησης ολυμπιακών έργων μια σειρά δημοσιεύσεων ξένου τύπου ξύπνησε τους εδώ υπευθύνους, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Με δελτίο τύπου της ΓΓΑ στις 8 Αυγούστου 2014 γίνεται αναφορά στην απόφαση που έλαβε η ΓΓΑ,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σχετικά με δημοσιεύματα με θέμα τις εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, και μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο γραφείο του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γιάννη Ανδριανού με την συμμετοχή του κ. Γρηγόρη Δούνη,  Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), του κ. Εμμανουήλ Κονδύλη, Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ, του κ. Θεόδωρου Αμπατζόγλου, Διοικητή του ΟΑΕΔ, καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ανακοινώνεται το εξής:

…………………………

 1. Σε ό,τι αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο Ολυμπιακό Χωριό των Θρακομακεδόνων Μενιδίου, αυτές πέρασαν στην ευθύνη του ΟΑΕΔ μόλις πριν 1,5 μήνα (με το άρθρο 30 του Ν. 4255/11-4-2014 (ΦΕΚ 89 Α΄). Μέχρι τότε η αρμοδιότητα ανήκε στην Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. που τελούσε υπό εκκαθάριση. Στην σημερινή σύσκεψη αποφασίστηκε ο ΟΑΕΔ να αναλάβει το κόστος επισκευής και αποκατάστασής τους, για να παραχωρηθεί στη συνέχεια η χρήση τους σε άλλο φορέα του Δημοσίου ή ΟΤΑ, ο οποίος θα αναλάβει και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης.

 

Με νεώτερο δελτίο τύπου δυο μέρες αργότερα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γιάννης Ανδριανός, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
……………………..
Ειδικά για τις εγκαταστάσεις στο Ολυμπιακό Χωριό, αφού επιτέλους ξεκαθαρίστηκε νομικά, μόλις πριν από ενάμιση μήνα το ζήτημα της αρμοδιότητας τους, ο Διοικητής του ΟΑΕΔ σε σύσκεψη που είχαμε την Παρασκευή δεσμεύθηκε να αναλάβει την ευθύνη του καθαρισμού του χώρου, της επισκευής και της αποκατάστασης, για να παραχωρηθεί στη συνέχεια η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε άλλο φορέα ή ΟΤΑ, ο οποίος θα αναλάβει και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
……………………….
Και από την άλλη, για τις εγκαταστάσεις που μπορούν να λειτουργήσουν, είτε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, είτε από άλλους φορείς, πλέον επιλύουμε τα θεσμικά προβλήματα μιας ολόκληρης δεκαετίας και προχωράμε στη συντήρηση και επισκευή τους, διασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους, στο πλαίσιο βέβαια της δύσκολης δημοσιονομικής συγκυρίας».

 

Είναι φανερό ότι η κυριότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν περιέρχεται στο δήμο Αχαρνών.

Ας έρθουμε όμως και στο δικό μας Μιχάλη Βρεττό.

Αξίζει να σημειωθεί πως όταν “τρέχαμε” με τον Παναγιώτη Γκίκα για να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία του κολυμβητηρίου κάποιοι μας κορόιδευαν ότι δε θα τα καταφέρουμε … Άξιζε η προσπάθεια !”

Τα δύο πρώτα χρόνια της δημοτικής θητείας ο Μιχάλης Βρεττός ήταν πρόεδρος της ΔΗ.Φ.Α. και ο Παναγιώτης Γκίκας πρόεδρος της Αρωγής. Με αυτές τις ιδιότητες “έτρεχαν”;

Ο Παναγιώτης Γκίκας με την ιδιότητα του αντιδημάρχου Υποδομών (Συντήρηση Υποδομών κτιριακών, οδικών και δικτύων) το μόνο που κατάφερε στο Ολυμπιακό Χωριό ήταν να ξηλώσει ένα  μέρος της περίφραξης, (κλικ εδώ), για να περιφράξει το λαχανόκηπο, με βραβείο ένα πρόστιμο που επέβαλε ο δήμος Αχαρνών σε αυτόν, (κλικ εδώ).

Ο αποστολέας του email διατυπώνει μερικά ερωτήματα που αναμένει απάντηση από το Μιχάλη Βρεττό.

