Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

ΚΕΚ ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ

Posted by koszig στο 31 Μαρτίου 2011

Μια περίπτωση που αξίζει  αναφερθεί γιατί εμπλέκονται άνθρωποι που διαχειρίστηκαν ή διαχειρίζονται τις τύχες του τόπου μας.

Το 1995 ήταν η εποχή που εισέρρεαν από την Ευρώπη επιδοτήσεις για την επαγγελματική κατάρτιση νέων ή ανέργων και για εκπαίδευση παλιννοστούντων και τσιγγάνων. Ο δήμος μας, ο δήμος Άνω Λιοσίων και ο δήμος Ζεφυρίου είχαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Από το 1988 είχαν εμφανιστεί εταιρείες στο δήμο μας με σκοπό τη μηχανοργάνωση του δήμου. Μια από αυτές ήταν που εκπροσωπούσε ο Νίκος Κρημνιανιώτης, σημερινός Γενικός Γραμματέας του δήμου Αχαρνών.

Σε συνεργασία με τον τότε δήμαρχο Άνω Λιοσίων Νίκο Παπαδήμα  και το δήμαρχο Αχαρνών Αναστάσιο Μουστακάτο αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια διαδημοτική εταιρεία προκειμένου να διαχειριστούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Εταίροι η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης  Δήμου Άνω Λιοσίων (ΔΕΑΔΑΛ), εκπροσωπούμενη από το δήμαρχο κ. Παπαδήμα, η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης  Δήμου Αχαρνών (ΔΕΑΔΑ), εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο της Γιάννη Παπαδήμα, και την εταιρεία «Αίας» εκπροσωπούμενη από τη σύζυγο του κ.Κρημνιανιώτη, Χριστίνα Κρημνιανιώτη. Το όνομα της εταιρείας «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΥΠΗς ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΌ ΚΕΚ ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ»

Σύσταση Εταιρείας το 1995

Σε αυτό το καταστατικό υπάρχουν κάποια περίεργα πράγματα:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει όλες τις διαχειριστικές πράξεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την προαγωγή του κοινού σκοπού.

Η Διαχείριση, Διοίκηση και Εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στα δύο από τα συμβαλλόμενα μέρη:

α) τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Άνω Λιοσίων (ΔΕΑΔΑΛ) και

β) την Αστική εταιρεία» ΑΙΑΣ» η οποία θα ασκείται με τους νόμιμους, κάθε φορά, εκπροσώπους τούτων.

Η ΔΕΑΔΑ, επιχείρηση του Δήμου Αχαρνών, εισφέρει 1.000.000 δρχ. εταιρικό κεφάλαιο, όπως και οι άλλοι δύο εταίροι, αλλά δεν έχει καμία ανάμιξη στη διοίκηση!!

Ποιοι αιρετοί ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ του δήμου Αχαρνών έβαλαν την υπογραφή τους σε αυτό το καταστατικό;

Ένα άλλο σημείο που έχει ενδιαφέρον:

Άρθρο 12

Εταίρος που για σπουδαίο λόγο αδυνατεί να συνεχίσει τη συμμετοχή του στην εταιρεία, μπορεί να εξέλθει από αυτή, οπότε η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων. Ο αποχωρών εταίρος έχει δικαίωμα χρηματικής απαίτησης κατά της εταιρείας ίσης με το ύψος της εισφοράς του.

Με τροποποίηση του καταστατικού το Δεκέμβριο του 1995 γίνεται ονομαστική αναφορά στους ανωτέρω εκπροσώπους των επιχειρήσεων που είναι ο Νικόλαος Παπαδήμας και η Χριστίνα Κρημνιανιώτη. Ένα άλλο σημείο είναι ότι ααποφασίζουν  ομόφωνα για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή του ΚΕΚ!!

Τροποποίηση 1 1995

Σε νεώτερη τροποποίηση το 1996  ορίζονται διαχειριστές μέχρι το 1998 ο Ν. Παπαδήμας και ο Νικόλαος Κρημνιανιώτης, ως εκπρόσωπος της Αστικής Εταιρείας «Αίας».

Τροποποίηση 2 1996

Σε νεώτερη τροποποίηση το 1996 ορίζεται (από το Ν.Παπαδήμα και Ν. Κρημνιανιώτη ΟΜΟΦΩΝΑ) ο Νικόλαος Κρημνιανιώτης Γενικός Διευθυντής με καθήκοντα Διαχείρισης, Διοίκησης και Εκπροσώπησης της Εταιρείας!!

Στην τροποποίηση αυτοί ο εκπρόσωπος των Αχαρνών συμμετέχει σε μια διοικούσα επιτροπή που αποτελείται από αυτόν, από τον Ν. Παπαδήμα ως εκπρόσωπο της ΔΕΑΔΑΛ το Ν. Κρημνιανιώτη ως εκπρόσωπο της εταιρείας «Αίας», και το Ν. Κρημνιανιώτη ως Γενικό Διευθυντή!!

Τροποποίηση 3 1996

Με νέα τροποποίηση του καταστατικού της επιχείρησης παρατείνεται η λειτουργία της έως το 2010.

Τροποποίηση 4 1998

Στις δημοτικές εκλογές του 1998 στο δήμο Άνω Λιοσίων επανεκλέγεται ο Νίκος Παπαδήμας και στις Αχαρνές ο Τάκης Παπανίκας, ο οποίος διατηρεί τυπικά την προεδρία της ΔΕΑΔΑ.

Το Δεκέμβριο του 1998 αποφασίστηκε τροποποίηση του καταστατικού. Σε αυτή την τροποποίηση ο Τ. Παπανίκας εκφράζει την επιθυμία να αποχωρήσει η ΔΕΑΔΑ από την εταιρεία προκειμένου να δημιουργήσει δημοτικό ΚΕΚ. Ο κ. Παπανίκας ως «άρχοντας» αποφασίζει να μην πάρει το μερίδιό της ΔΕΑΔΑ από την εταιρεία και να το αφήσει στο ως εισφορά στην εταιρεία των δύο άλλων εταίρων το ποσό του 1.000.000 δρχ!!

Παράλληλα αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την εισφορά 7.000.000 δρχ από τον εταίρο «Αίας». Ο Ν. Κρημνιανιώτης αναλαμβάνει εκπρόσωπός της εταιρείας και Γενικός Διευθυντής. Ουσιαστικά η εταιρεία είναι προσωπική εταιρεία.

Τροποποίηση 5 2000

Σε νέα τροποποίηση του καταστατικού το 2003  η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εκφράζεται σε ευρώ και είναι από την αποχωρήσασα ΔΕΑΔΑ 2.934,70 €, από τη ΔΕΑΔΑΛ 2.934,70 € και από την «Αίας» του Ν. Κρημνιανιώτη 24.130,60 €. Γενικός Διευθυντής, όπως αναγράφεται με έντονα γράμματα ο Νικόλαος Κρημνιανιώτης.

Τροποποίηση 6 2003

Στην τελευταία τροποποίηση του καταστατικού το Μάρτιο του 2004 γίνεται αναδιάταξη του μετοχικού κεφαλαίου με τη ΔΕΑΔΑΛ στα 3.000 €, της «Αίας» στα 29.000 € και ενός νέου εταίρου της Δημοτικής Επιχείρησης Λαμίας με εισφορά στο μετοχικό κεφάλαιο  1.000 €. Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 33.000 €.

Τροποποίηση 7 2004

Μη ρωτήσετε τι έγιναν τα 2.934,70 € που ο «άρχοντας» Παπανίκας δεν καταδέχτηκε να πάρει πίσω, όταν η ΔΕΑΔΑ αποχώρησε από την εταιρεία. Πάντως η ΔΕΑΔΑΛ κράτησε από αυτά 75,30 € και αύξησε τη συμμετοχή της  στα 3.000 €. Τα άλλα που πήγαν;

Το 1995  συστήνεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία από τους δήμους Αχαρνών και άνω Λιοσίων με εισφορά από τον κάθε εταίρο 1.500.000 δρχ. και με όνομα «ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ«. Στη διοίκηση της εταιρείας μαζί με φορείς ποντίων εισέρχεται, χωρίς συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, το ΚΕΚ Ευπυρίδες δια του εκπροσώπου του Ν.Κρημνιανιώτη!! Αυτό όμως είναι θέμα για επόμενη ανάρτηση αναλυτικά για τις δραστηριότητες της Εύξεινης Πόλης.

ΤΟ 2008 δημιουργείται  Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και δ.τ. «ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΕ»

ΚΕΚ ΑΙΑΣ δημιουργία από ΚΕΚ Ευπυρίδες

Στη σύσταση για το μετοχικό κεφάλαιο αναφέρεται:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 300.000,00 ευρώ και θα καταβληθεί ως εξής:
α) ποσού ευρώ 33.000, από την εισφορά της περιουσίας (λογιστική αξία) της μετατρεπόμενης Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ» και
β) ποσού ευρώ 267.000 από την κεφαλαιοποίηση μέρους της οφειλής προς τον μέτοχο Νικόλαο Κρημνιανιώτη, όπως προκύπτει από την από 5.11.2007 έκθεση εκτίμησης του ορκωτού ελεγκτή Γεωργίου Π. Κασιμάτη, σύμφωνα με το ν. 2166/1993.

[Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι ο Ν.2166/93 δεν απαιτεί εκτίμηση της περιουσίας της μετατρεπόμενης επιχείρησης από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/20, αλλά μόνο επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας αυτών που διενεργείται είτε από τον Οικονομικό Έφορο, είτε από Ορκωτό Ελεγκτή, είτε από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/20. Αυτή η δυνατότητα εγγυάται ταχύτητα στην διαδικασία μετατροπής, κάτι το οποίο ήταν ανέφικτο για όσες εταιρείες επιχειρούσαν τον μετασχηματισμό τους με τις διατάξεις του Ν.1297/72, οι οποίες απαιτούσαν την υποχρεωτική εκτίμηση της περιουσίας τους από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/20, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.]

Με βάση τα ανωτέρω είναι φανερό ότι δεν έγινε τροποποίηση του καταστατικού του ΚΕΚ Ευπυρίδες να μετατραπεί σε ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε.

Ο κ. Κρημνιανιώτης από τη δημιουργία του ΚΕΚ ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ ήταν διαχειριστής και Γενικός Διευθυντής. Η δραστηριότητα του ΚΕΚ ήταν επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που αφήνουν νόμιμο κέρδος της τάξης του 30%. Πως δημιουργήθηκε μέρος των οφειλών  στον κ. Κρημνιανιώτη  από το ΚΕΚ της τάξης των 267.000 €; Το υπόλοιπο  μέρος των οφειλών τακτοποιήθηκε;

Στο ΦΕΚ που αναφέρεται η σύσταση του ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. δε φαίνεται ποιοι έχουν τις μετοχές. Αν γίνει αναφορά στο ΚΕΚ ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ θα πρέπει η ΔΕΑΔΑΛ να έχει 30 μετοχές, η Δημοτική Επιχείρηση Λαμίας 10 και ο κ. Κρημνιανιώτης 296ο μετοχές!!

Το ΚΕΚ ΑΙΑΣ έγινε μια σχεδόν ατομική Α.Ε. του κ. Κρημνιανιώτη, που ορίζει Δ.Σ. όποιους θέλει.

Στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης αναφέρονται τα πιστοποιημένα ΚΕΚ μεταξύ των οποίων και το ΚΕΚ ΑΙΑΣ. (κλικ εδώ)

Αριθ . Οικ. 110327 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 230 τ.Β΄ της 21/2/2005) που αναφέρεται στην πιστοποίηση των ΚΕΚ

4.2.2.2. Διευθυντής Κατάρτισης

Ο Διευθυντής Κατάρτισης απαιτείται:

• να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου ισότιµου τίτλου σπου­δών της αλλοδαπής

• να διαθέτει

είτε αποδεδειγμένη τετραετή (4) εκπαιδευτική εµπειρία στην κατάρτιση ενηλίκων. Ως εκπαιδευτική εµπειρία νοεί­ται η εµπειρία στον σχεδιασµό, την οργάνωση, την υλο­ποίηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στην περίπτωση που η εκπαιδευτική εµπειρία είναι διδακτική, θα πρέπει να βεβαιώνεται για κά­θε έτος διδασκαλία τουλάχιστον 150 ωρών. Η ανωτέρω εκπαιδευτική εµπειρία δεν µπορεί να είναι εξ ολοκλήρου διδακτική.

είτε αποδεδειγμένη επαγγελµατική εµπειρία τεσσάρων (4) ετών µετά το πέρας των σπουδών του σε θέματα συ­ναφή µε την εξειδίκευση του Κ.Ε.Κ. εκ των οποίων το ένα (1) τουλάχιστον έτος να είναι εκπαιδευτική εµπειρία, όπως αυτή προσδιορίζεται παραπάνω.

να είναι πλήρους απασχόλησης στο Κ.Ε.Κ. Εάν η ερ­γασιακή του σχέση µε τον φορέα του Κ.Ε.Κ. είναι ιδιωτι­κού δικαίου, να έχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει νόμιμη πράξη ορισμού των καθηκόντων του µε πλήρη απασχό­ληση στο Κ.Ε.Κ. διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και πάντοτε να προσκομίζεται έγγραφη αποδοχή του εργα­ζομένου για την ανάληψη των σχετικών καθηκόντων του. Με ευθύνη του φορέα του Κ.Ε.Κ και εφ’ όσον απαιτείται, θα πρέπει τα ανωτέρω να ανανεώνονται έγκαιρα, ώστε να καλύπτεται όλη η χρονική διάρκεια της πιστοποίησης του φορέα για το Κ.Ε.Κ.

Υπάρχει η εξής ερώτηση. Μπορεί ο Γενικός Γραμματέας του δήμου Αχαρνών, που είναι μετακλητός υπάλληλος να είναι συγχρόνως και Διευθυντής Κατάρτισης του ΚΕΚ ΑΙΑΣ πλήρους απασχόλησης;

Νικόλαος Κρημνιανιώτης. Ικανότατος επιχειρηματίας, γνώστης λειτουργίας επιχειρήσεων, με μεγάλη εμπειρία σε διαχείριση Ελληνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Οι δημότες των Αχαρνών πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι που στη διοίκηση του δήμου προσφέρει τις υπηρεσίες του ένας τόσο ικανός άνθρωπος.

Στη δύναμη του ΚΕΚ ΑΙΑΣ διευθυντής είναι ο Ρούβας Ανδρέας-Γεώργιος. Κρατήστε αυτό το όνομα. Σε λίγες μέρες θα γίνει αναφορά στο ΚΕΚ δήμου Αχαρνών.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: