Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Διαχρονικές συνεργασίες

Posted by koszig στο 20 Οκτωβρίου 2016

Η προηγούμενη δημοτική Αρχή προσπάθησε να καλύψει τις ανάγκες τις για την οικονομική διαχείριση του δήμου με τις συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες,  που ασχολήθηκαν με τα οικονομικά θέματα των Νομικών Προσώπων, των Σχολικών  Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Παιδείας και του Νομικού Προσώπου «Αρωγή».

Το έτος 2011  η λογιστική κάλυψη και των δύο επιτροπών έγινε από την εταιρεία LOFT A.E.

Έτος 2011

Β44ΗΩΨ8-ΩΘΨ-Πρωτοβάθμια

Β440ΩΨ8-8V2-Επιτροπή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης. Απόφαση ανάθεσης σε LOFT Α.Ε.

 

Ποια είναι η Ανώνυμη Εταιρεία LOFT A.E.;

Οικογένεια

Ο Κωνσταντίνος Λαμπρακάκης ήταν  Λογιστής Ανωνύμων Εταιρειών του γενικού γραμματέα του δήμου Αχαρνών Νικολάου Κρημνιανιώτη.

%ce%ba%ce%b5%ce%ba-%ce%bc%ce%b9%cf%84

 

Η αντιπρόεδρος της εταιρείας LOFT A.E. είναι η Ελισάβετ Βερυκίου ή Λαμπρακάκη, σύζυγος του Κωνσταντίνου Λαμπρακάκη, που κατοικεί στην ίδια οικία στους Θρακομακεδόνες.

Η κυρία Λαμπρακάκη ήταν Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του δήμου Αχαρνών. Η κυρία Λαμπρακάκη ήταν ταυτόχρονα και γραμματέας στο Σύνδεσμο Πάρνηθας.

Τον επόμενο χρόνο οι αναθέσεις έγιναν στο Βασίλειο Λαμπρακάκη, γιο της Οικογένειας Κωνσταντίνου Λαμπρακάκη.

Έτη 2012 – 12014

ΒΕΦΔΩΨ8-Ρ22-Απόφαση Πρωτοβάθμιας

ΒΕΦΔΩΨ8-2Ω9-Απόφαση Δευτεροβάθμιας

ΒΕΦΔΩΨ8-90Ι-Απόφαση Πρωτοβάθμιας 2012 -2013

ΒΕΦΔΩΨ8-ΛΙΛ- Σύμβαση Δευτεροβάθμιας για 1012-2013

ΒΛ1ΛΩΨ8-Λ53- Απόφαση Πρωτοβάθμιας για 2013-2014

ΒΛ1ΛΩΨ8-ΟΕ4-Απόφαση δευτεροβάθμιας για 2013-2014

 

Το Μάιο του έτος 2014 δημοσιεύτηκα άρθρο με τίτλο «Γιατί δε στηρίζω το Σωτήρη Ντούρο – 6», (κλικ εδώ).

Στην ανάρτηση αυτή  φαίνεται η παρουσία της οικογένειας Λαμπρακάκη στο δήμο Αχαρνών.

Θα αναρωτηθεί κανείς γιατί αυτή η αναφορά στο παρελθόν. Δεν τελείωσε; Μάλλον όχι.

 

Στη συνεδρίαση της 18/6/2015 ο Βασίλειος Κων. Λαμπρακάκης παρουσίασε την Α’ αναμόρφωση του Προϋπολογισμό της ΔΗΦΑ.

 

Ατή την περίοδο δεν ευρέθη σχέση εργασίας με το δήμο Αχαρνών ή τη ΔΗΦΑ.

 

Στις 26/11/2015 προσλήφθηκε με απευθείας ανάθεση στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων ο Κωνσταντίνος Βασ. Λαμπρακάκης:

«Ανάθεση για την προμήθεια υπηρεσιών (Λογιστική Κάλυψη) με απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας αξίας 3.000,00  € + ΦΠΑ 23%.»

7ΩΘΤΟΞ30-ΗΒΗ Σύμβαση Κ. Λαμπρακάκη με Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων για το έτος 2015

 

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18/ 12 2015 μεταξύ των θεμάτων της συνεδρίασης ήταν:

6 Διαμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών, οικονομικού έτους 2016.