 1. Ποιες ακριβώς ενέργειες έκανε ο Δήμος Αχαρνών, και συγκεκριμένα ο Κος Μιχάλης Βρεττός με τον Κο Γκίκα ;
 2. Έφεραν το θέμα, και πότε, στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ενημέρωση των πολιτών και των υπολοίπων Δημοτικών Συμβούλων;
 3. Από τα δελτία τύπου, σε ποιο σημείο ακριβώς φαίνεται πως θα γίνει η παραχώρηση των Αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Αχαρνών; Η ακριβής έκφραση είναι “…. σε άλλο φορέα ή ΟΤΑ”.
 4. Που ακριβώς αναφέρεται ή έστω, αφήνεται να εννοηθεί πως, σύμφωνα με τον Κο Βρεττό, “……θα είναι έτοιμες να παραδοθούν στη νέα Διοίκηση του Δήμου Αχαρνών”;
 5. Η “δέσμευση” του Διοικητή του ΟΑΕΔ (και όχι του Υπουργού όπως αναφέρει ο Κος Βρεττός), αρκεί για να αποτελέσει αφορμή για πανηγυρισμούς ;
 6. Αυτή η “ασάφεια”, δεν αφήνει αμφιβολίες ως προς την πρόθεση της ΓΓΑ για το ποιός θα αναλαβει την λειτουργία των εγκαταστάσεων;
 7. Με τις ενέργειες που ενδεχομένως έχει κάνει ο Κος Βρεττός με τον Κο Γκίκα, έχει εξασφαλίσει πως η παραχώρηση θα γίνει στο Δήμο Αχαρνών και όχι σε κάποιον όμορο Δήμο;
 8. Ο Κος Βρεττός και ο Κος Γκίκας, έχουν εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για να αναλάβει ο Δήμος το κόστος συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων;

Υπάρχει απάντηση;

Στο Μιχάλη Βρεττό έχω να κάνω μια παραίνεση : “Σκέψου πριν δημοσιεύσεις κάτι”

 

Με ξένα κόλλυβα δεν κάνεις μνημόσυνο

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Το καλοκαίρι των πανηγυριών

Posted by koszig στο 15 Αυγούστου 2014

Συνήθως το καλοκαίρι, ίσως λόγω των καιρικών συνθηκών γίνονται τα πιο πολλά πανηγύρια. Ας δούμε μερικά.

Αγία Κυριακή

Μεταξύ Θρακομακεδόνων και Βαρυμπόμπης  βρίσκεται ο εξωκλήσι της Αγίας Κυριακής

Αγία Κυριακή 1

Αγία Κυριακή 2

Στις 6 Ιουλίου παραμονή της εορτής της Αγίας Κυριακής γίνεται η λειτουργία στο εξωκλήσι με την παρουσία πλήθος κόσμου.

————–

Αγία Άννα

Αγία Άννα 2

 

Αγία Άννα 1

Στις 24 Ιουλίου, παραμονή της εορτής Κοιμήσεως της Αγίας Άννας, έγινε η περιφορά της εικόνας στην ομώνυμη περιοχή.

——————

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

Αγία Παρασκευή (Λεωφ. Πάρνηθας και Αγ. Παρασκευής)

Αγία Παρασκευή

Αγία Παρασκευή 1

25 Ιουλίου , παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής έγινε λειτουργία και περιφορά της Εικόνας της Παρασκευής της οσιομάρτυρος με την παρουσία του Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρα.

—————-

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

Αγία Σωτήρα

5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής του Σωτήρος.

Αγία Σωτήρα

Αγία Σωτήρα 1

—————–

SONY DSC    SONY DSC

SONY DSC    SONY DSC

SONY DSC    SONY DSC

Κοίμηση της Θεοτόκου

Την Πέμπτη 14 Αυγούστου στο Ναό της Παναγίας έγινε η καθιερωμένη λειτουργία χοροστατούντος του Μητροπολίτη Ιλίου , Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρα.

Παναγία

————

—————-

————-

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

Και του χρόνου με υγεία

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Οι εορτασμοί για την Κοίμηση της Θεοτόκου

Posted by koszig στο 14 Αυγούστου 2014

ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Πριν 46 χρόνια

Posted by koszig στο 13 Αυγούστου 2014

 

Ο Αλέκος Παναγούλης μιλά για την απόπειρα κατά Παπαδόπουλου…

σαν σήμερα πριν από 46 χρόνια…

Σαν σήμερα, 13 Αυγούστου 1968, ο Αλέκος Παναγούλης επιχείρησε να τινάξει στον αέρα το δικτάτορα Γιώργο Παπαδόπουλο.

Το…
τηλεοπτικό ντοκουμέντο είναι μια συνέντευξη του Αλέκου Παναγούλη, την ημέρα της αποφυλάκισής του.

Εκπομπή-αφιέρωμα στον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ, η οποία περιλαμβάνει συνέντευξη που παραχώρησε, με κάθε μυστικότητα, ο Α. ΠΑΠΑΓΟΥΛΗΣ στον Ιταλό δημοσιογράφο SILVANO AGOSTI λίγες μέρες μετά την αμνήστευση που απένειμε το καθεστώς των συνταγματαρχών στους πολιτικούς κρατουμένους στις 21/8/1973. To πολύτιμο αυτό ντοκουμέντο παραχωρήθηκε από τον S. AGOSTI στην ΕΡΤ.

Πριν την προβολή του παρατίθενται χρονολογικά τα γεγονότα-σταθμοί της αντιδικτατορικής δράσης του μεγάλου αγωνιστή, όπως η λιποταξία του από το στράτευμα μετά την επιβολή της χούντας, η ίδρυση της οργάνωσης Ελληνική Αντίσταση και η στήριξη της ένοπλης πάλης κατά του απριλιανού καθεστώτος. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του δικτάτορα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ τον Αύγουστο του 1968, που οδήγησε στη σύλληψη και καταδίκη του δις εις θάνατον από το Έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών, καθώς και στον «εντοιχισμό του» για τεσσεράμισι χρόνια στις στρατιωτικές φυλακές Μπογιατίου.

Έπεται αναφορά στην εκλογή του ως βουλευτή με την Ένωση Κέντρου το 1974 και, τέλος, στον μυστηριώδη θάνατό του σε τροχαίο, την Πρωτομαγιά του 1976. 
Ακολουθεί η συνέντευξη που παραχώρησε στον S. AGOSTI μετά την αμνήστευσή του τον Αύγουστο του 1973, στην οποία αφηγείται την περιπέτεια της φυλάκισής του και τις άθλιες συνθήκες εγκλεισμού του, δίνοντας λεπτομέρειες για τα βασανιστήρια που υπέστη και τις μεθόδους βασανισμού που χρησιμοποιούσε η χούντα.

Εκτός από τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ, μιλά η μητέρα του ΑΘΗΝΑ, ο συναγωνιστής του ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΩΤΑΣ, ο δεσμοφύλακας ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΑΚΗΣ, που τον συνέτρεξε στην απόδρασή του από τις φυλακές το 1969, και ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ, που αμνηστεύτηκε επίσης το 1973. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται πλάνο από την Πολυκλινική Αθηνών όπου μεταφέρθηκε, θύμα των βασανιστηρίων του ΕΑΤ-ΕΣΑ, ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ, στο οποίο μιλά η γυναίκα του ΧΡΙΣΤΙΝΑ…

 

Μνήμες από αυτή την περίοδο περιγράφονται στο βιβλίο του Στάθη Γιώτα “Μνήμες και στοχασμοί από τη δικτατορία και τη μεταπολίτευση“, (κλικ εδώ)

 

Πριν 46 χρόνια. Πως πέρασαν

Posted in Ιστορία | Leave a Comment »

Θα γίνει απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής Αρχής;

Posted by koszig στο 13 Αυγούστου 2014

Είναι σωστό όταν μια διοίκηση παραδίδει σε μία άλλη να κάνει απολογισμό των πεπραγμένων της.

Στους δήμους αυτή η διαδικασία δε γίνεται με την παράδοση της διοίκησης,  αλλά κάθε χρόνο με διάφορες μορφές.

 

Άρθρο 217
Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής

1. Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.
2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες με κάθε
πρόσφορο τρόπο. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.
3. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.
4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του
δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων.
5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.
6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 96.

Στη δημοτική περίοδο 2007-2010 με δήμαρχο τον Παναγιώτη Φωτιάδη τηρήθηκε ο νόμος, τουλάχιστον στο σημείο αυτό.

Ειδική δημόσια συνεδρίαση 2009 για απολογισμό του έτους 2008, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ),

Ειδική δημόσια συνεδρίαση 2010 για απολογισμό του έτους 2009, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ),

Η επόμενη δημοτική Αρχή 2011-1014 με δήμαρχο το Σωτήρη Ντούρο ειδική δημόσια συνεδρίαση για τα έτη 2012, 2013  δεν έγινε!!

Στον υπό ψήφιση Ενιαίο Κώδικά Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη στο άρθρο 179.

Άρθρο 179.

(Άρθρο 185 ν. 3852?2010)

1. Κάθε χρόνο σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά στην εφαρμογή του ετησίου προγράμματος δράσης , την οικονομική κατάσταση και τη διοίκηση του δήμου ή της περιφέρειας.

2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου γίνεται μέχρι 31 Ιανουαρίου του επομένου έτους, με εξαίρεση το πρώτο έτος της εγκατάστασης των δημοτικών ή περιφερειακών αρχών και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο.

3. α. Στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου σε δήμους μέχρι 50.000 κατοίκων καλούνται κάτοικοι, καθώς και συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του δήμου.

β. Στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου σε δήμους άνω των 50.000 κατοίκων καλούνται μόνο οι θεσμοθετημένοι φορείς της πόλεως, όπως και επιστημονικοί, εμπορικοί , συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί φορείς για ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση των κατοίκων.

γ. Στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του περιφερειακοί συμβουλίου καλούνται οι δήμαρχοι των δήμων της περιφέρειας και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων.

δ. Το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης.

3. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του περιφερειακοί συμβουλίου μετά την παρουσίαση των πεπραγμένων της δημοτικής ή περιφερειακής αρχής από τον δήμαρχο και τον περιφερειάρχη αντίστοιχα, τοποθετούνται μετέχοντες.

4. Ο δήμος ή η περιφέρεια μεριμνούν για τη μετάδοση της συνεδρίασης από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το διαδίκτυο, καθώς και τη χρήση κάθε άλλου μέσου ενημέρωσης των πολιτών.

5. Σε περίπτωση ου προβλέπεται από το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικοί ή περιφερειακοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα το προβλεπόμενο στις διατάξεις των άρθρων 109 και 146 για τη σύγκλιση του δημοτικού περιφερειακού συμβουλίου.

Δεν είναι μόνο η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση που φαίνεται η δραστηριότητα του δήμου. Ειδικά στον οικονομική τομέα υπάρχει ο Απολογισμός – Ισολογισμός.

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 163

Απολογισμός − Ισολογισμός Δήμων

 1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.

2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.

3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή − λογιστή.

Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή − λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού.

Ο ορκωτός ελεγκτής − λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών − Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής − λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής − λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή − λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

4. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.

Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής − λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή − λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση.

Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή − λογιστή από τη συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή που δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο στο Δήμο.

5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή − λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

6. Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και ο ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή δημοσιεύονται, μετά την έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος.

Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα προς δημοσίευση στοιχεία του απολογισμού.

7. Οι Δήμοι, οι οποίοι δεν υποχρεούνται κατά το νόμο στην εφαρμογή του κλαδικού λογιστικού σχεδίου, συντάσσουν στη λήξη κάθε οικονομικού έτους οικονομική κατάσταση, στην οποία εμφανίζονται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης αυτής. Σύνοψη της οικονομικής κατάστασης δημοσιεύεται μαζί με τον απολογισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού.

Οι Δήμοι που εφαρμόζουν προαιρετικά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 315/1999 (ΦΕΚ 302 Α΄) δεν υποχρεούνται στη σύνταξη της οικονομικής κατάστασης της παρούσας παραγράφου.__

Αυτά αναφέρονται στο νόμο 3463/2006.

Ο Απολογισμός – Ισολογισμός του έτους 2012 έπρεπε να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο τον Οκτώβριο του έτους 2013, Αυτό δεν έχει γίνει.

Ο Απολογισμός – Ισολογισμός του έτους 2013 έπρεπε το τέλος Μαΐου 2014 να έχει  υποβληθεί ο λογαριασμός διαχείρισης. Μέχρι τέλος Ιουλίου να έχει εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή μπορούσε να συνεδριάσει, γιατί η δημοτική Αρχή είχε την πλειοψηφία για να συνεδριάζει. Αυτό δεν το έκανε ο δήμαρχος. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2013 δεν είχε οριστεί ορκωτός λογιστής για έλεγχο του έτους 2013, όπως το ανωτέρω άρθρο ορίζει.

 

Είναι φανερό ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή υπό τον Σωτήρη Ντούρο, πριν  παραδώσει την εξουσία , δε θα κάνει δημόσιο απολογισμό των πεπραγμένων της. Ίσως θεωρεί ότι μια μορφή απολογισμού έχει κάνει κατά την προεκλογική εκστρατεία Αυτή όμως δεν κρίθηκε επαρκής από τους δημότες και αποδοκιμάστηκε,

Για όσα απαιτούν τα ανωτέρω άρθρα των νόμων δεν έγιναν. Θα πείτε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  και το Ελεγκτικό Συνέδριο έκαναν τον ενδεδειγμένο έλεγχο; Σίγουρα όχι, γιατί θα έπρεπε όσοι έχουν την ευθύνη για τα ανωτέρω α ελεγχθούν πειθαρχικά. Και αυτό δεν έγινε!!!

Σίγουρα από τις δύο προηγούμενες δημοτικές Αρχές των Παναγιώτη Φωτιάδη και Σωτήρη Ντούρου  για τα ανωτέρω θέματα ο Σωτήρης Ντούρος αποδείχτηκε ο χειρότερος.

 

Ο Γιάννης Κασσαβός θα είναι καλύτερος των δύο; Οι πράξεις του θα το δείξουν.

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Να ευθυμίσουμε και λίγο (προβληματιζόμενοι)

Posted by koszig στο 10 Αυγούστου 2014

agionoros

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Τι έκαναν οι παλιοί, τι θα κάνουν οι νέοι.

Posted by koszig στο 10 Αυγούστου 2014

Ένα από τα σημαντικότερα όργανα, μετά το δημοτικό συμβούλιο είναι η Οικονομική Επιτροπή. Στις πρώτες αρχαιρεσίες θα εκλεγούν τα μέλη από τα 45 μέλη του δημοτικού συμβουλίου θα είναι 10,  6 από τη συμπολίτευση και 4 από την αντιπολίτευση. Ενδέκατο μέλος, χωρίς εκλογή, είναι ο δήμαρχος ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής. Έτσι συνολικά τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής είναι 11. Για απαρτία απαιτείται η φυσική παρουσία 6 μελών.

Στην προηγούμενη δημοτική Αρχή οι αντίστοιχοι αριθμοί μελών της επιτροπής ήταν 9(8+1) με 5 από την πλειοψηφία και 3 από τη μειοψηφία.

Αποχώρηση από την δημοτική παράταξη πλειοψηφίας ή τις άλλες δημοτικές παρατάξεις δε μπορεί να είναι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Όπως σε όλα τα όργανα υπάρχει κανονισμός λειτουργίας που ρυθμίζει τη διαδικασία των συνεδριάσεων τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του οργάνου. Για την Οικονομική Επιτροπή από το 2010 υπήρχε κανονισμός λειτουργίας της που είχε συνταχθεί με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Κανονισμός Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής

Αυτός ο κανονισμός δεν συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή από την  προηγούμενη δημοτική Αρχή και φυσικά δεν τηρήθηκε στα βασικά του σημεία.

Ένα από τα σημεία που δεν τηρήθηκαν ήταν του άρθρου 4, παρ. 1β:

ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποχρεούται να υποβάλλει ανά  τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, η οποία περιλαμβάνει, για το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις στοιχεία του ετήσιου απολογισμού και όπου παρουσιάζεται η
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,

Χαρακτηριστικό σημείο ήταν η προσπάθεια του Σωτήρη Ντούρου, προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, να υπάρχει στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων Ιουνίου – Ιουλίου η έγκριση των τριμηνιαίων εκθέσεων του τρίτου και τετάρτου εξαμήνου του προηγουμένου έτους!!

Άλλο σημείο ήταν η άγνοια του δημάρχου να αναπληρώσει μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που είχαν παραιτηθεί ή αποχωρήσει από τις δημοτικές παρατάξεις που είχαν εκλεγεί. (κλικ εδώ). Αποτέλεσμα ήταν να προσπαθήσουν να “μπαλώσουν” 143 αποφάσεις που δεν είχαν ληφθεί νόμιμα.

Ακόμα στις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ελαμβάνονταν αποφάσεις που δεν ήταν σύννομες, Ιδού μερικές από αυτές, (κλικ εδώ).

Μερικά σημεία από τον κανονισμό λειτουργίας, άρθρο Άρθρο 9 (Δικαιώματα & υποχρεώσεις προέδρου & μελών Οικονομικής Επιτροπής)

5. (ο πρόεδρος)Έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεργασία με το δημοτικό υπάλληλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, αποφάσεις και μειοψηφούσες γνώμες.

Τέτοια (απομαγνητοφωνημένα) πρακτικά δεν υπάρχουν στο δήμο Αχαρνών κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Σωτήρη Ντούρου.

8. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οφείλουν να μετέχουν στις συνεδριάσεις της και να προσέρχονται κατά την καθορισμένη ώρα.

Οι συνεδριάσεις άρχιζαν και μέχρι μια ώρα μετά την ώρα της συνεδρίασης που είχε αναγραφεί στην πρόσκληση, (κλικ εδώ)

16. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δικαιούνται να ζητούν αντίγραφα των πρακτικών της Επιτροπής ή να λάβουν πλήρη γνώση αυτών, εάν είναι δυσχερής η
έκδοση αντιγράφων.

17. Τα μέλη της Επιτροπής υποχρεούνται, κατά τις διατάξεις του άρθ.61 του Ν.3852/10, α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς το δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος, γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση με θέματα του δήμου, δ) να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του δήμου.

Αυτές είναι οι βασικές υποχρεώσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Βασικό στοιχείο στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  είναι η ώρα συνεδρίασης, η οποία πρέπει να είναι τέτοια που να “βολεύει”, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων τα μέλη της.

Σύμφωνα με το νόμο 4071/2012

4.  Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ή της αντίστοιχης επιτροπής χορηγεί στους δημοτικούς συμβούλους, που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση, για την υπηρεσία ή τον εργοδότη. Τα ίδια ισχύουν και για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και του εποπτικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ, του διοικητικού συμβουλίου, των εκτελεστικών επιτροπών και των εποπτικών συμβουλίων των ΠΕΔ, καθώς επίσης της Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμων με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων (άρθρο 7, παρ. 3 του Ν. 4071/2012).

 

Αυτά είναι τα δεδομένα για την Οικονομική Επιτροπή. Πριν αποφασίσει κάποιος σύμβουλος να θέσει υποψηφιότητα για μέλος πρέπει να σταθμίσει τις υποχρεώσεις του.

Posted in Γενικά, Uncategorized | Leave a Comment »

Τι θα αντιμετωπίση ένας νέος δημοτικός σύμβουλος

Posted by koszig στο 8 Αυγούστου 2014

Από την πρώτη ημέρα που θα αναλάβει η νέα δημοτική αρχή οι δημοτικοί σύμβουλοι έχον να αντιμετωπίσουν κάποιες καταστάσεις.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν εκλεγεί ως μέλη δημοτικών παρατάξεων. Το άρθρο 66 του 3852/2010 ή το άρθρο 108 του Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης προσδιορίζουν την θέση του δημοτικού συμβούλου σε σχέσεις με τις παρατάξεις.

Άρθρο 66 (108)

Δημοτικές Παρατάξεις

 1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση.

2. 1. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ανήκουν σε δημοτικές παρατάξεις, ανάλογα με το συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί.
3.  2. Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος δήμαρχος και, στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδυναμίας του, ο σύμβουλος που εκλέγεται από την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων που ανήκουν στην παράταξη.
4.  3. Μέλος του δημοτικού συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς το προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη δημοτική παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί.
5. 4. Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος της.
6.  5. Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξή του στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη.
7.  6. Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων η δημοτική αρχή οφείλει να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη.

Για τις δημοτικές Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση.παρατάξεις υπήρχε το άρθρο 66 του “Καλλικράτη” το οποίο στον ενιαίο κώδικα, στο άρθρο 108, έχει παραληφθεί. Όμως :

Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση.

Αυτό είναι ένα Συνταγματικό  Δικαίωμα καθενός που συμμετέχει σε όργανα και αυτή η διαγραφή δε μπορεί να το ακυρώσει. Είναι φανερό όμως ότι ο καθένας που συμμετέχει σε όργανο εκπροσωπώντας την παράταξη δε μπορεί να έχει εντελώς διαφορετικές απόψεις από την παράταξη. Αν αυτό συμβαίνει συστηματικά τότε στο ανωτέρω άρθρο υπάρχουν δύο λύσεις ή αποχώρηση από την παράταξη και ανεξαρτητοποίηση ή διαγραφή του από την παράταξη.

Αποχώρηση από την παράταξη σημαίνει ότι δε μπορεί να συμμετέχει σε όργανα που εκπροσωπείται παράταξη. Ο νόμος δεν προβλέπει μεταγραφή σε άλλη παράταξη. Η συμμετοχή σε όργανα διοίκησης δεν επιτρέπεται μετά την αποχώρηση από παράταξη. Οι δημοτικοί σύμβουλοι εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, ψηφίζουν αλλά μέχρι εκεί. Μόνη σωτηρία είναι η επανένταξη στην παράταξη, αν αυτό γίνει δεκτό.

Η πρώτη επαφή των δημοτικών συμβούλων, μετά την ορκωμοσία τους  είναι η συγκρότηση σε σώμα του δημοτικού συμβουλίου.

 

Τι είναι το δημοτικό συμβούλιο;

Είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του δήμου για όλα τα θέματα, εκτός από εκείνα που έχουν δοθεί με νόμο σε άλλα όργανα.

 

Άρθρο 106

(Άρθρα 66,72,83 και 84 του ν. 3852/2010)

Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου

1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
2. Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και υποχρεούται να παρέχει γνώμη ή στοιχεία, όποτε αυτό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία
2. Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
3.  Αποφασίζει σχετικά με φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και για ζητήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
4.   Από  τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ο επικυρωμένος από την αρμοδία αρχή προϋπολογισμός εκτελείται κανονικά.
4. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό   του άρθρου 67 του παρόντος.
5. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητές του σχετικά με το αντικείμενό της.
6. Το δημοτικό συμβούλιο με πλειοψηφία που, που λαμβάνεται ε τη απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να αναθέτει στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων και τοπικών κοινοτήτων την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του, οι οποίες ασκούνται στα όρια της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, εκτός από την έκδοση κανονιστικών πράξεων, την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων, τη σύναψη δανείων, τη σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων και λοιπών διοικητικών νομικών προσώπων, καθώς και την εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν και τις αποφάσεις που κατά τις ειδικές διατάξεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
7. Οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου δημοσιεύονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 347 του παρόντος.

 

(Οι διαγραφές αναφέρονται σε ισχύοντες νόμους. Το υπόλοιπο κείμενο είναι εκείνο που εξακολουθεί να ισχύει και επικαιροποιείται με την κωδικοποίηση)

Άλλα όργανα του δήμου που έχουν αρμοδιότητες είναι η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Άρθρο 115

( Άρθρο 72 του ν. 3852/2010)

Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες

 1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,

β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο   έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,

γ) Καταρτίζει, επεξεργάζεται και προελέγχει τον απολογισμό,

δ) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες για τις οποίες δεν απαιτείται απόφαση, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

ε) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,

στ) Μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,

ζ) Εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με φόρους ,τέλη, δικαιώματα και εισφορές,

ζ) Εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,

η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,

θ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου, την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών πραγμάτων και την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο

θ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,

ι) Εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περ. ε της παρ. 1β του άρθρου 116 και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,

ια) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις δικαστικές αρχές

ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,

ιβ) Αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,

ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,

ιγ) Αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό , τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό

ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,

ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,

ιδ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 281 του Κ.Δ.Κ..

ιε) Καθορίζει το ανώτατο όριο δαπάνης κηδείας και των εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων

2. α) Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

β) Η ρύθμιση της παραγράφου 2α ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιγ΄ της προηγούμενης παραγράφου.

3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.

4. Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

5. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται ως αρμόδιο όργανο η δημαρχιακή επιτροπή, τις αρμοδιότητες ασκεί η οικονομική επιτροπή, εκτός από εκείνες που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

 

Άρθρο 110

( Άρθρο 74 του ν. 3852/2010)

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες.

1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνίσταται σε δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για τον σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα:

 1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα:

α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 131 83 του παρόντος, για:

αα)τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων

ι) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,

αβ) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,

αγ) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

βα) Θέματα καθορισμού χρήσεων γης,

ββ) Θέματα σχετικά με τα ρυθμιστικά σχέδια, προγραμματισμό εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικές μελέτες, ανάπλαση περιοχών, πολεοδομικές επεμβάσεις, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,

βγ) Τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,

βδ) Τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,

βε) Το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..104

2. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.
23. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.
34. Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

 

Για το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου θα γίνουν αρχαιρεσίες. Τη διαδικασία καθορίζει απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

egk43-06082014 Διαδικασίες εκλογής οργάνων

 

Η δημοτική Αρχή, οι δημοτικές παρατάξεις τώρα γνωρίζουν τις αρμοδιότητες και τα αντικείμενα απασχόλησης όσων δημοτικών συμβούλων θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση στα όργανα διοίκησης. Σε αυτούς είναι η ευθύνη να επιλέξουν τους ικανότερους.

 

Θέλει αρετή και τόλμη η ανάληψη διοικητικών θέσεων.

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Ολίγη Ιστορία

Posted by koszig στο 8 Αυγούστου 2014

Όλα άρχισαν έτσι.

Στις 11 Οκτωβρίου 2008 στο διαδίκτυο έκανε την εμφάνισή του ένα blog με τίτλο : (κλικ εδώ)

pontidis 0

pontidisΑυτό το blog υποτίθεται ότι το δημιούργησε ένας Πόντιος που κατοικούσε στις Αχαρνές, σε ένα δήμο με δήμαρχο τον Παναγιώτη Φωτιάδη και στην πλειοψηφία στη διοίκηση το ποντιακό στοιχείο. Η λογική ήταν πως αντιμετώπιζε την τότε κατάσταση ένας “προοδευτικός Πόντιος”

Ποιος είμαι

Το blog αυτό διατηρήθηκε μέχρι τις 17 Ιουλίου 2010, που έγινε η τελευταία ανάρτηση. (κλικ εδώ)

Είναι σωστό να μην εμφανίζεται ένας πολίτης που διατυπώνει δημόσια τις απόψεις του, χωρίς να δίνει την ταυτότητά του, αν και με την ανωνυμία του τηρεί όλους τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Έτσι στις 21 Νοεμβρίου 2009 “έσκασε μύτη” μια επώνυμη ιστοσελίδα με Τίτλο “Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών“, (κλικ εδώ)

Ελεύθερο Βήμα

Στην πρώτη ανάρτηση έγινε γνωστός ο διαχειριστής της ιστοσελίδας. Η πρώτη ανάρτηση είχε  τίτλο:

Πρώτο

Δε γνωρίζω αν αργότερα στην δημοτική παράταξη του Γιάννη Κασσαβού “ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες” έλαβε υπόψη της τις λέξεις Ενεργοί Πολίτες.

 

Αυτά όμως ανήκουν στην ιστορία. Η χτεσινή ανάρτηση ήταν η 3001 από την αρχή της εμφάνισης του Ελεύθερου Βήματος.  600 περίπου αναρτήσεις κάθε χρόνο. Με θέματα που μερικές φορές τσακίζουν κόκαλα!!!

Το Ελεύθερο Βήμα δεν ανήκει στο διαχειριστή του. Ανήκει σε κάθε Ενεργό Πολίτη που θέλει να διατυπώσει τις απόψεις του, να κάνει την κριτική του σε αυτούς που ασκούν τη διοίκηση του Δήμου Αχαρνών, ακόμα και στους πολίτες που δεν αντιδρούν σε όσα συμβαίνουν γύρω τους.

 

Γίνεται Ενεργοί Πολίτες. Για όσα συμβαίνουν έχετε και εσείς ένα μέρος της ευθύνης

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.