7 «Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων»

8 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΦΑ οικονομικού έτους 2015

9 Διαμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΦΑ οικονομικού έτους 2016 και κατάρτιση του (Ο.Π.Δ)

Τα δύο πρώτα θέματα για το Πνευματιό Κέντρο Θρρακομακεδόνων τις εισηγήσεις έκανε  ο Βασίλειος Κων. Λαμπρακάκης

 

Τη σύμβαση με το Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων είχε υπογράψει ο Κωνσταντίνος Βασ. Λαμπρακάκης.

Στις 30/7/2015 με απόφαση του προέδρου της ΔΗΦΑ Γιώργου Δασκαλάκη προσλαμβάνεται ο « ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ» και υπογράφεται σύμβαση για την παροχή «Υποστήριξη στην Οικονομική Υπηρεσία – Εφαρμογή
Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής», συνολικού ποσού 12.300,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Απόφαση 30-7-1015 για πρόσληψη Κ. Λαμπρακάκη – Οικονομοτεχνική σε ΔΗΦΑ

Σύμβαση με Κ. Λαμπρακάκη-31-7-2015

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18/12/2015 για τα θέματα 8, 9 την παρουσίαση έκανε ο Βασίλειος Κων. Λαμπρακάκης.

 

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  στις 15/4/2016 ο Βασίλειος Κων. Λαμπρακάκης εμφανίστηκε ως Τεχνικός Σύμβουλος του δήμου Αχαρνών, (κλικ εδώ).

Σε ερώτησή μου με ποια ιδιότητα κάνει εισηγήσεις ο Βασίλειος Κων. Λαμπρακάκης  ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός δεν απάντησε.

Στις 26/4/2016 έκανε αντίστοιχη εμφάνιση στην Οικονομική Επιτροπή, (κλικ εδώ)

Στο δημοτικό συμβούλιο  της 26/4/2016 στην απόφαση αναφέρεται :

 

O Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου Κος Πολυμενέας Παναγιώτης φέρνει προς συζήτηση στο Σώμα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και δίνει τον λόγο στον Οικονομικό Σύμβουλο του Δήμου Κο Λαμπρακάκη Βασίλειο ο οποίος παρουσιάζει την υπ’ αριθμ. 242/26-04-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για δάνειο ισοσκέλισης προϋπολογισμού  Οικονομικού Έτους 2016.

 

Στις 4/8/2016, με αρ. πρωτ. 89, στο Σύνδεσμο Πάρνηθας δημοσιεύτηκε απόφαση απευθείας ανάθεσης:

«Αναθέτει στον ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ την παροχή υπηρεσιών για την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝ ΠΑ για ένα έτος (από 01/08/2016 έως 31/07/2017) , στο ποσό των 19.500,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α),

Ω5ΑΧΟΕ04-ΥΜ9 Ανάθεση σε Κων. Λαμπρακάκη στο ΣΥΝΠΑ

 

Στις 4/8/2016, με αρ. πρωτ. 88, στο Σύνδεσμο Πάρνηθας δημοσιεύτηκε απόφαση απευθείας ανάθεσης: «Αναθέτει στην εταιρεία ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ την παροχή υπηρεσιών για την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝ ΠΑ για ένα έτος (από 01/08/2016 έως 31/07/2017), στο ποσό των 19.500,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

7ΘΗΒΟΕ04-Ι9Υ Ανάθεση σε Βασ. Λαμπρακάκη στο ΣΥΝΠΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΠΑ είναι:

%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%80%ce%b1-%ce%b1

Στη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της  2/9/2016 αποφασίστηκε:

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για τις υπηρεσίες διαμόρφωσης δικλίδων ασφαλείας στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών, σε βάρος των Κ.Α. 10-6142.012, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,

Ακολούθησε απευθείας ανάθεση:

 

6%ce%bb%ce%b3%ce%b2%cf%89%cf%888-%ce%b5%ce%b9%ce%b6-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%ba-%ce%bb%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%81

Ακολούθησε σύμβαση

6ΤΚΝΩΨ8-9Ξ9 Σύμβαση Κ. Λαμπρακάκης

Συμπέρασμα

Ο Βασίλειος Κων. Λαμπρακάκης έχει ασχοληθεί με τα οικονομικά του δήμου Αχαρνών, τα γνωρίζει καλά και τελικά φαίνεται είναι αναγκαία η παρουσία του στην οικονομική υπηρεσία. Υπάρχουν δύο δυνατότητες στο δήμο Αχαρνών ή να προσληφθεί από το δήμαρχο ως ειδικός  σύμβουλος χωρίς  ωράριο εργασίας και αντιμισθία της τάξης των 1.700 € το μήνα ή να γίνει ανάθεση για Αναλυτική Λογιστική με φυσική παρουσία και αμοιβή 20.000 €.

Τα άλλα κόλπα της διοίκησης να πληρώνεται ο πατέρας για εργασία που κάνει ο γιος και να πληρώνεται ο γιος για εργασία που κάνει ο ίδιος σε άλλα νομικά πρόσωπα του δήμου ή στο «παραμάγαζο» που είναι ο Σύνδεσμος Πάρνηθας είναι έξω από τη λογική αν λάβει κανείς ότι ο δήμος Αχαρνών είναι υπό την εποπτεία του Παρατηρητηρίου και ίσως αργότερα ο δήμος να διοικείται από το Παρατηρητήριο.

Ο ορισμός του κ. Λαμπρακάκη ως οικονομικό σύμβουλο του δήμου Αχαρνών από το δήμαρχο χωρίς περιγραφή του ρόλου του, χωρίς τις περιγραφή των προσβάσεων σε έγγραφα του δήμου μπορεί να δημιουργήσει διοικητικά προβλήματα στο δήμο.

Και ένα σχόλιο για την ανάθεση με 20.000 € στον Κωνσταντίνο Βασ. Λαμπρακάκη για τις υπηρεσίες διαμόρφωσης δικλίδων ασφαλείας στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών. Τώρα ανακάλυψαν οι οικονομικές υπηρεσίες του δήμου Αχαρνών αυτή την ανάγκη; Τέσσερα σχεδόν χρόνια ασχολείτο ο Κωνσταντίνος Βασ. Λαμπρακάκης με την Αναλυτική Λογιστική, με το ίδιο προσωπικό στην οικονομική υπηρεσία.

ΒΛ1ΓΩΨ8-8ΗΔ- 14-11-2013 Σύμβαση για Ο.Π.Δ. 2013

ΒΙΞΠΩΨ8-ΔΥΨ-18-3-2014 Συμβαση Αναλυτικής Λογιστικής 2012

ΒΙΞ6ΩΨ8-5ΞΞ-21-3-2014 Αναλυτική Λογιστική 2013 Απόφαση Κατακύρωσης

ΒΙΦ5ΩΨ8-7ΓΦ- 15-5-2014 Υποστήριξη Αναλυτικής Λογιστικής 2014 Υπογραφή σύμβασης

Η οικονομική υπηρεσία που έκανε τη μελέτη και την εισήγηση για την ανάθεση για τις υπηρεσίες διαμόρφωσης δικλίδων ασφαλείας στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών τώρα αντιλήφθηκε την ανάγκη;

2491 Εισήγηση για δικλίδες ασφαλείας

Έτσι λοιπόν ο δήμος Αχαρνών και ο Σύνδεσμος Πάρνηθας καλύπτουν τις ανάγκες του σε λογιστικές υπηρεσίες από τον πατέρα Κωνσταντίνο Βασ. Λαμπρακάκη και το γιο Βασίλειο Κων. Λαμπρακάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες και η μητέρα Ελισάβετ Βερυκίου-Λαμπρακάκη ασχολείται, όπως παλαιότερα, στο Σύνδεσμο Πάρνηθας.

Οι ανωτέρω είναι επαγγελματίες και κάνουν τη δουλειά τους. Οι διοικούντες τι κάνουν;

loft

Ο Σωτήρης Ντούρος έφυγε. Ο Ιωάννης Κασσαβός ήρθε.

Η κατάσταση στην Οικονομική Υπηρεσία άλλαξε;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: